Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 51-55.

УДК  617.735:616 – 091.8:616.85 – 001.35 – 073.756.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202055155

 

Особливості морфоструктурних параметрів гангліонарного комплексу сітківки при компресійній оптичній нейропатії за даними оптичної когерентної томографії

К. С. Єгорова 1, канд. мед. наук; В. В. Білошицький 1, д-р мед. наук; М. А. Знаменська 2, д-р мед. наук; М. О. Гук 1, д-р мед. наук; А. О. Мумлєв 1, канд. мед. наук; Д. М. Цюрупа 1, канд. мед. наук

1 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»;

2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології  ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»    

Київ (Україна)

E-mail:  iegorova_katya@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ:Єгорова К. С. Особливості морфоструктурних параметрів гангліонарного комплексу сітківки при компресійній оптичній нейропатії за даними оптичної когерентної томографії / К. С. Єгорова, В. В. Білошицький, М. А. Знаменська, М. О. Гук, А. О. Мумлєв, Д. М. Цюрупа // Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — № 1. — С. 51-55.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202055155


Актуальність. Базальні новоутворення передньої та середньої черепної ямок призводять до розвитку компресійної оптичної нейропатії, що супроводжується зниженням гостроти зору, порушенням полів зору та розвитком первинної нисхідної атрофії зорових нервів (АЗН). Оптична когерентна томографія (ОКТ) – сучасний неінвазивний метод, який дає можливість об’єктивної оцінки стереометричних параметрів диску зорового нерва та сітківки. При компресійній оптичній нейропатії характерні морфологічні зміни: зменшення товщини періпапілярного шару нервових волокон, нейроретинального пояска та гангліонарного комплексу сітківки (GCC).

Мета. Проаналізувати морфоструктурні параметри гангліонарного комплексу сітківки за даними ОКТ у хворих на компресійну оптичну нейропатію, обумовлену базальними новоутвореннями головного мозку (БНГМ).

Матеріал і методи. В основу роботи покладені результати спостереження 57 хворих (114 очей) з БНГМ, які знаходились на лікуванні в ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України» у відділенні трансфеноїдальної нейрохірургії в період з 2017 по 2019 роки. Всім хворим проводилось клініко-неврологічне, офтальмологічне, отоневрологічне обстеження, комплекс нейровізуалізуючих обстежень, лабораторні методи дослідження.

Результати. При вивченні морфо-структурних параметрів макулярної зони сітківки, спостерігалось статистично значиме зменшення середнього показника середньої товщини GCC в усіх підгрупах, порівняно з групою контролю (113,01±3,86 нм): підгрупа 1 – 101,69±4,01 нм, підгрупа 2 – 98,6±2,28 нм, підгрупа 3 – 90,4±3,92 нм, підгрупа 4 – 80,8±3,72 нм, підгрупа 5 – 71,86±5,31 нм (p<0,05). В підгрупі хворих з відсутністю хіазмального синдрому до та після лікування порушень функції зору не виявлено, однак спостерігалось потоншення GCC в верхньоназальному сегменті до 99,24±3,21 нм та до 96,21±3,18 нм в нижньоназальному, що є раннім проявом компресійної оптичної нейропатії.

Висновки. Біназальне витончення гангліонарного комплексу сітківки – доклінічна ознака хіазмальної компресії, відображає раннє та легке пошкодження аксонів, спостерігається до появи дефектів в полі зору та АЗН, становить ранні покази до видалення БНГМ.

Ключові слова: базальні новоутворення головного мозку, хіазмальний синдром, компресійна оптична нейропатія, оптична когерентна томографія


Література

1.Abouaf L. Neuro-ophthalmologic exploration in non-functioning pituitary adenoma /L. Abouaf, A. Vighetto, M. Lebas // Annals of Endocrinology. – 2015. – V.76, №3. – P. 210-219.

2.Assessment of compressive optic neuropathy in long standing pituitary macroadenomas / Predoi D., Badiu C., Alexandrescu D. [et al.] // Acta Endocrinologica (Buc). – 2008. – V.4, №1. – P. 11-22.

3.Pattern of intracranial tumours in a tertiary hospital in Ghana / Ekpene U., Ametefe M., Akoto H. [et al.] // Ghana Med. J. – 2018. – V. 52, №2. – P. 79-83. DOI: 10.4314/gmj.v52i2.3.

4.Masaya-anon P. Intracranial tumors affecting visual system: 5-year review in Prasat Neurological Institute / P. Masaya-anon, J. Lorpattanakasem // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V.91, №4. – P. 515-519.

5.Kitthaweesin K. Ocular manifestations of suprasellar tumors / K. Kitthaweesin, C. Ployprasith // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V. 91, №5. – P. 711-715. 

6.Neuro-ophthalmic and clinical characteristics of brain tumours in a tertiary hospital in Ghana / Tagoe N.N., Essuman V. A., Fordjuor G., [et al.] // Ghana Med. J. – 2015. – V. 49, №3. – P. 181-186.

7.Optical coherence tomography: a window into the mechanisms of multiple sclerosis / Frohman E., Fujimoto J., Frohman T. [et al.] // Nat. Clin. Pract. Neurol. – 2008. – №4. – P.664-675. 

8.Optical coherence tomography: a new tool for glaucoma diagnosis / Schuman J., Hee M., Arya A. [et al.] // Curr. Opin. Ophthalmol. – 1995. – №6. – P. 89-95.

9.Intravitreal aflibercept for the treatment of choroidal neovascularization associated with pathologic myopia: A pilot study / Korol A.R., Zadorozhnyy O.S., Naumenko V.O. [et al.] // Clin Ophthalmol. – 2016. – V. 10 – P. 2223-2229. 

10.Intravitreal ranibizumab for the treatment of choroidal neovascularizations associated with pathologic myopia: A prospective study / Pasyechnikova N.V., Naumenko V.O., Korol A.R. [et al.] // Ophthalmologica. – 2015. – V. 233, №1. – P. 2–7. 

11.Johansson C. The role of optical coherence tomography in the detection of pituitary adenoma / C. Johansson, B. Lindblom // Acta Ophthalmol. – 2009. – №87. – P. 776–779. 

12.Ganglion Cell Complex Loss in Chiasmal Compression by Brain Tumors / Tieger M. G., Hedges T. R., Ho J. [et al.] // J. Neuroophthalmol. – 2017. – V. 37, №1. – P. 7–12. 

13.Visual prognostic value of optical coherence tomography and photopic negative response in chiasmal compression / Moon C.H., Hwang S.C., Kim B.T. [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2011. – V. 52. – P. 8527–8533. 

14.Vuong L. Ganglion cell layer complex measurements in compressive optic neuropathy / L. Vuong, T. Hedges // Curr. Opin. Ophthalmol. – 2017. – V. 28, №6. – P. 573–578. 

15.Micieli J. The role of optical coherence tomography in the evaluation of compressive optic neuropathies / J. Micieli, N. Newman, V. Biousse // Curr. Opin. Neurol. – 2019. – V. 32, N. 1. – P. 115-123. 

16.Єгорова К.С. Ранні ознаки розвитку компресійної атрофії зорового нерва при базальних новоутвореннях головного мозку за даними оптичної когерентної томографії / К.С. Єгорова, М.А. Знаменська, М.О. Гук, А.О. Мумлєв // Офтальмологічний журнал. – 2020. – №1. – С.35 – 39.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила  16.06.2020