№5-2017

 

СОДЕРЖАНИИЕ

Вопросы клинической офтальмологии


Изменения в нервно-мышечном аппарате прямых мышц глаз после курса электростимуляции у детей со сходящимся содружественным неаккомодационным косоглазием

Мазур В.П., Бойчук И.М.

Абстракт

Full text

Pdf


Визначення мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів для оцінки зорового стомлення у школярів 

Желізник М.Б., Сердюченко В.І. 

Абстракт

Full text

Pdf


Способ определения порогов цветовой чувствительности у детей с врожденной миопией с использованием нового комплекта таблиц 

Мухина А.Ю., Бойчук И.М., Журавлева Л.Д. 

Абстракт

Full text

Pdf


Особливості перебігу дисфункції мейбомієвих залоз у хворих з важкими ускладненнями діабетичної полінейропатії 

Бездітко П.А., Ивженко Л.І. 

Абстракт

Full text

Pdf


Изменение встречаемости ретинопатии недоношенных в Одесской области в 2009 году и в 2016 году 

Кацан С.В., Заичко Е.С. 

Абстракт

Full text

Pdf


Изменение толщины сетчатки после микроинвазивной витрэктомии с удалением внутренней пограничной мембраны у больных диабетической ретинопатией 

Керимов М.И. 

Абстракт

Full text

  Pdf

 

Порівняльне дослідження інтравітреального введення

ранібізумаба та афліберсепта у пацієнтів з субретинальною

неоваскулярною мембраною при високій ускладненій

короткозорості

Блавацька О.М., Кустрин Т.Б., Король А.Р. 

Абстракт

Full text

Pdf


Уровень адипонектина в крови у больных с диабетической ретинопатией при сахарном  диабете II типа и ожирении 

Малачкова Н. В., Кирилюк М. Л., Комаровская И. В. 

Абстракт

Full text

Pdf


Эффективность микроимпульсной (577 нм) коагуляции пигментного эпителия сетчатки у больных возрастной макулопатией в зависимости от морфофункциональных особенностей 

Федченко С.А., Задорожный О.С., Король А.Р. 

Абстракт Full text Pdf

Экспериментальные исследования


Морфологічні зміни зорового нерва після травми за умов застосування стовбурових клітин в експерименті 

Чепурний Ю.В., Копчак А.В., Корсак А.В., Лиходієвський В.В., Ковальчук О.І., Олефір С.С., Забіла А.О., Чайковський Ю.Б.  

Абстракт

Full text

Pdf

Оперативная техника


Спосіб чотирьохточкової фіксації інтраокулярної ліцзи у разі відсутності капсулярної підтримки (попереднє дослідження) 

Новицький І.Я. 

Абстракт

Full text

Pdf

Обзор литературы


Применение биологической терапии в лечении увеитов. Современные тенденции 

Зборовская А.В., Дорохова А.Э. 


 Абстракт

Full text 

 Pdf

Информация

Юридичні аспекти відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення 

Кравченко Т.І. 

 Абстракт

Full text 

 Pdf