Повторювані публикації

Автори не повинні представляти один і той самий рукопис однією або різними мовами одночасно в кілька журналів.

Якщо рукопис (-ами), що подається автором, частково або повністю вже опублікований або прийнятий до друку в іншому періодичному виданні (журналі), авторам слід чітко вказати на це у супровідному листі, надавши до редакції копії відповідних матеріалів, за результатами розгляду яких буде прийнято рішення про доцільність повторної публікації.

Авторам, які намагаються опублікувати статтю повторно без відповідного повідомлення про редакцію, слід негайно відкликати дублікат (-ти) рукописів. Якщо стаття, що дублює, вже опублікована в журналі без відома редакції, можливе відкликання статті з поясненнями або згодою автора(-ів) або без такої.

Повторна публікація можлива, якщо: а) автори отримали схвалення редакторів обох журналів; б) стаття призначається для іншої читацької аудиторії; в) повторна публікація супроводжується інформацією про те, що стаття повністю або частково вже була опублікована в іншому місці.