Редакційна політика

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕДОБРОСВІДНОЇ ПРАКТИКИ ПУБЛІКАЦІЙ

(складений відповідно до рекомендацій для редакторів журналів, розроблених Комітетом з етики наукових публікацій (COPE))


 

Обов'язки редакційної колегії:

 

Рішення щодо публікації – головний редактор «Офтальмологічного журналу» несе відповідальність за рішення, які із статей, наданих до журналу, мають бути опубліковані. Головний редактор може керуватися політикою редколегії журналу. Також його рішення має ґрунтуватися на положеннях закону, який забороняє порушення авторських прав та плагіат. Головний редактор може радитись з іншими членами ред. колегії чи рецензентами до ухвалення цього рішення.

 

Принцип чесної гри - головний редактор та рецензенти оцінюють рукописи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичної ідеології автора.


Конфіденційність - головний редактор та члени редколегії гарантують, що весь матеріал, поданий у журнал, залишиться конфіденційним під час рецензійного процесу. Головний редактор та співробітники редакції не мають права розголошувати будь-яку інформацію про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензента, інших редакційних консультантів та, за необхідності, видавця.

 

Розкриття інформації та конфлікт інтересів - Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукописі, не повинні використовуватись у власних дослідженнях головного редактора без письмової згоди автора.Обов'язки рецензентів


Внесок у редакційні рішення - Експертна оцінка допомагає головному редактору приймати редакційні рішення та за допомогою співпраці редактора та автора може допомогти автору у покращенні його роботи.

 

Оперативність – будь-який обраний для оцінювання роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що швидкість її розгляду буде надто низькою, повинен повідомити про це редактора та відмовитися від процесу розгляду.

 

Конфіденційність - Будь-який рукопис, отриманий для розгляду, має розглядатися як конфіденційний документ. Вона не повинна показуватись іншим рецензентам або обговорюватися з ними без отримання на це дозволу головного редактора.

 

Стандарти об'єктивності - Відгуки про наукові роботи мають бути об'єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти повинні висловлювати свої погляди чітко та аргументовано.


Підтвердження джерел - Рецензенти повинні виявляти відповідні опубліковані роботи в матеріалі, що рецензується, які не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше у будь-яких публікаціях, мають бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензент також зобов'язаний звертати увагу головного редактора на суттєву або часткову подібність до будь-якої іншої роботи, з якою рецензент безпосередньо знайомий.

 

Розкриття інформації та конфлікт інтересів - Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукописі, не повинні використовуватись у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними та не використовуватись для особистої вигоди. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, у яких вони особисто зацікавлені.

 


Обов'язки авторів

 

Стандарти звітності - автори рукописів повинні надавати точний висновок про проведену роботу, а також подати об'єктивні докази щодо його значущості. Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені письмово. Стаття повинна містити достатню кількість інформації та посилання на джерела даних, щоб інші могли використовувати роботу. Шахрайські або свідомо неправдиві заяви прирівнюються до неетичної поведінки та є неприйнятними.


Доступ до даних та їх зберігання – авторів можуть попросити надати вихідні дані для редакційного огляду. Вони повинні бути готові надати відкритий доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати такі матеріали протягом розумного періоду часу, що пройшов після їх публікації.

 

Оригінальність та плагіат - автори повинні надавати лише повністю оригінальні роботи, і якщо автори використовували роботу та/або слова інших людей, вони мають бути оформлені у вигляді цитат.

 

Множинні, повторні та конкуруючі публікації - автор не повинен опубліковувати статтю, яка описує те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною

 

Підтвердження джерел завжди потрібно правильно представляти роботи інших авторів. Автори повинні наводити посилання публікації, які надали фундаментальний вплив визначення характеру і природи представленої роботи.

 

Авторство роботи - авторство має бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Всі ті, хто зробив значний внесок, повинні бути перераховані як співавтори. Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів та учасників проекту поміщені до списків співавторів та учасників, і що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи та схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

 

Небезпеки та питання використання людини або тварин - якщо робота/стаття пов'язана з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, при роботі з якими існує великий ризик зазнати опромінення, або процес роботи з якими може завдати будь-якої іншої шкоди здоров'ю людини або тварини автор повинен чітко вказати про це у своїй роботі. Якщо робота передбачає використання тварин або людини як піддослідних, автор повинен гарантувати, що робота містить затвердження та докази того, що всі процедури були проведені згідно з відповідними законами та інституційними принципами, а також те, що відповідні державні комітети схвалили їх. Робота автора повинна включати заяву і підтвердження від відповідних інстанцій про згоду на експерименти з людьми. Право людини на конфіденційність завжди має бути дотримано.

 

Розкриття інформації та конфлікт інтересів - всі автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші значні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їхню інтерпретацію. Усі джерела фінансової підтримки проекту мають бути розкриті. Усі потенційні конфлікти інтересів мають бути розкриті на ранній стадії.


ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ ПРО ВНЕСЕННЯ ВИПРАВЛЕНЬ, ВІДГУКІВ СТАТЕЙ ТА ІН.


Внесення виправлень. Повідомлення про важливу помилку, зроблену журналом чи автором (ами), яка впливає на запис публікації чи наукову цілісність документа, чи репутацію авторів чи журналу. Автори повинні повідомити редактору журналу про будь-які помилки, які вони помітили (або були поінформовані) у своїй статті після публікації у вигляді друкованого чи електронного листування. Ми визнаємо нашу відповідальність якнайшвидше опублікувати повідомлення про виправлення, в якому деталізуються зміни та посилання на оригінальну публікацію; виправлення публікується на пронумерованій сторінці друку для забезпечення правильної індексації. Ми також публікуємо на сайті нову версію статті з детальною інформацією про зміни та датами внесення змін.

 

Несумлінна наукова практика (англ. scientific misconduct) включає, не обмежуючись зазначеним, фабрикацію даних; фальсифікацію даних, включаючи обманні маніпуляції із зображеннями; плагіат. Коли йдеться про недобросовісну наукову практику, редактору слід ініціювати відповідні процедури, а якщо розслідування доведе недобросовісність наукової практики, ми публікуємо повідомлення про відкликання цієї статті. Відкликані статті залишаються доступними та чітко позначені як відкликані.

 

Вираз занепокоєння (англ. expressions of concern). Коли стверджується, що має місце недобросовісна наукова практика або виникають інші побоювання щодо проведення або цілісності роботи, описаної в поданих або опублікованих статтях, редактори можуть, за своїм рішенням, опублікувати «Вираз стурбованості» в очікуванні результатів процедур встановлення/спростування недобросовісної наукової практики. Вираз стурбованості чітко визначає характер проблеми, що відрізняє можливу неправомірну поведінку від чесної помилки. Вираз занепокоєння вказує, які аспекти статті є проблематичними (тобто які конкретні дані або висновки недійсні) і вказує, які фактори (обговрення читачів, окремих осіб, посадових осіб установ тощо) зрештою призвели до публікації «Висловлювання стурбованості ». Вираз занепокоєння включається до змісту журналу з номером сторінки і у вільному доступі.

 

Відгук статті. Повідомлення про неприпустимі результати, що впливають на сумлінність раніше опублікованої статті. Відгуки статті розглядаються редакторами журналів у разі наявності недостовірних даних чи результатів, плагіату, дублювання публікацій та неетичних досліджень. Оригінальна стаття відзначається як відкликана, але залишається доступною для читачів, а заява про відкликання, яка сповіщає читачів про недійсність опублікованої статті, двоспрямовано пов'язана з оригінальною опублікованою статтею. У тексті повідомлення про відкликання статті пояснюється, чому статтю відкликано, та вказують її повні вихідні (бібліографічні) дані.

 


ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ ПРО ПОВТОРЮВАННІ ПУБЛИКАЦІЇ


Автори не повинні представляти один і той самий рукопис однією або різними мовами одночасно в кілька журналів.

Якщо рукопис (-ами), що подається автором, частково або повністю вже опублікований або прийнятий до друку в іншому періодичному виданні (журналі), авторам слід чітко вказати на це у супровідному листі, надавши до редакції копії відповідних матеріалів, за результатами розгляду яких буде прийнято рішення про доцільність повторної публікації.

Авторам, які намагаються опублікувати статтю повторно без відповідного повідомлення про редакцію, слід негайно відкликати дублікат (-ти) рукописів. Якщо стаття, що дублює, вже опублікована в журналі без відома редакції, можливе відкликання статті з поясненнями або згодою автора(-ів) або без такої.

Повторна публікація можлива, якщо: а) автори отримали схвалення редакторів обох журналів; б) стаття призначається для іншої читацької аудиторії; в) повторна публікація супроводжується інформацією про те, що стаття повністю або частково вже була опублікована в іншому місці.

 

 

ОПЛАТА

Обробка рукописів та / або публікацій матеріалів у журналі проводиться без оплати зі сторони автора.

Тем не менш, може бути взята плата за додаткові послуги з перекладу статей на англійську мову (1800 знаків з пробілами – 330 грн.; для підписників «Офтальмологічного журналу» – 280 грн.). 

Open Access

Починаючи з 2023, журнал «Офтальмологічний журнал» змінює модель, та стає журналом відкритого доступу. Це означає, що весь зміст журналу є вільно доступним безкоштовно для користувача чи його/її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або давати гіпер-посилання на повні тексти статей та використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу від видавця або автора.

Усі статті журналу публікуються у повному відкритому доступі. Це дозволяє науковій спільноті й широкій громадськості отримати необмежений, вільний і негайний доступ до наукових статей. Усі статті також перекладаються на англійську мову. Щоб забезпечити безкоштовний доступ для читачів і покрити витрати на публікацію, автори (або установи авторів, дослідницькі фонди) сплачують одноразову плату за обробку статті (Article Processing Charge, APC). Плата за обробку однієї статті, оформленої відповідно до вимог журналу, становить 6000 грн. За потребою авторам пропонуються послуги з оформлення списку літератури та редагування ілюстрацій. Вартість узгоджується індивідуально, залежно від обсягу та складності. Також, вартість може змінюватися залежно від кількості сторінок (перевищення об’єму публікації, вказаного у розділі «Для авторів», на 1 сторінку збільшує вартість на 1000 грн.) та терміновості публікації (подвійний тариф за публікацію поза чергою).*

Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, за допомогою електронних систем грошових переказів («Portmone»). Реквізити для оплати надсилаються авторам після завершення рецензування і прийняття редколегією остаточного рішення про можливість публікації рукопису. Автори мають оплатити публікацію і надіслати до редакції скановану копію квитанції про оплату протягом 5 календарних днів. У випадку несвоєчасної оплати рукопис знімається з публікації. Після внесення оплати таку статтю може бути прийнято до друку у поточному або наступних номерах збірника. На одну опубліковану статтю видається один безкоштовний авторський примірник, незалежно від кількості авторів. За необхідності автори можуть придбати додатковий авторський примірник журналу.

*Нові правила стосовно оплати поширюються на статті, подані починаючи з 1 грудня, і які плануються у випуск №1 - 2023 і далі.


РЕКЛАМА В ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОМУ ЖУРНАЛ

 

 
• Офтальмологічний журнал може розміщувати рекламу.
• Вся реклама затверджується видавцем Офтальмологічного журналу.
• Офтальмологічний журнал залишає за собою право відхилити або скасувати будь-яку неприйнятну рекламу у будь-який час.
• Реклама не впливає на редакційні рішення.
• Вся реклама та комерційні публікації не залежать від редакційних рішень.
• Зміст журналу не скомпрометований комерційними чи фінансовими інтересами чи будь-якими конкретними угодами з рекламними клієнтами чи спонсорами.
• Офтальмологічний журнал не публікує реклами продуктів, визнаних серйозними шкідливими для здоров'я.
• Рекламні оголошення повинні бути чітко ідентифіковані як рекламні.
• Редакція зважає на всю критику реклами для публікації.
 
З питань розміщення реклами звертайтесь: +38 048 7465208.