Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 65-70.

УДК  617.77-006.441

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202256570


Неходжкінська В-клітинна MALT-лімфома маргінальної зони верхньої повіки і орбіти

Н. В. Малачкова 1, професор; Є. Л. Прус 2, лікар-офтальмолог; С. О. Магдебура 3, лікар-онколог

1 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

2 ТОВ «Оптимал-М»

3 Подільський Регіональний Центр Онкології 

Вінниця (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Малачкова Н. В. Неходжкінська В-клітинна MALT-лімфома маргінальної зони верхньої повіки і орбіти / Н. В. Малачкова, Є. Л. Прус, С. О. Магдебура // Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 65-70.   http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202256570

 

Актуальність. Неходжкінські лімфоми (НХЛ) – гетерогенна група злоякісних лімфопроліферативних пухлин, що виникають з різного типу клітин лімфоїдної тканини і розрізняються за рядом клінічних, цитоморфологічних, імунологічних та молекулярно-генетичних ознак. Орбітальні лімфоми зустрічаються рідко, і складають лише 1% з усіх неходжкінських лімфом. Однак лімфоми є найбільш поширеною первинною орбітальною пухлиною у дорослих віком 60 років і старше.

Мета. Представити рідкісний випадок захворювання неходжкінською В-клітинною MALT-лімфомою маргінальної зони верхньої повіки, виділити його клінічні особливості та продемонструвати важливість мільтидисциплінарного підходу в лікуванні.

Результати. Опираючись на анамнез, пацієнт вперше звернувся в офтальмологічну клініку зі скаргами з приводу птреригіуму обох очей та періодичної закладеності носа, в ході обстеження та тривалого спостереження пацієнта, офтальмолог запідозрив прояви об’ємної патології орбіти з подальшим направленням на МРТ головного мозку. На підставі додаткових методів обстежень та консультації онколога хворий був госпіталізований до Подільського регіонального центру онкології з попереднім діагнозом лімфома орбіти. В стаціонарі пацієнту встановлено остаточний діагноз неходжкінська В-клітинна лімфома маргінальної зони (MALT-лімфома). ІІІa ст.,  ІІІ клінічна група Mts в легені, плевру та лімфовузли середостіння. На даний момент часу пацієнт знаходиться під наглядом онколога та впевнено наближається до стабілізації стану по основній патології.

Висновок. Лікування орбітальних неходжкінських лімфом потребує мультидисциплінарного підходу, передусім офтальмологів та онкологів.

Ключові слова: орбіта, неходжкінська лімфома, головний мозок, біопсія

 

Література

1.Чиссов ВИ, Дарьялова СЛ. редакторы. Руководство по онкологии. Москва, 2008.

2.Ahmed S, Shahid RK, Sison CP, Fuchs A, Mehrotra B. Orbital lymphomas: a clinicopathologic study of a rare disease. AmJMedSci. 2006; 331: 79–83. 

3.Demirci H, Shields CL, Shields JA, Honavar SG, Mercado GJ, Tovilla JC. Orbital tumors in the older adult population. Ophthalmology. 2002; 109: 243–248. 

4.Isaacson PG, Wright DH. Malignant lymphoma of mucosal associated lymphoid tissue: a distinctive type of B cell lymphoma. Cancer. 1983; 52: 1410–1416.

5.Ishii Y, Tomita N, Takasi H, Ogusa E, Hattori Y, Matsuura S, Matsumoto C, Takemura S, Kuwabara H, Ishigatsubo Y. Clinical features of extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue. Hematol Oncol. 2012; 30: 186–189. 

6.Поддубная ИВ, Москаленко ОА, Балакирева ЮН. Неходжкинские лимфомы маргинальной зоны. Современная онкология. 2006; 1 (8): 8-13.

7.Козарезова ТИ, Климкович НН. Болезни крови у детей. Учебное пособие. Минск: Белорусская наука, 2001. 383 с.

8.Гришина ЕЕ. Злокачественные лимфомы органа зрения. Проблемы и перспективы (взгляд офтальмолога).Современная онкология. 2006; 8(4): 27-29.

9.Coupland S., Krause L., Delecluse H. et al. Lymphoproliferative disorders of the ocular adnexa. Analysis of 112 cases. Ophthalmology. 1998; 105(8): 1430-1441.

10.Cahill M, Barnes C, Moriarty P. et al. Ocular adnexal lymphoma– comparison of I MALT lymphoma with other histological types. Br . J.Ophthalmol. 1999; 83: 742–747.

11.Nakata M., Matsuno Y., Katsumata N. et al. Histology according to the Revised European–American Lymphoma classification significantly predicts the prognosis of ocular adnexal lymphoma. Leuk–Lymphoma. 1999; 32(5–6): 533–543.

12.Knowles DM, Jacobiec FA, McNally L, Burke J. Lymphoid hyperplasia and malignant lymphoma occurring in the ocular adnexa (orbit, conjinctiva and eyelids): a prospective multiparametric analysis of 108 cases during 1977 to 1987. 7 Hum–Pathol. 1990; 21 (9): 959–973.

13.Meunier J, Lumbroso-Le Rouich, Dendale R et al. Conjunctival low–grade non–Hodgkin’s lymphoma. Leuc Lymphoma. 2006 Jul; 47 (7): 1295–1305. 

14.Khalil HA, de Keiser RJ, Kluin PM et al. Clinical course and pathologic features of conjunctival non–Hodgkin’s lymphoma. A report of six cases. Graefes. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 1990; 228 (3): 246–251.

15.Cher L. Primary CNS Lymphoma. Cancer Forum. 1998; 22 (2): 138–140.

16.Connor JM. Problem in Lymphoma Management: Special Sites of Presentation // Oncology. 1998; 12 (2): 185–195.

17.Jensen OA, Johansen S, Kiss K. Intraocular T–cell lymphoma mimicking a ring melanoma. First manifestation of systemic disease. Report of a case and survey of the literature. Graefes. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 1994; 232 (3): 148–152.

18.Roos DE, O'Brich PC, Crompton JL. Ocular involvement in primary central nervous system lymphoma: an ancreasing clinical problem? Australas. Radiol. 1993; 37 (4): 372–374.

19.Medeiros LJ, Harmon DC, Linggood RM, Harris NL. Immunohistologic featurs predict clinical behavior of orbital and conjunctival lymphoid infiltrates. Blood. 1989; 74: 2121–2129.

20.Неходжкинские лимфомы (НХЛ). Доступно: https://empendium.com/ru/chapter/B33.II.15.13..html

21.Armitage JO. Peripheral T-cell lymphoma. In: Canellos GP, Lister TA, Sklar JL, eds. The Lymphomas. Philadelphia: WB Saunders; 1998. 439-48 с.

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор-кореспондент: Прус Є. Л.,  email: ophthalmgenya@gmail.com  

Джерела підтримки. Зовнішні джерела фінансування відсутні.

Декларація про конфлікт інтересів: автори заявляють об відсутності конфліктів інтересів, які могли би вплинути на їх думку відносно предмету або матеріалів, описаних або обговорюваних в даному рукопису.

Надійшла 15.07.2021