Офтальмол. журн. — 2022. — № 6. — С. 30-34.

УДК 617.741-004.1-089.168-06-073.756.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202263034


Рідкісні нейрогенні (ретинальні) пухлини у дорослих: морфологічні особливості та проблеми діагностики

М. В. Литвиненко 1, канд. мед. наук; В. В. Алексєєва 2, 3, асистент; В. В. Гаргін 2, 3, д-р мед. наук, професор; Н. В. Нескоромна 1, канд. мед. наук; О. Л. Кошельник 1, канд. мед. наук; О. В. Артьомов 4, канд. мед. наук

1 Одеський національний медичний університет; Одеса (Україна)

2 Харківський національний медичний університет; Харків (Україна)

3 Харківський міжнародний медичний університет; Харків (Україна)

4 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

ЯКЦИТУВАТИЛитвиненко М.В.Рідкіснінейрогенні (ретинальніпухлиниудорослихморфологічніособливостітапроблемидіагностики / МВЛитвиненкоВВАлексєєваВВГаргінНВНескоромнаОЛКошельникОВАртьомов // Офтальмолжурн. — 2022. — № 6. — С. 30-34.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202263034

 

Актуальність. Гістологічна діагностика нейрогенних пухлин досі залишається серйозною проблемою. Про це свідчить хоча б той факт, що при кожному перевиданні класифікації ВООЗ уточнюються та з’являються нові найменування нейрогенних пухлин. 

Мета дослідження – провести аналіз гістоморфологічних та імуногістохімічних особливостей рідкісних варіантів внутрішньоочних нейрогенних (ретинальних) пухлин у дорослих. 

Матеріал і методи. Об’єктом дослідження були 6 внутрішньоочних пухлин серед дорослих, у морфологічній картині яких виявлені елементи нейрогенного диференціювання.

Результати. У наведеній добірці рідкісних внутрішньоочних нейрогенних пухлин у дорослих були виділені: новоутворення, близькі за імуногістохімічним профілем до клітинних епендимом, які за гістологічними патернами відповідні ретинобластомі; пухлини з імуногістохімічними маркерами нейроепітеліального диференціювання, але без класичної гістологічної картини диктіоми; новоутворення, з гістологічними патернами, близькими до попередніх пухлин, але якi мають імуногістохімічні маркери гліального типу.

Висновок. Очевидно, що при розподілі цих пухлин на гістогенетичні групи необхідно враховувати не тільки гістологічну будову та імуногістохімічний  профіль, але також локалізацію та віковий оптимум.

Ключові слова: внутрішньоочні пухлини, гістопатологія, імуногістохімія

 

Література

1.Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK, Burger PC, Bernd AJ, et al.The 2007 WHO Classification of tumours of the central nervous system. Acta Neuropathol.2007; 114(2):97–109. 

2.Gupta A, Dwivedi T. A simplified overview of World Health Organization classification update of central nervous system tumors 2016. J Neurosci Rural Pract. Oct-Dec. 2017; 8(4):629-641.

3.Biswasm J, Manim B, Shaunmugen M. Retinoblastoma in adults: report of three cases and review of the literature. Survey Ophthalmol. 2000; 44: 409-14.

4.Mackley RA. Retinoblastoma in a 52-year old man. Arch.Ophthalmol. 1963; 69: 225-33.

5.Takahahi T, Namura S, Inoue M, Isayama Y, Sashikata T. Retinoblastoma in a 26-year old adult. Ophthalmol. 1983; 90: 179-83.

6.Вит ВВ. Патология глаза, его придатков и орбиты: монография в 2 т. Т.2. Одесса: Астропринт, 2019. 912 с .

7.Shields JA, Eagle RC, Shields CL. Retinal astrocytoma. Trans. Am.Ophthalmol. Soc. 2004; 102: 139-148.

8.Вит ВВ. Опухолевая патология органа зрения: монография: в 2 т. Т.2. Одесса: Астропринт, 2009. 616 с.

9.Louis DN, Perry A, Wesseling P, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021;23(8):1231-1251. 

10.Schabadasch A. Intramurale nervengeflechte des darmrohrs. Z Zellforsch. 1930;10(2):320-85.

11.Gargin V., Radutny R., Titova G., Bibik D., Kirichenko A., Bazhenov O. Application of the computer vision system for evaluation of pathomorphological images. 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2020. Proceedings; 2020: 469-473, 

12.Garancher A, Lin CY, Morabito M, et al. NRL and CRX Define Photoreceptor Identity and Reveal Subgroup-Specific Dependencies in Medulloblastoma. Cancer Cell. 2018;33(3):435-449. 

13.Stenzinger A, Alber M, Allgäuer M, et al. Artificial intelligence and pathology: From principles to practice and future applications in histomorphology and molecular profiling. Semin Cancer Biol. 2022;84:129-143. 

14.Sulym H, Lyndin M, Sulym L, et al. Detection of melanin in the rat skin. Pol Merkur Lekarski. 2022;50(295):21-24.

15.Lytvynenko M, Shkolnikov V, Bocharova T, Sychova L, Gargin V. Peculiarities of proliferative activity of cervical squamous cancer in HIV infection. Georgian Med News. 2017;(270):10-15.

16.Goto H, Yamakawa N, Komatsu H. Histopathology and immunohistochemistry of choroidal melanocytoma demonstrated by local resection: A case report. Am J Ophthalmol Case Rep. 2021;23:101147. Published 2021 Jun 19. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор листування: Артьомов Олександр Валентинович – art_onkol@ukr.net 

Відмова від відповідальності. Автори заявляють, що висловлені у статті думки є їх власними, а не офіційними позиціями установи.

Конфлікт інтересів. Автори засвідчують про відсутність конфліктів інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.

Джерела підтримки: відсутні.

 

Надійшла 14.04.2022