Подання рукопису до журналу

«Офтальмологічний журнал» приймає рукописи статей з допомогою спеціальної форми, що розміщена на сайті журналу.

Переконайтеся, що всі компоненти рукопису були включені:

 

ПЕРЕЛІК ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ РУКОПИСУ ДО ПОДАННЯ


1.Офіційне направлення установи (установ), де була виконана робота, з експертним висновком про можливість публікації її результатів у відкритій пресі.

2. Форма «Авторська відповідальність»

3. Форма «Розкриття фінансових і не фінансових відносин і діяльності, а також конфліктів інтересів»

4. Електронна версія рукопису (файл Microsoft Word), яка включає:

1. Відомості про авторів та розкриття інформації:

a) Назва статті.

b) Дані про автора (авторів), місце роботи.

c) Автор-кореспондент.

d) Електронна адреса.

e) Внесок кожного автора в роботу.

f) Висловлення подяки.

g) Відмови від відповідальності.

h) Джерела підтримки.

i) Декларація про конфлікт інтересів.

j) Учасники дослідження.

k) Кількість малюнків і таблиць.

l)  Абревіатури.    

2. Резюме до 200 слів і ключові слова

3. Текст статті (Вступ, Методи, Результати, Обговорення)

4. Перелік літератури

5. Підписи до малюнків

6. Таблиці (таблиці слід розміщувати в тексті статті)

7. Малюнки (малюнки повинні бути оформлені відповідно до інструкцій).