Офтальмол. журн. — 2010. — № 2. — С. 64-66.

Полный текст Pdf  

УДК 617.731+547.261-092.4

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201026466

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА КРЫС В ДИНАМИКЕ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ МЕТАНОЛА

Н. Е. Думброва, проф., д-р мед. наук, Н. И. Молчанюк, канд. биол. наук

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины», г. Одесса.

Світлооптично і електронно-мікроскопічно вивчались зміни гліальних клітин і нервових волокон (НВ) зорового нерва (ЗН) щурів в динаміці (1 — 14 діб) у відповідь на однократне введення метанолу в дозі 0,75 г/кг маси тіла.

Показано, що в ЗН, у відповідь на дію метанолу, були найбільш виражені зміни НВ: на 1 — 7добу проявлялись набряком аксоплазми, розшаруванням мієлінової оболонки, набряком мітохондрій. На 14 добу ознаки набряку аксоплазми зменшувались, проте спостерігалась різка деформація мієлінової оболонки значної частки НВ. Тоді як гліальні клітки виявились стійкішими до ушкоджуючого чинника. У цих клітинах відмічалась поліморфна реакція мітохондрій: від часткової деструкції до активації, а також відновлення нормальної ультраструктури. Проте для повнішого уявлення про характер реакцій ультраструктур ЗН на метанол дослідження будуть продолжуватись.

Ключевые слова: зрительный нерв, глиальные клетки, нервные волокна, ультраструктура, метанол.

Ключові слова: зоровий нерв, гліальні клітини, нервові волокна, ультраструктура, метанол.


ЛИТЕРАТУРА

1.Битенский В. С. // Журнал АМН Украины. — 2007. т. 13. -№ 3. — С. 543-550.

2.Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. // Офтальм. журн. -2009. - № 5. - С. 54 - 57.

3.Пауков В. С., Ерохин Ю. А. //Архив патологии. -2004. - № 4. - С. 3 - 9.

4.Шорманов С. В. //Архив патологии. - 2006. - № 1. -С.19 - 22

5.Шорманов С. В. //Архив патологии. - 2004. - № 4. -С. 9 - 13.

6.Шулышна Н. Б., Рожнов В. Е., Галиаскарова Ф. Р. // Вестник офтальмологии. - 1987. - № 1. - С. 62 - 65.

7.Baumbach G. L., Cancilla P. A., Martin-Amat G., Tephly T. R. et al. //Arch. Ophthalm. - 1977. - V. 95. -N 10. - P. 1859-1865.

8.Norman H. - J, 1985. //Хроника ВОЗ-1985. - Т.39, № 3. - С.3-9.

9.Rajamani R., Muthuvel A., Senthilvelan M., Sheeladevi R. //Toxicol Lett. - 2006. - N 5. - P. 12.