Офтальмол. журн. — 2022. — № 6. — С. 10-13.

УДК 617.7-007.681-036.12:617.721-089.85-085.849.19

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202261013


Наш досвід лазерної іридотомії у пацієнтів із хронічною закритокутовою глаукомою

Р. М. Лопадчак, аспірант; І. Я. Новицький, д-р мед. наук, професор; Я. З Федус, лікар-офтальмолог

ЯКЦИТУВАТИЛопадчакР. М.Нашдосвідлазерноїіридотоміїупацієнтівізхронічноюзакритокутовоюглаукомою / Р. М. Лопадчак, І. Я. Новицький, Я. З. Федус // Офтальмол. журн. — 2022. — № 6. — С. 10-13.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202261013

 

ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Львів (Україна)

Вступ. Визначення тактики хірургічного лікування хронічної закритокутової глаукоми (ХЗКГ) залишається актуальним питанням офтальмології.

Мета.  Дослідити гіпотензивний ефект, його тривалість та ступінь розширення кута передньої камери після лазерної іридотомії (ЛІ) у пацієнтів із ХЗКГ.

Матеріал та методи. Було обстежено 31 пацієнтів (31 око) із ХЗКГ, котрим була проведена ЛІ. Серед них було 18 жінок та 13 чоловіків. Середній вік пацієнтів становив 64,8 ± 5,3  років (від 49 до 77 років). Звуження КПК від 30° до 20° (Shaffer 2 ‒ Shaffer 3) та наявність глаукомної оптичної нейропатії були показами для проведення ЛІ. Внутрішньоочний тиск (ВОТ) становив, в середньому, 23,4±1,2 мм рт. ст. за Маклаковим.

Результати. До закінчення терміну спостереження у зв'язку із підвищенням ВОТ та звуженням КПК при гоніоскопії (менше 20° ‒ Shaffer 2) хірургічного втручання потребували 13 пацієнтів (10 очей – ФЕК та 3 – ФЕК+гоніосинехіолізис (ГСЛ). Таким чином тривалість гіпотензивного ефекту ЛІ за критерієм потреби хірургічного лікування (ФЕК або ФЕК+ГСЛ) з використанням методу Каплaн-Меєра становила 87,1% до кінця першого року, 71% ‒ до кінця другого року і 58,06% ‒ до кінця третього року спостереження.

Висновки. У довгостроковій перспективі (понад 6 місяців) лазерна іридотомія менш ефективно знижує ВОТ і не забезпечує відкриття кута передньої камери. Лазерну іридотомію можна розглядати як підготовчу процедуру у разі ХЗКГ, зокрема у випадках гострого нападу глаукоми на парному оці.

Ключові слова: хронічна закритокутова глаукома, лазерна іридотомія, гоніоскопія, факоемульсифікація катаракти, гоніосинехіолізис, оптична когерентна томографія кута передньої камери

 

Література

1.Аlsagoff Z, Aung T, Ang LP, Chew PT. Long-term clinical course of primary angle-closure glaucoma in an Asian population. Ophthalmology. 2000; 107: 2300–4.

2.ChenMei-Ju, Ching-Yu Cheng, Ching-Kuang Chou, Catherine JL Liu, Wen-Ming Hsu. The Long-term Effect of Nd:YAG Laser Iridotomy on Intraocular Pressure in Taiwanese Eyes with Primary Angle-closure Glaucoma. Journal of the Chinese Medical Association. 2008; 71(6): 300-4

3.Chew PT, Aung T. Primary angle-closure glaucoma in Asia. J Glaucoma 2001; 10(suppl): S7– 8.

4.Pai-Huei Peng, Hannah Nguyen, Huey-Shyan Lin, Ngoc Nguyen, Shan Lin.Long-term outcomes of laser iridotomy in Vietnamese patients with primary angle closure. Br J Ophthalmol. 2011 Sep; 95(9): 1207-11.

5.Rao A, Rao HL, Kumar AU, Babu JG, Madhulata U, et al. Outcomes of Laser Peripheral Iridotomy inAngle Closure Disease. Semin Ophthalmol. 2013; 28: 4e8.

6.Quigley HA, Broman AT.The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol. 2006 Mar; 90(3): 262-7.

7.Tham Yih-Chung, Xiang Li, Tien Y Wong, Harry A Quigley, Tin Aung,Ching-Yu Cheng. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040:a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 2014 Nov; 121(11): 2081-90.

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор листування: Лопадчак Ростислав Михайлович – rlopadchak@yahoo.com 

Внесок авторів. Новицький Ігор Ярославович – розробка концепції, проектування, аналіз даних підготовка рукопису. Лопадчак Ростислав Михайлович – розробка концепції, проектування, збір даних та проведення дослідження, інтерпретація даних, написання рукопису. Федус Ярина Зеновіївна: розробка концепції, проектування, проведення дослідження, інтерпретація даних. Усі автори проаналізували результати та погодили кінцевий варіант рукопису.

Відмова від відповідальності. Автори заявляють, що висловлені у поданій статті думки є їх власними, а неофіційними позиціями установи.

Конфлікт інтересів. Автори засвідчують про відсутність конфліктів інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.

Джерела підтримки: відсутні.

Це дослідження проводилося з участю людей. Всі учасники дослідження підписали поінформовану згоду. Було отримано дозвіл місцевого Комітету з біоетики. Дослідження було проведено згідно з Гельсінською декларацією. Дослідження не включаю експерименти на тваринах.

Абревіатури: ХЗКГ – хронічна закритокутова глаукома; ВОТ – внутрішньоочиий тиск; ФЕК – факоемульсифікація катаракти; ГСЛ – гоніосинехіолізис; ОК'Г – оптична когерентна томографія; ІОЛ – інтраокулярна лінза; КПК – кут передньої камери; ЛІ – лазерна іридотомія; EGS – European Glaucoma Society

 

Надійшла 07.09.2022