Oftalmol Zh.2012;6:131-140.

Full text Pdf  


УДК 617.7.362.147(477)"2006-2011"

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20126131140

АНАЛІЗ СТАНУ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ У 2006-2011 РОКАХ

Н. В. Пасєчнікова1, член-кореспондент НАМИ України, С. О. Риков, професор, О. П. Вітовська 2, д-р. мед. наук, Г. І. Степанюк, лікар, К. В. Мартопляс1, ст. наук. спів.,

В. В. Мирненко1, наук. спів.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМР України»1, м. Одеса Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л Шупика, КМКЛ «Центр мікрохірургії ока», м. Київ Національний медичний університет імені О. О. Богомольця2