Офтальмологический журнал №5-2020

 

СОДЕРЖАНИЕ

Вопросы клинической офтальмологии

 

Ефективність факоемульсифікації у комбінації з гоніосинехіолізисом в лікуванні первинної закритокутової глаукоми

Новицький І. Я., Лопадчак Р. М., Новицький М. І. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Псевдоексфоліативна глаукома: клінічні ознаки

Безкоровайна І. М., Жуіні Дхіа Еддін, Безега Н.М. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Уровень провоспалительных (TNF-α и IL -6)   и противовоспалительных интерлейкинов  (IL -10, IL- 4) в сыворотке крови у больных  в зависимости от частоты рецидивирования офтальмогерпеса

Храменко Н.И., Гайдамака Т.Б., Дрожжина Г.И., Величко Л.Н. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Особенности аккомодационно-конвергентной зрачковой реакции у детей и подростков с нарушениями аккомодации

Духаер Шакир, Бушуева Н.Н., Слободяник С.Б. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Ефективність використання аутологічної сироватки крові у комплексному лікуванні бактеріальних виразок рогівки у хворих на цукровий діабет 

Заволока О. В.,  Бездітко П.А. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Нова концепція відмінностей патогенетичних механізмів прогресування діабетичної ретинопатії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і з різним PPARγ генотипом

Натрус Л.В., Могілевський С.Ю., Панова Т.І., Риков С.О., Биховець М.Ю. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Переломи орбіти у дітей: особливості клініко-рентгенологічної картини та критерії вибору лікування

Слободянюк А.С., Чепурний Ю.В., Ефіменко В.П., Шукліна Ю.В., Копчак А.В., Петренко О.В., Яковенко Л.М., Риков С. О. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf

Экспериментальные исследования


Особливості морфоструктурних параметрів гангліонарного комплексу сітківки при компресійній оптичній нейропатії за даними оптичної когерентної томографії

Єгорова К. С., Білошицький В. В., Знаменська М. А., Гук М. О., Мумлєв А. О., Цюрупа Д. М. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Нейроофтальмологічні порушення у пацієнтів з ішемічним інсультом: досвід інсультного центру Університетської клініки 

Муратова Т. М., Венгер Л. В., Храмцов Д. М., Ворохта Ю. М., Телющенко В. Д. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Клініко-морфологічні характеристики пухлин краніофаціально-орбітальної локалізації 

Паламар О.І., Лукач Е.В., Гук А.П., Малецький А.П., Полякова С.І., Кравець О.В., Сережко Ю.О., Оконський Д.І. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Распространенность неинфекционных болезней роговицы

Магеррамов П. М. 

Абстракт  Fulltext Pdf

Инновации в офтальмологии


Стратегії розвитку кіберофтальмології

Даник Ю.Г., Зборовська О.В., Пасєчнікова Н.В. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf

История офтальмологии  


Внесок в офтальмологію та юриспруденцію родини Філатових-Гернетів: період становлення

Кіндюк Б. В., Овчарук С. С., Стечишин А. В., Баклан О. В. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Владимир Евгеньевич Шевалев – любимый ученик академика В.П. Филатова

Боброва Н.Ф., Шевалева В. В. 

Абстракт Fulltext Pdf