Офтальмол. журн. — 2022. — № 2. — С. 21-26.

УДК 617.735-006.487-085.28

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202222126


Підвищення абластичності інтравітреальної хіміотерапії ретинобластоми

Н. Ф. Боброва, д-р мед. наук, професор; Т. А. Сорочинська, канд. мед. наук; С. А. Троніна, канд. мед. наук; О. Ю. Братішко, лікар

ДУ «Інститут очних хвороб і  тканинної  терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

E-mail: filatov.detskoe7@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Боброва Н. Ф.Підвищення абластичності інтравітреальної хіміотерапії ретино бластоми / Н. Ф. Боброва, Т. А. Сорочинська, С. А. Троніна, О. ЮБратішко// Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 21-26.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202222126


Актуальність. Інтравітреальне (ІВ) введення цитостатиків на думку ряду дослідників є перспективним напрямком локальної хіміотерапії (ХТ) ретинобластоми (РБ), оскільки дозволяє досягти найбільш високої концентрації хіміотерапевтичного агента при введенні його безпосередньо в порожнину ока. Водночас внутрішньоочний шлях введення є інвазивним. Одним з основних чинників, що перешкоджають впровадженню інтравітреальної хіміотерапії (ІВХ) РБ, поряд з ймовірністю виникнення внутрішньоочних ускладнень, є побоювання ймовірності екстерналізації внутрішньоочної пухлини через ін'єкційний канал та екстрабульбарного її поширення.

Мета. Розробити спосіб інтравітреальної хіміотерапії внутрішньоочної ретинобластоми з метою підвищення її абластичності шляхом  профілактики екстрабульбарної дисемінації пухлини. 

Матеріал і методи. У відділі офтальмопатології дитячого віку ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України» розроблено спосіб абластичної ІВХ, з його використанням було виконано 253 інтравітреальних  ін'єкцій у 30 дітей (37 очей) в T1-T3 стадіях РБ.

Результати. Перевагами розробленої техніки ІВХ є: досягнення внутрішньоочного гіпотонії без додаткового парацентезу; виключення рефлюксу склистого тіла за рахунок зміщення кон'юнктиви та косо-перпендикулярно спрямованого ін'єкційного каналу; тампонада місця проколу склери валиком субкон'юнктивальної ін'єкції; профілактика вітреального інфікування та витончення склери при повторних ІВХ. Операційні та післяопераційні ускладнення у всіх випадках були відсутні, ознак екстрабульбарного поширення РБ після ІВХ не спостерігалося. Кількість ІВ ін'єкцій в одне око склало за показаннями від 1 до 13.

Заключення. Абластичність розробленого методу ІВХ внутрішньоочної РБ досягається шляхом зменшення рефлюксу скловидного тіла низкою вище приведених маніпуляцій з одночасним зменшенням травматичності втручання та запобіганням розвитку ускладнень, що забезпечує малоінвазивність і безпеку ІВХ.

Ключові слова: ретинобластома, хіміотерапія,  інтравітреальне введення

 

Література

1.Боброва Н.Ф., Науменко В.О., Сорочинська Т.А., Комарницька Т.І. Спосіб лікування резидуальних і рецидивуючих ретинобластом, що локалізуються постекваторіально. Патент України № 133456 від 10.03.2018, бюл. №7. 

2.Боброва Н.Ф., Науменко В.О., Сорочинська Т.А., Троніна С.А., Дембовецька Г.М. Діагностика і лікування дітей із злоякісною пухлиною сітківки – ретинобластомою (протокол) // Офтальмол. журн. – 2012. – №1. – С.80-84. 

3.Боброва Н. Ф., Сорочинська Т. А. Спосіб комбінованого лікування ретинобластоми. Патент України 55690 від 27.12.2010 

4.Боброва Н. Ф., Сорочинска Т. А. Комбінована (інтравітреальна та внутрішньовенна) поліхіміотерапія в системі органозбережного лікування ретинобластоми // Офтальмол. журн. – 2011. – №2. – С.38-44.

5.Боброва Н.Ф., Сорочинська Т.А., Братішко О. Ю. Спосіб інтравітреальної хіміотерапії ретинобластоми. Патент України №144595 від 12.10.2020, бюл. №19.

6.Ретинобластома: моногр. / Під. ред. Н.Ф. Бобрової. – Одеса: Издательский центр, 2020. – 324 с.:ил. 

7.Ericson L.A. Present therapeutic resources in retinoblastoma. / L.A. Ericson, B.H. Rosengren // ActaOphthalmol. – 1961. – V. 39. – P. 569–576. 

8.Frederici TJ. Intravitreal injections.  AAO’s Focal Points. Clinical Modules for Ophthalmologists. – 2009. – V. 27 (8, module 2). – P. 1-12

9.Ghassemi F, Khodabande A. Risk definition and management strategies in retinoblastoma: current perspectives. Clinical Ophthalmology. – 2015:9 985–994

10.Jager R.D., Aiello L.P., PatelS.C. et al. Risks of intravitreous injection: a comprehensive review. // Retina. – 2004. – V. 24. – P. 676-698

11.Kaneko A. Eye-Preservation Treatment of Retinoblastoma with Vitreous Seeding. / A. Kaneko, Suzuki S. // Japanese Journal of Clinical Oncology. – 2003. – V. 33. – P. 601-607. 

12.Munier F.L. Intravitreal chemotherapy for vitreous seeding in retinoblastoma: Recent advances and perspectives / F.L. Munier, M.C. Gaillard, A. Balmer, M. Beck-Popovic // Saudi Journal of Ophthalmology. – 2013. – V. 27. – P. 147–150.

13.Munier F.L. Profiling safety of intravitreal injections for retinoblastoma using an anti-reflux procedure and sterilization of the needle track. / F.L. Munier, S. Soliman, A. Moulin et al // Br. J. Ophthalmol. – 2012. – v. 96(8). – P. 1084–1086.

14.Seregard S. Intravitreal chemotherapy for recurrent retinoblastoma in an only eye. / S. Seregard, B. Kock, E. Trampe // Br J Ophthalmol. – 1995. – V. 79. – P. 194–195.

15.Shields C.L. Intravitreal melphalan for persistent or recurrent retinoblastoma vitreous seeds: preliminary results. / C.L. Shields, F.P. Manjandavida, S. Arepalli et al. // JAMA Ophthalmol. – 2014. – V. 132(3) . – P. 319–325.

16.Smith SJ, Smith BD. Evaluating the risk of extraoculartumour spread following intravitreal injection therapy for retinoblastoma: a systematic review // Br J Ophthalmol. – 2013. – Vol. 97 (10). – P.1231-1236. 

17.Suzuki S., Aihara Y., Fujiwara M., Sano S., Kaneko A. Intravitreal injection of melphalan for intraocular retinoblastoma // Jpn J Ophthalmol. – 2015. – Vol. 59(3). – P.164-72.

 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Зовнішні джерела фінансування відсутні. 

 

Надійшла 12.11.2021