Офтальмологічний журнал №5-2022

      

ЗМІСТ

Питання клінічної офтальмології

 

Роль поліморфізмів генів ферментів фолатного циклу у прогресуванні діабетичної ретинопатії  пацієнтів на цукровий діабет 2 типу  

Риков С. О., Прокопенко Ю., Натрус Л. В., Панченко Ю.О. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf

 

Особливості клінічних проявів кератитів та виразок рогівки у хворих на ревматоїдний артрит (аналіз архівного матеріалу)  

Рязанова Л.Ю., Дрожжина Г.І. 

 Абстракт Fulltext Pdf


Застосування ліпосомального  розчину на основі озону в комплексному лікуванні  хворих на бактеріальний кератит 

Сакович В. М., Алексєєва О. В. 

Абстракт Fulltext Pdf


Оцінка впливу ексимерлазерної корекції міопії на розвиток синдрому сухого ока: ранні та віддалені терміни спостереження   

Могілевський С.  Ю., Жовтоштан М. Ю. 

Абстракт  Fulltext  Pdf


Нова техніка евісцерації та енуклеації очного яблука з постійною змінною фіксацією очного протезу в опорно-руховій куксі у хворих з приводу травм, хронічного увеїту і при увеальній меланомі  

Малецький А.П.,  Бігун Н.М. 

 Aбстракт  Fulltext  Pdf


Нейроофтальмологічні порушення при над’ядерному паралічі 

Венгер Л.В., Хубетова І.В. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Діагностика межі пухлинного ураження методом флуоресцентної візуалізації і хірургічне лікування розповсюдженого злоякісного новоутворення шкіри зовнішнього носу 

Євчева А. Ф. 

Абстракт  Fulltext Pdf

Огляд літератури


Фотобіомодуляційна терапія в офтальмології 

Задорожний О.С., Король А.Р., Насінник І.О., Кустрін Т.Б., Невська А.О. Пасєчнікова Н.В. 

 Абстракт Fulltext  Pdf

Випадки з практики


Клінічний аналіз та диференційна діагностика гострої задньої мультифокальної плакоїдної пігментної епітеліопатії на прикладі клінічного випадку 

Коновалова Н.В., Храменко Н.І., Гузун О.В., Слободяник С.Б., Ковтун О.В.

Абстракт Fulltext  Pdf


Неходжкінська В-клітинна MALT-лімфома маргінальної зони верхньої повіки і орбіти 

Малачкова Н. В., Прус Є. Л., Магдебура С. О. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf

 

Патоморфологические особенности некротического поражения костных стенок и мягких тканей орбиты при COVID-19 ассоциированном тромбозе кавернозного синуса (случай из практики)

Орипов О. И., Билалов Э. Н., Исраилов Р. И., Умаров Р. З., Билалов Б. Э., Худайбергенов Г. У. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf

Організація офтальмологічної допомоги


Психологічне   тестування осіб у стресових ситуаціях: установки на процедуру та сприйняття візуальних стимулів 

Бірон Б. В.,  Булах І. А., Волкова О. О., Ольховський Д. Ф.,  Родін В. С. 

 Абстракт  Fulltext Pdf