Рецензійна політика

Рецензування має критичну оцінку рукописів. Усі рукописи, представлені в «Офтальмологічний журнал», вибрані для експертної оцінки, відправляються принаймні одному, але зазвичай двом або більше незалежним рецензентам, обраним редакторами. Автори можуть запропонувати незалежних рецензентів, але остаточне рішення про вибір рецензентів залишається за редакцією, а ім'я рецензента залишається невідомим для авторів.

Редактори не залучають до роботи рецензентів, які можуть мати конфлікти інтересів. Автор може повідомити імена людей, призначення яких рецензентами не бажане через можливість виникнення конфлікту інтересів, пояснивши свою позицію. Рецензент також повинен повідомити про всі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на їхню думку щодо рукопису. Вони можуть відмовитись від рецензування конкретної статті, якщо вважають це виправданим. Рецензенти не повинні використовувати знання про зміст роботи до її опублікування у своїх цілях.

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відомості, що містяться в них, не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється знімати копії статей для своїх потреб. Вони не повинні використовувати знання про зміст роботи до її опублікування у власних інтересах.

Рецензування рукопису відбувається за умов конфіденційності. Представляючи рукопис на рецензію, автори довіряють редакторам результати своєї наукової роботи та творчих зусиль, від яких можуть залежати їхня репутація та кар'єра. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів та остаточне рішення), нікому, крім самих авторів та рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження є обов'язковим. Журнал публікує коментарі рецензентів разом із рукописом за згодою авторів та рецензентів.

Коли рукопис відхилено, його копії видаляються з нашої редакційної системи.

Коли рукопис опубліковано, журнал зберігає копії початкового подання, рецензій, і листування протягом як мінімум трьох років, щоб допомогти відповісти на майбутні питання про роботу, якщо вони виникнуть.