Офтальмол. журн. — 2022. — № 6. — С. 35-38.

УДК  617.212.1:617.089.844

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202263538


Ефективність орбітосинуальної екзентерації при злоякісних пухлинах решітчастого лабіринту 

Ф. Д. Євчев 1, д-р мед. наук, професор; А. Ф. Євчева, лікар, асистент; В. В. Гаєвський 1, лікар; С. І. Полякова 2, д-р мед. наук 

1 Одеський національний медичний університет

4 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»

Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Євчев Ф. Д. Ефективність орбітосинуальної екзентерації при розповсюджених злоякісних пухлинах решітчастого лабіринту на орган зору / Ф. Д. Євчев, А. Ф. Євчева, В. В. Гаєвський, С. І. Полякова // Офтальмол. журн. — 2022. — № 6. — С. 35-38. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202263538

 

Актуальність. Питання сучасної діагностики злоякісних утворень решітчастого лабіринту є актуальним, тому що діагностування на пізніх стадіях розвитку раку решітчастого лабіринту призводить до розповсюдженості пухлини інтракраніально, на орган зору або основи черепу.

Мета: оцінити ефективність орбітосинуальної екзентарції при раку решітчастого лабіринту, розповсюдженому на орган зору.

Матеріал і методи. За період 2017-2022 років виконане хірургічне лікування 62 хворих з розповсюдженим злоякісним утворенням решітчастого лабіринту. Чоловіків було 42 (75,8%), жінок 20 (32,2%). Вік хворих від 55 до 75 років. Проводилася діагностика: КТ біляносових пазух і орбіти, біопсія пухлини із порожнини носу. Лікування – радикальна операція орбітосинуальна екзентерація. Хворі через місяць після операції отримували з профілактичною метою променеву терапію на ложе первинного ураження в дозі 40-45 Грей.

Результати. Перебіг операційного втручання був без особливостей, післяопераційний період протікав без ускладнень. Спостереження протягом шести місяців і трьох років показали відсутність пролонгації і рецидиву злоякісного процесу у 100% прооперованих хворих.

Висновки. Радикальна операція – орбітосинуальна екзентерація з послідуючою променевою терапією при розповсюдженом помірно-диференцийованому раці решітчастого лабіринту з ураженням орбіти дозволила в 100%  випадків досягти позитивного результату як локально (відсутність рецидиву пухлини), так і пролонгації хвороби (метастатичного процесу) протягом 3 років спостереження.

Рішення відносно об’єму хірургічного втручання повинно прийматися мультидисциплінарно за участю оторіноларінголога, офтальмоонколога і нейрохірурга.

Ключові слова: новоутворення решітчастого лабіринту, орбітосинуальна екзентерація

 

Література

1.Євчев ФД, Пухлік СМ, Гаєвський ВВ. та ін. Тактика отоларинголога при невідкладних станів голови, порожнини лицевого скелету та шиї. Журнал оториноларингологія. 2019; 2: 22.

2.Ковтуненко ОВ, Тимчук СМ, Бакаєв АА. Хірургічне лікування розповсюджених стадії раку верхньощелепної пазухи. Журнал оториноларингологія. 2019; 2: 41.

3.Рак в Україні, 2017, 2018. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюл. Національного канцер-реєстру Украіни №20. Національний інститут раку. Київ; 2019. 124 с. 

4.Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2016, №246: 1-31.

5.Benazzou S, Arkha Y, Boulaadas M, Essakalli L, KzadriM. Orbital exenteration. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2011 Apr;112(2):69-74. 

6.Furdova A, Babal P, Zahorjanova P, Sekac J. Subtotal Exenteration of the Orbit for Benign Orbital Disease. J. Craniofac Surg. 2020 Jul-Aug; 31(5): 1367-1369. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор-кореспондент: Євчева Ангеліна Федорівна, email: esebuat11@gmail.com

Джерела підтримки: Зовнішні джерела фінансування відсутні.

Декларація про конфлікт інтересів: Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.

 

Надійшла 24.10.2022