Офтальмологічний журнал №1-2022

    

ЗМІСТ

Питання клінічної офтальмології

 


Ангіопоетини та прогнозування гемофтальму після вітректомій у пацієнтів з діабетичною ретинопатією та цукровим діабетом 2 типу 

Риков С. О., Могілевський С. Ю., Литвиненко С. С., Зябліцев С. В. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Состояние регионарной гемодинамики глаза у больных задними увеитами  

 

Храменко Н. И., Коновалова Н. В.

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Study of Prevalence of Preoperative Corneal Astigmatism in Patients with Senile Cataract at a Tertiary Care Institute in South India  

 

Kumar Amruth C., Ramya Deepthi P., Sushma K.

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Відносний рівень експресії маркеру активації нейтрофілів в периферичній крові пацієнтів з хворобою сухого ока при цукровому діабеті 2 типу    

 

Жмудь Т. М., Величко Л. М., Дрожжина Г. І., Богданова О. В. 

 
 Абстракт  Fulltext  Pdf


Эффективность модифицированного поэтапного метода хирургического лечения больных пролиферативной диабетической ретинопатией

 

Пономарчук Вера С., Король А.Р., Уманец Н.Н. 

  Абстракт   Fulltext   Pdf


Стан придаткових пазух носу за даними комп’ютерної томографії у пацієнтів на передній ідіопатичний увеїт без ускладнень та з розвитком невриту зорового нерва

 

Венгер Л. В., Ковтун О. В., Савко В. В. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Comparison of ophthalmological standards applicable to drivers in Poland and the United Kingdom with the European Union recommendations 

 

Stopyra W. 

  Абстракт   Fulltext   Pdf


Оцінка ефективності різних схем медикаментозного лікування хворих з ендокринною офтальмопатією при хворобі Грейвса  

 

Булдигіна Ю. В., Терехова Г. М., Страфун Л. С., Савосько І. І., Лисова З. Г., Шляхтич С. Л.

  Абстракт   Fulltext   Pdf

                                                                           Організація охорони здоров’я


Рівень і динаміка кількісних показників ринку засобів замісної терапії синдрому сухого ока в Україні в 2016-2019 рр.

 

Сакович В. М., Томашевська Ю. О., Макаренко О. В., Кривов'яз О.В., Гарник М. С. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Модифікація, стандартизація та адаптація анкети негативного дитячого досвіду (ACE)    

Власова О. І., Родіна Н. В., Целікова Ю. О., Ворнікова Л. К., Тихоненко Ю. О.  

 Абстракт  Fulltext  Pdf

Хірургічна техніка


Trabeculoplasmy new surgical technique in the treatment of glaucoma: pilot report  

Leopoldo Garduño Vieyra, Raúl Rúa Martínez, Verónica Muñoz Cornejo, Héctor Bello López Portillo.

Абстракт  Fulltext Pdf

Історія офтальмології


Первые (2003, 2007 гг.) «живые» интернациональные хирургии врожденных катаракт у детей в Украине  

 

Боброва Н. Ф. 

Абстракт Fulltext Pdf


Консенсус експертів. Підходи до лікування пацієнтів із неоваскулярною віковою макулярною дегенерацією, які потребують частого інтравітреального введення афліберсепту

Абстракт Fulltext

Pdf

 

Авторський покажчик статей, опублікованих в "Офтальмологічному журналі" у 2021 році  

Абстракт Fulltext

Pdf