Офтальмол. журн. — 2022. — № 6. — С. 19-23.

УДК 616.379-008.65-06:617.735-008.6-036.3-07-037

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202261923


Прогностичні фактори ризику розвитку діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу

І. С. Аліфанов 1, 2, асистент; В. М. Сакович 1, д-р мед. наук, професор

1 Дніпровський державний медичний університет

2 КП «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» 

Дніпро (Україна)

ЯКЦИТУВАТИАліфановІ. С.Прогностичніфактори  ризикурозвиткудіабетичноїретинопатіїухворихнацукровийдіабет 2-готипу / І. С. Аліфанов, В. МСакович // Офтальмол. журн. — 2022. — № 6. — С. 19-23. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202261923

 

Мета. Визначити взаємозв’язок розвитку діабетичної ретинопатії у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ураженням інших органів-мішеней, тяжкістю захворювання, потребою в інсулінотерапії та визначити найбільш значущі прогностичні маркери.

Матеріал та методи. Обстежено 270 пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу: 160 осіб з наявністю діабетичної ретинопатії та група порівняння – 82 пацієнта. Стан органів-мішеней визначений за консультаціями суміжних спеціалістів: ендокринолога, кардіолога, нефролога, невропатолога, судинного хірурга. 

Результати. Визначено позитивний кореляційний зв’язок проміж наявністю діабетичної ретинопатії та тяжкої форми цукрового діабету (r=0,383, p<0,001), потребою в інсулінотерапії (r=0,389, p<0,001), розвитком діабетичної нефропатії (r=0,350, p<0,001), хронічної ниркової недостатності (r=0,390, p<0,001), ангіопатії нижніх кінцівок (r=0,312, p<0,001),  ішемічною хворобою серця (r=0,155, p=0,011), гіпертонічною хворобою (r=0,149, p=0,014).  

Відмічено збільшення шансів розвитку ретинопатії у хворих на інсулінотерапії (OR 6,1; 95% СІ 3,40-10,93), у пацієнтів з діабетичною нефропатією (OR 17,34; 95% СІ 4,94-60,83), хронічною нирковою недостатністю (OR 6,88; 95% СІ 3,66-12,94), ангіопатією нижніх кінцівок (OR19,15; 95% СІ 4,24-86,45), ішемічною хворобою серця (OR 2,4; 95% СІ 1,21-4,76) та гіпертонічною хворобою (OR 4,29; 95% СІ 1,22-15,10). Ризик розвитку діабетичної ретинопатії у хворих з тяжкою формою цукрового діабету підвищується в 5,79 разів (95% СІ 3,26-10,26) порівняно з хворими на діабет легкого або середнього ступеня тяжкості.

Висновки. Визначено найбільш тісний позитивний кореляційний зв’язок та збільшення вірогідності розвитку діабетичної ретинопатії у хворих з  нирковою недостатністю та нефропатією, ангіопатією нижніх кінцівок.  Встановлений позитивний зв’язок середньої сили із тяжкою формою діабету та потребою в інсулінотерапії. Асоціація проміж наявністю діабетичної ретинопатії та гострих коронарних і мозкових порушень не мала статичної значущості.

Ключові слова: цукровий діабет, діабетична ретинопатія, органи-мішені, прогностичні маркери

 

Література

1.International Diabetes Federation.IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels,

2.Belgium: 2021.  Available at: https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/

3.International Council OfOphthalmology. ICO Guidelines for Diabetic Eye Care (2017). Availble at: https://icoph.org/eye-care-delivery/diabetic-eye-care/

4.Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care. 2012;35(3):556-564. 

5.Harris Nwanyanwu K, Talwar N, Gardner TW, Wrobel JS, Herman WH, Stein JD. Predicting development of proliferative diabetic retinopathy. Diabetes Care. 2013;36(6):1562-1568. 

6.Brownrigg JR, Hughes CO, Burleigh D, et al. Microvascular disease and risk of cardiovascular events among individuals with type 2 diabetes: a population-level cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4(7):588-597. 

7.Drazenka Pongrac Barlovic, Valma Harjutsalo, Daniel Gordin, Milla Kallio, Carol Forsblom, George King, Per-Henrik Groop; on behalf of the Finn Diane Study Group, The Association of Severe Diabetic Retinopathy With Cardiovascular Outcomes in Long-standing Type 1 Diabetes: A Longitudinal Follow-up. Diabetes Care 1 December 2018; 41 (12): 2487–2494.  

8.Hughes AD, Falaschetti E, Witt N, et al. Association of Retinopathy and Retinal Microvascular Abnormalities With Stroke and Cerebrovascular Disease. Stroke. 2016;47(11):2862-2864. 

9.Hanff TC, Sharrett AR, Mosley TH, et al. Retinal microvascular abnormalities predict progression of brain microvascular disease: an atherosclerosis risk in communities magnetic resonance imaging study. Stroke. 2014;45(4):1012-1017. 

10.Crosby-Nwaobi RR, Sivaprasad S, Amiel S, Forbes A. The relationship between diabetic retinopathy and cognitive impairment. Diabetes Care. 2013;36(10):3177-3186. doi:10.2337/dc12-2141

11.Foussard N, Saulnier P-J, Potier L, Ragot S, Schneider F, Gand E, et al.; on behalf of the SURDIAGENE Study Group, Relationship Between Diabetic Retinopathy Stages and Risk of Major Lower-Extremity Arterial Disease in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 1 November 2020; 43 (11): 2751–2759.  

12.Mohammedi K, Woodward M, Hirakawa Y, et al. Microvascular and Macrovascular Disease and Risk for Major Peripheral Arterial Disease in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2016;39(10):1796-1803. 

13.Cavan D, Makaroff L, da Rocha Fernandes J, Sylvanowicz M et al.The Diabetic Retinopathy Barometer Study: Global perspectives on access to and experiences of diabetic retinopathy screening and treatment. Diabetes ResClinPract. 2017 Jul; Volume 129:16-24. 

14.Alifanov IS, Sakovych VN, Alifanova TO. Disability due to ocular complications of diabetes mellitus in Ukraine. J.ophthalmol.(Ukraine).2019;6:34-38. 

15.Pearce I, Simó R, Lövestam-Adrian M,Wong DT, Evans M. Association between diabetic eye diseaseand other complications of diabetes: Implications for care. Asystematic review. Diabetes ObesMetab. 2019;21:467–478.

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор листування: Аліфанов Ігор Сергійович – alifanov00@gmail.com

Відмова від відповідальності. Автори заявляють, що висловлені у поданій статті думки є їх власними, а неофіційними позиціями установи.

Конфлікт інтересів. Автори засвідчують про відсутність конфліктів інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.

Джерела підтримки: відсутні.

 

Надійшла 11.11.2022