Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 54-64.

УДК  617.735-002.156-079.4

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202255464


Клінічний аналіз та диференційна діагностика гострої задньої мультифокальної плакоїдної пігментної епітеліопатії на прикладі клінічного випадку

Н. В. Коновалова 1, д-р мед. наук; Н. І. Храменко 1, канд. мед. наук; О. В. Гузун 1, канд. мед. наук; С. Б. Слободяник 1, канд. мед. наук; О. В Ковтун 2, лікар

1 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

2 Одеський Національний медичний університет 

Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Коновалова Н. В. Клінічний аналіз та диференційна діагностика гострої задньої мультифокальної плакоїдної пігментної епітеліопатії на прикладі клінічного випадку / Н. В. Коновалова, Н. І. Храменко, О. В. Гузун, С. Б. Слободяник, О. В. Ковтун // Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 54-64.   http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202255464

 

Актуальність. Гостра задня мультифокальна плакоїдна пігментна епітеліопатія (ГЗМППЕ) є рідкісним запальним захворюванням, яке потребує диференційної діагностики для правильного призначення лікування.

Мета: провести клінічний аналіз та диференційну діагностику гострої задньої мультифокальної плакоїдної пігментної епітеліопатії на прикладі клінічного випадку.

Матеріал і методи. Наведений клінічний випадок ГЗМППЕ у жінки 26 років. Офтальмологічне обстеження включало візометрію, рефрактометрію, тонометрію, периметрію, біомікроскопію, пряму та зворотню офтальмоскопію, ОКТ, фотореєстрацію, ФАГ. Ендоназальний електрофорез проводився за стандартною методикою з використанням азитроміцину, який є макролідним антибіотиком.

Результати. У пацієнтки з ГЗМППЕ було виявлено на очному дні, в задньому полюсі дрібні множинні плоскі фокуси жовто-білого, сірого-рожевого кольору за даними ОКТ на рівні пігментного епітелію і хоріокапілярного шару. На ангіограмі простежуються вогнища неправильної форми зони, що не флуоресціюють, слабке фарбування цих зон з’являється через декілька хвилин після введення контрасту. Диференційну діагностику необхідно проводити з повзучим (або серпінгінозним) хоріоідитом, синдромом Фогта-Каянаги-Харада, дифузною середньо периферичною гострою запальною пігментною епітеліопатією сітківки (Хвороба Крила), новоутворенням хоріоідеї.

Висновки. Гостра задня мультифокальна плакоїдна пігментна епітеліопатія – захворювання, для якого притаманний гострий початок. При підозрі на дане захворювання необхідно уважно зібрати анамнез і проводити диференційну діагностику для своєчасного надання допомоги і направлення пацієнта до профільного спеціаліста. Захворювання має рецидивуючий характер, тому ці хворі потребують спостереження.

Ключові слова: гостра задня мультифокальна плакоїдна пігментна епітеліопатія, диференційна діагностика, лікування

 

Література

1.Коновалова НВ, Храменко ОВ, Гузун ОВ, Слободяник СБ, Ковтун АВ, Юрченко ЛА.  Синдром Фогта-Каянаги-Харада. Случай из практики. Офтальмология Восточная Европа. 2020; Т.10 (2): 260-275.

2.Хайман Х. Атлас по ангиографии глазного дна. М.:МЕД прессинформ, 2008. 192 с.

3.Algahtani H, Alkhotani A, Shirah B. Neurological Manifestations of Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy. J Clin Neurol. 2016 Oct; 12(4): 460-467. 

4.Augsten R, Pfister W, Königsdörffer E. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy (APMPPE) and borreliosis. Klin. Monbl. Augenheilkd. 2009; 226 (6): 512–513.

5.Borruat FX, Piguet B, Herbort CP. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy following mumps. Ocul. Immunol. Inflamm. 1998; 6 (3): 189–193.

6.Brézin AP., Massin-Korobelnik P, Boudin M. et al. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy after hepatitis B vaccine. Arch. Ophthalmol. 1995; 113 (3): 297–300.

7.Browne AW, Ansari W, Hu M, Baynes K, Lowder CY, Ehlers JP, Srivastava SK. Quantitative Analysis of Ellipsoid Zone in Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy. J Vitreoretin Dis. 2020 Jun 1; 4(3): 192-201. 

8.Deutman AF, Lion F. Choriocapillaris non-perfusion in acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Am J Ophthalomol. 1977; 84: 45 49.

9.Gass J D. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Archives of Ophthalmology. 1968; 80 (2): 177–185.

10.Goldenberg D, Habot-Wilner Z, Loewenstein A, Goldstein M. Spectral domain optical coherence tomography classification of acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Retina. 2012 Jul; 32(7): 1403-10. 

11.Hammer ME., Grizzard WS., Travies D. Death associated with acute, multifocal, placoid pigment epitheliopathy. Arch. Ophthalmol. 1989; 107: 170-171.

12.Heiferman MJ, Rahmani S, Jampol LM, Nesper PL, Skondra D, Kim LA, Fawzi AA. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy on optical coherence tomography angiography. Retina. 2017; 37(11): 2084–2094. 

13.Hsu CT, Harlan JB, Goldberg MF, Dunn JP. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy associated with a systemic necrotizing vasculitis. Retina.  2003; 23 (1): 64–68.

14.Duker JS, Waheed NK, Goldman DR. Goldman Atlas of retinal OCT, 2nd Edition, 2nd Edition. Elsevier Science. 2021. 255 p. 

15.Jones NP. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Br J Ophthalmol. 1995 Apr; 79(4): 384-9. 

16.Kawi A. A., Wang D. Z., Kamal K., Kattah J. C. Cerebrovasc. Dis. 2004; 18: 338-339.

17.Kirkham TH, Ffytche TJ, Sanders MD. Placoid pigment epitheliopathy with retinal vasculitis and papillitis. Br. J. Ophthalmol. 1972; 56: 875-880.

18.Kraemer LS, Montgomery JR, Baker KM, Colyer MH. Acute posterior multifocal placoid pigment epiteliopathy after immunization with multiple vaccines. Retin Cases Brief Rep. 2022 Jan 1; 16(1): 16-19. 

19.Lee GE, Lee BW, Rao NA, Fawzi AA. Spectral domain optical coherence tomography and autofluorescence in a case of acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy mimicking Vogt-Koyanagi-Harada disease: case report and review of literature. Ocul Immunol Inflamm.2011; 19(1): 42–47. 

20.Mendrinos E, Baglivo E. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy following influenza vaccination.  Eye (Lond). 2010; 24 (1): 180–181.

21.O'Halloran HS, Berger JR, Lee WB et al. Acute multifocal placoid pigment epitheliopathy and central nervous system involvement: nine new cases and a review of the literature. Ophthalmology. 2001; 108 (5): 861–868.

22.Quillen DA, Davis JB, Gottlieb JL et al. The white dot syndromes. Am. J. Ophthalmol. 2004; 137: 538-550.

23.Raven ML, Ringeisen AL, Yonekawa Y, Stem MS, Faia LJ, Gottlieb JL. Multi-modal imaging and anatomic classification of the white dot syndromes. Int J Retina Vitreous. 2017 Mar 20; 3: 12. 

24.Saleh M. Placoid pigment epitheliopathy and serpiginous choroiditis. J Fr Ophtalmol. 2020 Feb; 43(2): e55-e66. 

25.Spaide RF, Yannuzzi LA, Slakter J. Choroidal vasculitis in acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. British Journal of Ophthalmology. 1991; 75 (11): 685—687.

26.Testi I, Vermeirsch S, Pavesio C. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy (APMPPE). J Ophthalmic Inflamm. Infect. 2021 Nov 1; 11(1): 31. 

27.Thomson SP, Roxburgh ST. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy associated with adenovirus infection. Eye (Lond). 2003; 17 (4): 542–544.

28.Van Buskirk EM, Lessell S, Friedman E. Pigmentary epitheliopathy and erythema nodosum. Arch. Ophthalmol. 1971;  85: 369–372.

29.Vasseneix C, Aouidid S, Brasseur G, Quintyn JC. Multifocal placoid pigment epitheliopathy as a manifestation of ophthalmological sarcoidosis. J. Fr. Ophtalmol. 2007; 30 (5): e12.

30.Wolf MD, Folk JC, Panknen CA, Goeken NE. HLA-B7 and HLA-DR2 antigens and acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Arch Ophthalmol. 1990 May; 108(5) :698-700. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор-кореспондент: Коновалова Наталія Валеріївна, email:kvnkonovalova@gmail.com

Внесон кожного автора. Коновалова Н.В. – розробка концепції, проектування, аналіз даних, підготовка рукопису; Храменко Н.І. – розробка концепції, проведення досліджень, рецензування; Гузун О.В. – збір даних, інтерпретація даних, рецензування; Слободяник С.Б. – збір та аналіз даних, рецензування рукопису; Ковтун О.В. –  підготовка початкового проекту, аналіз літератури, переклад.

Декларація про конфлікт інтересів: автори заявляють об відсутності конфліктів інтересів, які могли би вплинути на їх думку відносно предмету або матеріалів, описаних або обговорюваних в даному рукопису.

Надійшла  03.08.2022