Написання рецензії

Рецензенти повинні оцінювати статтю у строки, погоджені із секретарем, та надсилати звіт про перегляд або мотивовану відмову редакції (поштою чи електронною поштою). Рецензенти надають письмові звіти, які включають:

• Оцінку суті роботи та можливості її публікації в журналі.

• Оцінку змісту статті: викладені у статті наукові положення та результати; новизна наукових положень та результатів; обґрунтованість наукових положень та результатів; значимість наукових положень та результатів.

• Зауваження щодо викладу та оформлення матеріалу статті.

• Пропозиції щодо доопрацювання тексту.


Рецензентам пропонується відповісти на такі питання, щоб оцінити різні аспекти рукопису:

• Короткий опис проблеми, присвяченій статті.

• Ступінь актуальності статті, що рецензується.

• Найважливіші аспекти, розкриті автором у статті.

• Чи є в рукописі недоліки, які роблять публікацію неприпустимою? Якщо так, прохання повідомити подробиці.

• Чи відповідає структура статті вимогам журналу (Вступ, Методи, Результати, Обговорення)?

• Резюме написано ясно, доступно та відповідає формату (Мета, Методи, Результати, Висновок)?

• Чи чітко визначено мету роботи у вступній частині статті?

• Оцініть точність і правильність представлення методів дослідження та аналізу, поданих у статті. Чи є передача даних та методології досить докладною та прозорою, щоб відтворити отримані результати? При описі клінічних експериментів на людині чи тваринах, чи є висновок етичної комісії, заява про поінформовану письмову згоду?

• Статистичні методи описані докладно та належним чином?

• На Вашу думку, висновки та інтерпретація даних дійсні та заслуговують на довіру? Результати подано відповідно до вимог журналу (текст не дублює дані з таблиць чи малюнків)?

• Чи є все в обговоренні актуальним? Чи є повторні докладні дані чи інша інформація, які у інших частинах рукописи? Чи відповідають висновки цілям роботи?

• Чи всі супровідні дані, цитування літератури чи статистичні дані, надані автором, є актуальними? Чи всі цитування включені до списку літератури?

• Чи потрібно додати будь-які експерименти або дані, щоб покращити роботу?


Наприкінці рецензії надається рекомендація про публікацію статті. Обов'язковим є висновок:

• рекомендувати статтю до опублікування

• рекомендувати до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень

• не рекомендувати статтю до опублікування.