Етика публікацій

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕДОБРОСВІДНОЇ ПРАКТИКИ ПУБЛІКАЦІЙ

(складений відповідно до рекомендацій для редакторів журналів, розроблених Комітетом з етики наукових публікацій (COPE))


 

Обов'язки редакційної колегії:

 

Рішення щодо публікації – головний редактор «Офтальмологічного журналу» несе відповідальність за рішення, які із статей, наданих до журналу, мають бути опубліковані. Головний редактор може керуватися політикою редколегії журналу. Також його рішення має ґрунтуватися на положеннях закону, який забороняє порушення авторських прав та плагіат. Головний редактор може радитись з іншими членами ред. колегії чи рецензентами до ухвалення цього рішення.

 

Принцип чесної гри - головний редактор та рецензенти оцінюють рукописи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичної ідеології автора.


Конфіденційність - головний редактор та члени редколегії гарантують, що весь матеріал, поданий у журнал, залишиться конфіденційним під час рецензійного процесу. Головний редактор та співробітники редакції не мають права розголошувати будь-яку інформацію про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензента, інших редакційних консультантів та, за необхідності, видавця.

 

Розкриття інформації та конфлікт інтересів - Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукописі, не повинні використовуватись у власних дослідженнях головного редактора без письмової згоди автора.Обов'язки рецензентів


Внесок у редакційні рішення - Експертна оцінка допомагає головному редактору приймати редакційні рішення та за допомогою співпраці редактора та автора може допомогти автору у покращенні його роботи.

 

Оперативність – будь-який обраний для оцінювання роботи рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що швидкість її розгляду буде надто низькою, повинен повідомити про це редактора та відмовитися від процесу розгляду.

 

Конфіденційність - Будь-який рукопис, отриманий для розгляду, має розглядатися як конфіденційний документ. Вона не повинна показуватись іншим рецензентам або обговорюватися з ними без отримання на це дозволу головного редактора.

 

Стандарти об'єктивності - Відгуки про наукові роботи мають бути об'єктивними. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти повинні висловлювати свої погляди чітко та аргументовано.


Підтвердження джерел - Рецензенти повинні виявляти відповідні опубліковані роботи в матеріалі, що рецензується, які не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше у будь-яких публікаціях, мають бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензент також зобов'язаний звертати увагу головного редактора на суттєву або часткову подібність до будь-якої іншої роботи, з якою рецензент безпосередньо знайомий.

 

Розкриття інформації та конфлікт інтересів - Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукописі, не повинні використовуватись у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними та не використовуватись для особистої вигоди. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, у яких вони особисто зацікавлені.

 


Обов'язки авторів

 

Стандарти звітності - автори рукописів повинні надавати точний висновок про проведену роботу, а також подати об'єктивні докази щодо його значущості. Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені письмово. Стаття повинна містити достатню кількість інформації та посилання на джерела даних, щоб інші могли використовувати роботу. Шахрайські або свідомо неправдиві заяви прирівнюються до неетичної поведінки та є неприйнятними.


Доступ до даних та їх зберігання – авторів можуть попросити надати вихідні дані для редакційного огляду. Вони повинні бути готові надати відкритий доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати такі матеріали протягом розумного періоду часу, що пройшов після їх публікації.

 

Оригінальність та плагіат - автори повинні надавати лише повністю оригінальні роботи, і якщо автори використовували роботу та/або слова інших людей, вони мають бути оформлені у вигляді цитат.

 

Множинні, повторні та конкуруючі публікації - автор не повинен опубліковувати статтю, яка описує те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною

 

Підтвердження джерел завжди потрібно правильно представляти роботи інших авторів. Автори повинні наводити посилання публікації, які надали фундаментальний вплив визначення характеру і природи представленої роботи.

 

Авторство роботи - авторство має бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Всі ті, хто зробив значний внесок, повинні бути перераховані як співавтори. Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів та учасників проекту поміщені до списків співавторів та учасників, і що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи та схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

 

Небезпеки та питання використання людини або тварин - якщо робота/стаття пов'язана з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, при роботі з якими існує великий ризик зазнати опромінення, або процес роботи з якими може завдати будь-якої іншої шкоди здоров'ю людини або тварини автор повинен чітко вказати про це у своїй роботі. Якщо робота передбачає використання тварин або людини як піддослідних, автор повинен гарантувати, що робота містить затвердження та докази того, що всі процедури були проведені згідно з відповідними законами та інституційними принципами, а також те, що відповідні державні комітети схвалили їх. Робота автора повинна включати заяву і підтвердження від відповідних інстанцій про згоду на експерименти з людьми. Право людини на конфіденційність завжди має бути дотримано.

 

Розкриття інформації та конфлікт інтересів - всі автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші значні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їхню інтерпретацію. Усі джерела фінансової підтримки проекту мають бути розкриті. Усі потенційні конфлікти інтересів мають бути розкриті на ранній стадії.