Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 37-41.

УДК 617.7-06:616.831.8-008.6

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202253741


Нейроофтальмологічні порушення при над’ядерному паралічі

Л. В. Венгер 1, д-р мед. наук, професор; І. В. Хубетова 2, канд. мед. наук, доцент

1 Одеський національний медичний університет

2 КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради  

Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Венгер Л. В. Нейроофтальмологічні порушення при над’ядерному паралічі / Л. В. Венгер, І. В. Хубетова // Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 37-41.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202253741

 

Актуальність. Прогресуючий над’ядерний параліч є найбільш частим видом атипового паркінсонізму при якому спостерігаються різноманітні рухові та окуломоторні порушення.

Метою дослідження було виявлення основних нейроофтальмологічних проявів прогресуючого над’ядерного паралічу (ПНП) в залежності від клінічного фенотипу захворювання.

Матеріал та методи. Дослідження проведено на базі Одеської обласної клінічної лікарні у 2011–2021 роках. Обстежено 21 пацієнта з проявами ПНП, у тому числі в одному випадку – у вигляді комбінації ПНП із хворобою Галевордена-Шпатца та леводопа-індукованими гіперкінезами.

Всі пацієнти крім класичного неврологічного обстеження підлягали комплексному  нейроофтальмологічному обстеженню, їм проводилося високопольне МРТ головного та спинного мозку, відеоністагмографія. Середній вік пацієнтів становив 53,2±1,1 років, у структурі хворих переважали жінки (13 випадків або 61,9%). Статистична обробка отриманих даних проводилася за допомогою частотного аналізу.

Результати. Проаналізована частота виявлення різних фенотипових варіантів ПНП. PSPP відзначалося у 52,4% випадків, по 9,5% - PSP-PGF, PSP-OM, PSP-PI; по 4,8% - PSP-CBS, PSP-SL, PSP-F, PSP+GSD. У всіх пацієнтів виявлена зміна швидкості та амплітуди вертикальних саккад. При цьому диплопія спостерігалася лише у 12 (57,1%) пацієнтів.

Висновки. При ПНП неврологічне та нейроофтальмологічне обстеження є вирішальними у постановці діагнозу та виборі тактики лікування. Найчастішим фенотипом ПНП є PSPP (52,4%), частота варіанта PSP-OM складає 9,5%.

Ключові слова: прогресуючий над’ядерний параліч, нейроофтальмологія, діагностика, фенотип

 

Література

1.Tagai K, Ono M, Kubota M, Kitamura S et al.  High-Contrast In Vivo Imaging of Tau Pathologies in Alzheimer’s and Non-Alzheimer’s Disease Tauopathies. Neuron. 2021 Jan 6;109(1):42-58.e8. 

2.Dickson DW, Kouri N, Murray ME, Josephs KA. Neuropathology of frontotemporal lobar degeneration-tau (FTLD-tau). J Mol Neurosci. 2011 Nov;45(3):384-9. 

3.Robinson JL, Yan N, Caswell C, Xie SX, Suh E, Van Deerlin VM et al. Primary Tau Pathology, Not Copathology, Correlates With Clinical Symptoms in PSP and CBD. J Neuropathol Exp Neurol. 2020 Mar 1;79(3):296-304.

4.Levin J, Kurz A, Arzberger T, Giese A, Höglinger GU. The Differential Diagnosis and Treatment of Atypical Parkinsonism. Dtsch Arztebl Int. 2016 Feb 5;113(5):61-9. 

5.De Pablo-Fernández E, Lees AJ, Holton JL, Warner TT. Prognosis and Neuropathologic Correlation of Clinical Subtypes of Parkinson Disease. JAMA Neurol. 2019 Apr 1;76(4):470-479. 

6.Williams DR, Holton JL, Strand C, Pittman A, de Silva R, Lees AJ, Revesz T. Pathological tau burden and distribution distinguishes progressive supranuclear palsy-parkinsonism from Richardson’s syndrome. Brain. 2007 Jun;130(Pt 6):1566-76. 

7.Sakae N, Josephs KA, Litvan I, Murray ME, Duara R, Uitti RJ, Wszolek ZK, Graff-Radford NR, Dickson DW. Neuropathologic basis of frontotemporal dementia in progressive supranuclear palsy. Mov Disord. 2019 Nov;34(11):1655-1662. 

8.Tsuboi Y, Josephs KA, Boeve BF, Litvan I, Caselli RJ, Caviness JN et al. Increased tau burden in the cortices of progressive supranuclear palsy presenting with corticobasal syndrome. Mov Disord. 2005 Aug;20(8):982-8. 

9.Przewodowska D, Marzec W, Madetko N. Novel Therapies for Parkinsonian Syndromes-Recent Progress and Future Perspectives. Front Mol Neurosci. 2021 Aug 26;14:720220. 

10.Boxer AL, Yu JT, Golbe LI, Litvan I, Lang AE, Höglinger GU. Advances in progressive supranuclear palsy: new diagnostic criteria, biomarkers, and therapeutic approaches. Lancet Neurol. 2017 Jul;16(7):552-563. 

11.Kovacs GG, Lukic MJ, Irwin DJ, Arzberger T, Respondek G, Lee EB et al. Distribution patterns of tau pathology in progressive supranuclear palsy. Acta Neuropathol. 2020 Aug;140(2):99-119. 

12.Choi JH, Kim H, Shin JH, Lee JY, Kim HJ, Kim JM, Jeon B. Eye movements and association with regional brain atrophy in clinical subtypes of progressive supranuclear palsy. J Neurol. 2021 Mar;268(3):967-977. 

13.Tolnay M, Clavaguera F. Argyrophilic grain disease: a late-onset dementia with distinctive features among tauopathies. Neuropathology. 2004 Dec;24(4):269-83. 

14.Narasimhan S, Changolkar L, Riddle DM, Kats A, Stieber A, Weitzman SA et al. Human tau pathology transmits glial tau aggregates in the absence of neuronal tau. J Exp Med. 2020 Feb 3;217(2):e20190783. 

15.Friedman DI, Jankovic J, McCrary JA. Neuro-ophthalmic Findings in Progressive Supranuclear Palsy. Journal of Clinical Neuro-Ophthalmology. 1992 June; 12 (2): 104-109.

16.Progressive Supranuclear Palsy https://eyewiki.aao.org/Progressive_Supranuclear_Palsy.

17.Muratova TM, Venger LV, Khramtsov DM, Vorokhta IuM, Teliushchenko VD. Neuro-ophthalmological abnormalities in patients with ischemic stroke in the setting of a stroke center of a university clinic. J. Ophthalmol. (Ukraine). 2020;5:56-61.

18.Agarwal S, Gilbert R. Progressive Supranuclear Palsy. 2021 Apr 11. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 

19.Mastaglia FL, Grainger KM. Internuclear ophthalmoplegia in progressive supranuclear palsy. J Neurol Sci. 1975 Jul;25(3):303-8. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор листування: Хубетова І.В - khubetova@i.ua

Внесок кожного автора в роботу: Венгер Л.В.: Концептуалізація, Курація даних, Формальний аналіз, Дослідження, Методологія, Адміністрація проекту, Написання - рецензування та редагування. Хубетова І.В.: Концептуалізація, Курація даних, Формальний аналіз, Дослідження, Методологія, Адміністрація проекту, Нагляд, Валідація, Візуалізація, Написання – початковий проект. Усі автори проаналізували результати та погодили кінцевий варіант рукопису.

Джерела підтримки: відсутні.

Конфлікт інтересів: Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.

Дослідження проводилося з участю людей. Всі учасники дослідження підписали поінформовану згоду. Дослідження було проведено згідно з Гельсінською декларацією. Це дослідження не включало експерименти на тваринах.

Надійшла 26.09.2022