Вибір рецензента

Вибір рецензентів ґрунтується на багатьох факторах, включаючи досвід, попередні публікації в тій же тематичній галузі, репутацію та власний досвід співпраці з кожним рецензентом. Таким чином, розглядається попередня робота рецензента, включаючи якість та своєчасність. Автори можуть запропонувати потенційних рецензентів своїх статей; однак рішення про вибір рецензентів залишається за Редакційною радою. Рецензентам, які були обрані для рецензування окремої статті, надається реферат рукопису та пропонується прийняти чи відхилити запрошення на виконання рецензії протягом 3 днів після запиту. Повний документ доступний після того, як рецензент прийме запрошення. Якщо рецензент не може завершити рецензію з будь-якої причини, включаючи конфлікт інтересів або брак часу, рецензент інформує Редакційну колегію протягом 3 днів і, наскільки можна, пропонує інших кваліфікованих рецензентів.