Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 58-62.

УДК 617.764-008.811.4-085.457(477)

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202215862

 

Рівень і динаміка кількісних показників ринку засобів замісної терапії синдрому сухого ока в Україні в 2016-2019 рр.

В. М. Сакович 1, д-р мед. наук, професор; Ю. О. Томашевська 2, канд. фарм. наук; О. В. Макаренко 1, д-р мед. наук, професор; О.В. Кривов'яз 2, д-р фарм. наук, професор; М.С. Гарник 2, канд. фарм. наук

1 Дніпровський державний медичний університет;Дніпро (Україна)

2 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова;Вінниця (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Сакович В. М. Рівень і динаміка кількісних показників ринку засобів замісної терапії синдрому сухого ока в Україні в 2016-2019 рр. / В. М. Сакович, Ю. О. Томашевська, О. В. Макаренко, О. В. Кривов'яз, М. С. Гарник // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 58-62. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202215862


Вступ. Синдром сухого ока є актуальною медико-фармацевтичною та соціальною проблемою як у світі загалом, так і в Україні.

Мета. Вивчення рівня і динаміки кількісних показників ринку засобів замісної терапії (ЗЗТ) синдрому сухого ока на території України в 2016-2019 рр.

Матеріал і методи: дані з офіційних джерел фармацевтичної інформації, а також з баз даних системи маркетингових досліджень PharmXplorer. Індекси продажів були проаналізовані за обсягом та вартістю. Використовувалися ретроспективний, структурний і графічний методи.

Результати. Тільки 10,7% ЗЗТ виробляються в Україні. ЗЗТ вартістю від 101 до 200 грн займають майже половину (46,43%) від усього асортименту. Найменшою є частка ЗЗТ найдорожчої групи (14,28%), причому майже половина асортименту ЗЗТ в ціновій групі до 100 грн виробляється вітчизняними фармацевтичними компаніями.

Висновки. Існує дефіцит асортименту засобів замісної терапії вітчизняного виробництва. Стабільний позитивний ріст роздрібних продажів засобів замісної терапії вказує на зростаючу потребу в фармакотерапії серед пацієнтів. Український медичний виріб на основі декспантенола з таурином, що відноситься до нижчої цінової ніші, був абсолютним лідером продажів протягом 2016-2019 рр.

Ключові слова: засоби замісної терапії, синдром сухого ока, роздрібна реалізація, цінові ніші

 

Література

1.Синдром сухого ока. Клінічна настанова, заснована на доказах, 2019. – [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2019_10_02_kn_syndrom_....

2.Stapleton F., Alves M., Bunya V.Y., Jalbert I., Lekhanont K., Malet F. et al. TFOS DEWS II epidemiology report // Ocul. Surf. – 2017. – Vol.15. – P.334-65. 

3.Craig J.P. et al., TFOS DEWS II Report Executive Summary, The Ocular Surface (2017). – URL.: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtos.2017.08.003.

4.Bron A.J., dePaiva C.S., Chauhan S.K., Bonini S. et al. TFOS DEWS II pathophysiology report // Ocul. Surf. – 2017. – Vol.15. – P.438-510. 

5.Craig J.P., Nichols K.K., Akpek E.K., Caffery B. et al. TFOS DEWS II definition and classification report // Ocul. Surf. – 2017. – Vol.15. – P.276-83. 

6.The management of dry eye // Drug Ther Bull. – 2016. – Vol.54(1). – P.9-12.

7.Jones L., Downie L.E., Korb D., Benitez-del-Castillo J.M. et al. TFOS DEWS II management and therapy report // Ocul. Surf. – 2017. – Vol.15. – P.575-628. 

8.Willcox M.D.P, Argüeso P., Georgiev G., Holopainen J. et al. TFOS DEWS II tear film report // Ocul. Surf. – 2017. – Vol.15. – P.366-403. 

9.Friedman N.J.. Impact of dry eye disease and treatment on quality of life // Current Opinion in Ophthalmology. – 2010. – Vol.21(4). – P.310-6.

10.Alves M., Fonseca E.C., Alves M.F., Malki L.T. et al. Dry eye disease treatment: a systematic review of published trials and a critical appraisal of therapeutic strategies // Ocular Surface. – 2013. – Vol.11(3). – P.181-92.

11.Wolffsohn J.S., Arita R., Chalmers R., Djalilian A. et al. TFOS DEWS II diagnostic methodology report // Ocul. Surf. – 2017. – Vol.15. – P.539-74. 

12.Dogru M., Tsubota K.. Pharmacotherapy of dry eye // Expert Opinion on Pharmacotherapy. – 2011. – Vol.12(3). – P.325-34.

13.Pucker A.D., Ng S.M., Nichols J.J. Over the counter (OTC) artificial tear drops for dry eye syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016. – Issue 2. Art. No.: CD009729. 

14.U.S. Food, Drug Administration. Ophthalmic drug products for over thecounter human use. www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/ cfdocs/cfcfr/ CFRSearch.cfm? CFRPart=349&showFR=1 (accessed 26 August 2015).

15.Rodríguez-Pomar C., Pintor J., Colligris B., Carracedo G. Therapeutic inhibitors for the treatment of dry eye syndrome // Expert Opin Pharmacother. – 2017. – Vol.18(17). – P.1855-1865. 

16.Lee S.Y., Tong L. Lipid-containing lubricants for dry eye: a systematic review // Optom Vis Sci. – 2012. – Vol.89(11). – P.1654-1661.

17.Çakır B., Doğan E., Çelik E., Babashli T. et al. Effects of artificial tear treatment on corneal epithelial thickness and corneal topography findings in dry eye patients // J Fr Ophtalmol. – 2018. – Vol. 41(5). – P.407-411. 

18.Lemp M.A., Bron A.J., Baudouin C. et al. Tear osmolarity in the diagnosis and management of dry eyedisease // Am J Ophthalmol. – 2011. – Vol.151(5). – P.792-798.

19.Кривов’яз О. В., Томашевська Ю. О. Засоби замісної терапії синдрому сухого ока: аналіз фармацевтичного ринку України // Фармацевтичний часопис. – 2019. – № 4. – С.37-44. 

20.Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.drlz.com.ua.

21.Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://mozdocs.kiev.ua/medvyrob.php.

22.Pharmxplorer. Proxima Research. 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pharmxplorer.com.ua.

23.Tomashevska Yu.O., Kryvoviaz O.V. Ensuring the sterility of substitution therapy medications for dry-eye syndrome treatment after opening the original packaging // Scientific journal of Polonia university. – 2021. – Vol.44(1). – P.278-283. 

 

Конфлікт інтересів: Автор засвідчує про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на її думку стосовно предмету чи матеріалів даного рукопису. 

Джерела підтримки: відсутні.

Поступила 25.07.2021