Офтальмол. журн. — 2017. — № 5. — С. 56-59.

УДК  617.741-007.21-089.843

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201755659

Спосіб чотирьохточкової фіксації інтраокулярної лінзи у разі відсутності капсулярної підтримки (попереднє дослідження)

І. Я. Новицький, д-р мед. наук, професор

Офтальмологічна клініка «Окулюс»

Львів (Україна)

E-mail:  Inovytskyy@gmail.com              

Вступ. Фіксація ІОЛ у разі відсутності кришталикової сумки все ще залишається викликом для офтальмохірургів.

Матеріал і методи. Задньокамерну ІОЛ, яка має 4 “вушка”, вводять в передню камеру. Голкою для підшивання з ниткою поліпропілен 10/0 проколюють склеру в точці на 8-й годині і проводять її через перше і друге “вушка”. З протилежного боку через склеру в точці на 4 годині вводять ін’єкційну голку 23 gauge, яку використовують як «провідник». Голку для підшивання вводять в отвір голки-«провідника» і виводять обидві голки в точці на 4 годині. Пізніше голку для підшивання проводять в шарах склери і виводять її в точці на 2-й годині. Аналогічно проводять голку через третє і четверте “вушка” ІОЛ і виводять через склеру в четвертій точці на 10-й годині. Далі голку проводять в шарах склери до першої точки і зав’язують шов.

За вищенаведеною технікою прооперовано 5 пацієнтів (5 очей). Гострота зору до операції з максимальною корекцією становила від 0,01 до 0,5.

Результати. У всіх хворих післяопераційний період протікав без ускладнень. Гострота зору з корекцією через 7 днів після операції становила від 0,3 до 0,9 і залежала від супутньої патології. ІОЛ у всіх випадках розміщена центрально, паралельно до площини райдужки.

Висновок: розроблена техніка чотирьохточкової фіксації ІОЛ у разі відсутності капсулярної підтримки забезпечує належну центрацію лінзи по зоровій осі і фіксацію в площині райдужки.

Ключові слова: відсутність кришталикової сумки, чотирьохточкова фіксація ІОЛ       

Література

1.Ахременко Н. В. Интраокулярная коррекция афакии с использованием щадящего метода транссклеральной фиксации заднекамерных интраокулярных линз / Н. В. Ахмренко // Офтальмол. журн. – 2006. – № 3 (1). – С. 19-22.

2.Жабоєдов Д. Г. Клінічні дослідження методів імплантації інтраокулярної лінзи при відсутності капсульної опори: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата мед. наук: спец. 14.01.18 – офтальмологія /  Д. Г. Жабоєдов –  Київ, 2005. – 21 с.

3.Паштаев Н. П. Шовная фиксация заднекамерной эластичной ИОЛ к радужке при слабости связочного аппарата хрусталика / Н. П. Паштаев, E. H. Батьков, В. В. Зотов // Вестник офтальмол. – 2010. – № 1. – С. 47-50.

4.Сергиенко Н. М., Жабоедов Д. Г. Техника фиксации заднекамерной интраокулярной линзы // Офтальмол. журн. – 2000. – № 6. – С. 111–113.

5.Тахчиди Х. П. Хирургические технологии удаления катаракты при нарушении связочного аппарата хрусталика / Х. П. Тахчиди, A. B. Зубарева // Офтальмохирургия. – 2004. – № 4. – С. 16-18.

6.Apple D. J. Anterior chamber lenses. Part I: Complications and pathology and a review of designs / D. J. Apple, R. N. Brems, R. B. Park, D. K. Norman, S. O. Hansen, M. R. Tetz et al. // J Cataract Refract Surg. – 1987. – Vol. 13. – P. 157–74. 

7.Das S. Scleral fixation of a foldable intraocular lens with polytetrafluoroethylene sutures through a Hoffman pocket / S. Das , M. Nicholson , K. Deshpande , M. K. Kummelil , S. Nagappa, B. K. J. Shetty // Cataract Refract Surg. – 2016. – Jul; 42 (7). – Р. 955-60. 

8.Guell J. L. Secondary Artisan-Verysise aphakic lens implantation / J. L. Guell, F. Velasco, F. Malecaze, M. Vazquez, O. Gris, F. Manero // J Cataract Refract Surg. – 2005. – Vol. 31. – P. 2266–71.

9.Hirashima D. E. Outcomes of iris-claw anterior chamber versus iris-fixated foldable intraocular lens in subluxated lens secondary to Marfan syndrome / D. E. Hirashima, E. S. Soriano, R. L. Meirelles, G. N. Alberti, Nosé W. // Ophthalmology. – 2010. – Aug; 117 (8). – P.1479-85.

10.Karadag R. Sutureless Intrascleral Fixated Intraocular Lens Implantation. / Karadag R., Celik H. U., Bayramlar H., Rapuano C. J. // J Refract Surg. – 2016. – Aug 1; 32 (9). – P.586-97.

11.Kjeka O. Implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses in adults / Kjeka O., Bohnstedt J., Meberg K., Seland J. H. // Acta Ophthalmol. – 2008. – Vol. 86. – P.537–42.  

12.Sinha R., Bansal M., Sharma N. et al. Transscleral Suture-Fixated Versus Intrascleral Haptic-Fixated Intraocular Lens: A Comparative Study / Sinha R., Bansal M., Sharma N., Dada T., Tandon R., Titiyal J. S. // Eye Contact Lens. – 2016. – May 26. 

13.Sung In Kim, Kiseok Kim. Tram-Track Suture Technique for Pupillary Capture of a Scleral Fixated Intraocular Lens Case Rep / Sung In Kim, Kiseok Kim // Ophthalmol. – 2016. – May-Aug; 7 (2). – P.290–295.

14.Zheng D. Comparison of clinical outcomes between iris-fixated anterior chamber intraocular lenses and scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses in Marfan syndrome with lens subluxation. / Zheng D., Wan P., Liang J., Song T., Liu Y. // Clin Exp Ophthalmol. – 2012. – Apr; 40 (3). – P. 268-74.

15.Van der Meulen IJ. Artisan lens implantation to correct aphakia after vitrectomy for retained nuclear lens fragments. / Van der Meulen I. J., Gunning F. P., Vermeulen M. G., de Smet M. D. // J Cataract Refract Surg. – 2004. – Vol.30. – P. 2585–9.

 

16.Vote B. J. Long-term outcome of combined pars plana vitrectomy and scleral fixated sutured posterior chamber intraocular lens implantation / Vote B. J., Tranos P., Bunce C., Charteris D. G., Da Cruz L. // Am J Ophthalmol. – 2006. – Vol. 141. – P. 308–12.