ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

Офтальмологічний журнал - журнал, що рецензується, в якому публікуються клінічні та експериментальні дослідження, а також огляди літератури. Журнал присвячений новим діагностичним і хірургічним методам, сучасним методам лікування, результатами клінічних випробувань і результатами досліджень. Журнал виходить раз на два місяці. 


ISSN  

ISSN 0030-0675 (Ukrainian ed. Print) 

Печатна версія журналу. Статті в друкованій версії журналу видаються українською, англійською мовами (мова публікації - вибір учасника). Журнал розповсюджується за підпискою. 

ISSN 2413-8746 (Ukrainian ed. Online) 

Электронна версія журналу. На сайті представлені метадані статей (назва, автори, резюме) українською, англійською мовами. Повні тексти статей україномовної версії викладаються на сайті у форматі PDF через 2 роки після публікації.

ISSN 2412-8740 (English ed. Online) 

Электронна англомовна версія журналу. Статті англійською мовою повністю відповідають статтям в друкованій версії журналу і є їх англомовним еквівалентом. На сайті представлені повні тексти статей англійською мовою у вільному доступі.


РЕЄСТРАЦІЯ / СЕРТИФІКАЦІЯ

Держкомітет України у справах видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження - свідоцтво про реєстрацію КВ № 1034 від 28.10.1994.

Офтальмологічний журнал входить в "Перелік наукових фахових видань України, в яких могуть публікуватися результати дісертаційніх робіт на здобуття наукових ступенів доктора и кандидата наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затверджених наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін'юсті України 6 лютого 2018 року за № 148/21600)." Офтальмологічному журналу присвоєна категорія "А". Затверджено наказом Міністерства освіти и науки України від 24.05.2018 № 527 ";

 

ІНДЕКСАЦІЯ

Офтальмологічний журнал входить/індексуються в Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO Publishing's Electronic Databases, Scimago Journal Ranking, Scopus, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, Open Ukrainian Citation Index (OUCI),  Google Scholar

 


SCImago Journal & Country Rank