Офтальмологічний журнал №2-2021

            

ЗМІСТ

Питання клінічної офтальмології

 

Цитологическое исследование состояния конъюнктивы при лечении инфекционных заболеваний глаз 

Джамалова Ш. А., Янгиева Н. Р., Курьязова З. Х.

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Залежність величини цільового внутрішньоочного тиску від центральної товщини рогівки у пацієнтів зі стабілізованою та нестабілізованою глаукомою  

Дмитрієв С. К., Перетягін О. А., Лазарь Ю.М., Татаріна Ю. О.

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Фактор транскрипции NF-kB в прогнозе результата рекератопластики  

Комах Ю. А., Борзенок С.А., Радыгина Т.В., Купцова Д.Г., Петричук С.В. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Порівняльний аналіз ефективності імплантації моно- та мультифокальних інтраокулярних лінз при факоемульсифікації катаракти на очах з міопією високого ступеня  

Завгородня Н.Г., Михайленко Н.В., Саржевська Л.Е., Завгородня Т.С., Саржевський А.С. 

 
 Абстракт  Fulltext  Pdf


Особенности манифестации синдрома сухого глаза у пациентов с различной длительностью сахарного диабета

Набиева И.Ф., Хайдарова Ф.А., Бахритдинова Ф.А., Орипов О.И. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Оптимизация лечения синдрома сухого глаза у больных с рубцовыми изменениями конъюнктивы и роговицы после тяжелых ожогов глаз  

Якименко С.А., Амжад Альбин. 

 Абстракт Fulltext Pdf

                                                                           Огляд літератури


Результаты и возможные перспективы применения генетических технологий в офтальмологии. Часть 2.  

Гаврилова Н.А., Тищенко О.Е., Зиновьева А.В. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Ангіоїдні смужки сітківки   

Король А.Р., Ростель В.В. 

 Абстракт  Fulltext   Pdf

Випадки з практики


Офтальмотравматический реконструктивный дуэт – pole to pole surgery (педиатрический случай) 

Боброва Н.Ф., Уманец Н.Н., Дембовецкая А.Н., Братишко А.Ю.

 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Осложнения длительно пребывающего в глазу металлического внутриглазного инородного тела 

Красновид Т.А., Сидак-Петрецкая О.С., Бондарь Н.И. 

Абстракт Fulltext Pdf


Офтальмологічні прояви тригемінальних вегетативних цефалгій. Аналіз клінічних випадків

Білошицький В. В., Васюта В. А., Білошицька М.В.

Абстракт Fulltext Pdf


Тромбоз кавернозного синуса, ассоциированный с COVID-19  

Орипов О. И., Билалов Э. Н. 

Абстракт Fulltext Pdf

Історія офтальмології

 

Символи офтальмології та знамениті українські окулісти в дзеркалі нумізматики  

Синяченко О.В., Єрмолаєва М.В., Лівенцова К.В., Верзілов С.М., Герасименко В.В. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf

Інформація


Рецензiя на монографію «Ретинобластома: клініка, діагностика, лікування» під редакцією д.м.н., професора Бобрової Н.Ф.  

Аряєв М.Л. 

Abstract  Fulltext Pdf


Консенсус экспертов. Особенности ведения пациентов с хроническими заболеваниями сетчатки в современных условиях пандемии COVID-19 в мире и в Украине 

Abstract Fulltext Pdf