Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 30-36.

УДК 617.7-001/-002/-006.81-089.87-77-048.78

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202253036


Нова техніка евісцерації та енуклеації очного яблука з постійною змінною фіксацією очного протезу в опорно-руховій куксі у хворих з приводу травм, хронічного увеїту і при увеальній меланомі 

А. П. Малецький 1,  д-р мед. наук, професор; Н. М. Бігун 2, канд. мед. наук, лікар 

1 ДУ «Інститут очних хвороб   і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

2 КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»; Львів (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Малецький А. П. Нова техніка евісцерації та енуклеації очного яблука з постійною змінною фіксацією очного протезу в опорно-руховій куксі у хворих з приводу травм, хронічного увеїту і при увеальній меланомі / А. П. Малецький,  Н. М. Бігун // Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 30-36.   http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202253036


Актуальність. Важливе місце в косметичному очному протезуванні має стан очного протезу і його рухомість. 

Мета. Розробити нову техніку евісцерації та енуклеації очного яблука з постійною змінною фіксацією очного протезу в опорно-руховій куксі у хворих з приводу травм, хронічного увеїту і при увеальній меланомі. 

Матеріал і методи. За розробленою методикою прооперовано 52 хворих з посттравматичним хронічним увеїтом і субатрофією очного яблука, яким після евісцерації для формування опорно-рухової кукси (ОРК) використовувався полімерно-композиційний (ПМК) і політетрафторетиленовий імплантати і формувалась ОРК з лункою для штифтового протезу, а також вивчалась ступінь рухомості протезу у порівнянні з контролем (13 пацієнтів), яким формувалась ОРК без лунки для штифтового протезу. У 31 пацієнта з увеальною меланомою, яким була проведена енуклеація очного яблука, для формування ОРК з лункою використовували імплантат із політетрафторетилену. Контролем були 100 пацієнтів, яким формувалась ОРК без лунки для штифтового протезу.

Результати. У 52 хворих з посттравматичним хронічним увеїтом і субатрофією очного яблука, яким після евісцерації очного яблука  формувалась лунка в ОРК  для штифтового протезу, було відмічено покращення сумарної рухомoсті протезу через 3 і 12 місяців, яка склала (132,5±6,4)° та (147,3±6,7)° відповідно, тоді як у контрольній групі ‒ (103,7±18,3)° та (103,1±6,0)° відповідно. Оголення імплантату не відмічено. 

У 31 хворого з увеальною меланомою при формуванні ОРК з лункою використовували імплантат з політетрафторетилену. У трьох випадках через 3 та 7 місяців спостерігався діастаз країв кон'юнктиви по краю самої лунки з оголенням імплантату, що стало основою видалення імплантату. Сумарна рухливість протезу у чотирьох меридіанах через 3 та 12 місяців становила (141,6±14,7)° і (142,2±16,1)° відповідно,  тоді як у контрольній групі ‒ (106,1±13,0)° та (103,7±18,3)° відповідно.

Висновки. Розроблені методики жорсткої фіксації очного штифтового протезу за рахунок формування лунки в ОРК після евісцерації очного яблука дозволили підвищити його сумарну рухомість у чотирьох положеннях на 28,8° через 3 місяці після операції і на 44,2° через 12 місяців, а  у хворих після енуклеації очного яблука ‒ на 35,5° через 3 місяці і на 38,5° через 12 місяців.

Ключові слова: імплантати на основі політетрафторетилену і полімерно-композиційного матеріалу, опорно-рухова кукса, травма, увеїт, увеальна меланома

 

Література

1.Аніна ЄІ,  Левтюх ВІ. Офтальмологічна допомога населенню України. Хірургічне та медикаментозне відновлення зору : XII офтальмол. симпозіум : тези. Чернівці, 2001: 8.

2.Бігун НМ, Малецкий АП, Мельніченко ЛМ, Макарова ІВ, Демідова ЛВ. Спосіб співставлення штифта очного протеза з лункою в опорно-руховой куксі у хворих після евісцерації та енуклеації очного яблока з приводу травм, в'ялоперебігаючих увертів і внутрішньо очних новоутворень. Патент 135224 України А61F 2/00. опубліковано 25.06.2019. – Бюл. №12. 

3.Бігун НМ. Нові хірургічні підходи та імплантуючи матеріали при реконструктивних операціях на орбіті та окулорбітальної ділянці (екпериментально-клінічні дослідження[дисертація]. Одеса: ДУ «Інститут ОХ і ТТ ім. В.П. Філатова НАМН України. 2019.

4.Васильева СФ, Горгиладзе ТУ, Грачев НН. Способ энуклеации с образованием подвижной основы для протеза. Офтальмол. журн. 1986; 1: 61-62.

5.Груша ОВ, Луцевич ЕЭ, Груша ЯО. Основные принципы коррекции деформаций и дефектов орбиты после травм. Актуальные проблемы офтальмологии : юбилейный симпозиум : материалы. Москва, 2003: 18-19.

6.Гундорова РА, Хорошилова-Маслова ИП, Быков ВП. Экспериментальные и морфологические результаты вживления углеродного войлока для пластики опорно-двигательной культи и придаточного аппарата глаза. Вестн. офтальмол. 1996; 1: 27-31

7.Дубкова В. И., Глинник А. В., Малецкий А. П., Маевская О. И., Бигун Н. М. Углеволокнистый композиционный материал для устранения дефектов мягких тканей. Патент Білорусі на винахід № 21881 від  29.01.2018 р.

8.Красильникова ВЛ,  Коваленко ВД, Яхницкая ЛК. Отсроченная пластика опорно-двигательной культи при анофтальме композиционным имплантатом на основе алюмооксидантной пенокерамики и нанокристалического гидроксиапатита. II міжнародн. конф. офтальмологів Причорномор’я : тези. Одеса, 2004: 145.

9.Малецкий АП, Самченко ЮМ, Віт ВВ, Бігун НМ, Керносенко ЛО. Особливості реакції м'яких тканин орбіти і вушної раковини кроликів на розроблений гідрогелевий імплантат. Архів офтальмології України. 2018; 6 (2): 20-27.

10.Малецкий АП, Бушуева НН, Чеботарьов ЕП. Очний протез/ Патент 11682 України А61F 2/14. опубліковано 16.01.2006. Бюл. №1: 5.43.

11.Малецкий АП. Спосіб формування лунки в опорно-рухової культі у хворих після евісцерації очного яблука з приводу травм і уповільнених увеітів. Патент 46980 України А61F 2/14. опубліковано 11.01.2010. – Бюл. №1. 

12.Малецкий АП. Спосіб формування лунки  в опорно-руховій культі у хворих після енуклеації очного яблука. Патент 46982 України А61F 2/14. опубліковано 11.01.2010. – Бюл. №1. 

13.Малецкий АП,  Дубкова ВИ, Maевская OИ, Бигун НM. Применение полимерно-композиционного материала при формировании опорно-двигательной культи после эвисцерации глаза (Предварительные результаты). Офтальмол. журнал. 2013; 6: 57-61

14.Мосяк МА. Сравнительная оценка различных методов формирования культи после удаления глазного яблока (экспериментально-клиническое исследование) [дисертация]. Одесса, 1989. 15 с.

15.Пасечникова НВ, Малецкий АП, Науменко ВА, Полякова СИ, Чеботарев ЕП, Пухлик ЕС. Применение высокочастотной электросварки при энуклеации глазного яблока по поводу увеальной меланомы. ХІІ Съезд офтальмологов Украины, 26-28 мая 2010 года, Одесса: 222.

16.Сімчук ІВ. Аналіз результатів хірургічного лікування та очного протезування після евісцероенуклеації . Архів офтальмології України. 2016; 4(1): 72-80.

17.Collaborative Ocular Melanoma StudyGroup (COMS) /: Accuracy ofdiagnosis ofchoroidal melanomas in the Collaborative. Arch.Ophthalmol. 2006; 124: 1684–1693.

18.Hopper  RHJr, Engh CA, Fowlkes LB, Engh CA. The pros and cons of polyethylene sterilization with gamma irradiation. Clin. Orthop. 2004; 42 (9): 54-62.

19.Jordan D R, Klapper SR. Wrapping hydroxyapatite implants. Ophthalmic. Surg. Lasers. 1999; 30 (5): 403-407.

20.Jordan DR, Gilberg S, Bawazeer A. Coralline hydroxyapatite orbital implant (bio-eye): experience with 158 patients. Ophthalmol. Plast. Reconstr. Surg. 2004; 20(1): 69-74

21.Kaltreider SA, Newman SA. Prevention and management of complications associated with the hydroxyapatite implant. Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. 1996; 12 (1). 18-31.

22.Karcioglu ZA.  Actinomyces infection in porous polyethylene orbital implant. Graefe's Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 1997; 235(7): 448-451. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Внесок авторів. Всі автори відповідають критеріям авторства, засвідчують, що кожен автор брав значну участь у написанні роботи, включаючи участь в опрацюванні концепції, проектуванні, аналізу, написання та ревізії статті, та кожен автор відповідає за її зміст. 

Джерела підтримки. Зовнішні джерела фінансування відсутні.

Декларація про конфлікт інтересів. Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.

Учасники дослідження. Всі учасники дали інформовану згоду на участь в дослідженні. Дослідження проведені з дотриманням вимог Гельсінської декларації, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1977 р.) та Наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

Надійшла 07.09.2022