Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 19-22.

УДК  617.713-002-022.7-085.457/.835

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202251922


Застосування ліпосомального  розчину на основі озону в комплексному лікуванні  хворих на бактеріальний кератит

В. М. Сакович, д-р мед. наук, професор; О. В. Алексєєва, асистент 

Дніпровський державний медичний університет; Дніпро (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Сакович В. М. Застосування ліпосомального  розчину на основі озону в комплексному лікуванні  хворих на бактеріальний кератит / В. М. Сакович, О. В. Алексєєва // Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 19-22.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202251922

 

Актуальність. Кератит – запальне захворювання органа зору, що часто призводить до розвитку ускладнень, значного зниження зору та інвалідизації пацієнтів. У структурі збудників частіше визначається агресивна грамнегативна мікрофлора та умовно-патогенні бактерії. Застосування антибактеріальної терапії не завжди гарантує позитивний ефект в лікуванні. Інфекції, спричинені антибіотикорезистентними штамами, частіше вимагають госпіталізації, збільшують тривалість перебування в стаціонарі та призводять до утворення грубих помутнінь рогівки. Однією з причин підвищення резистентності до антибактеріальних препаратів являється формування біоплівок.

Мета: підвищити ефективність лікування бактеріальних кератитів шляхом призначення в комплексну терапію ліпосомального розчину на основі озону.

Матеріал та методи. У дослідженні приймали участь 44 хворих (44 ока) з бактеріальними кератитами у віці від 29 до 75 років. Хворі розділені на 2 групи: основну (21 хворих) і контрольну (23 хворих). Усім хворим призначали антибактеріальну терапію, мідріатики, десенсибілізуючі, тканинні препарати, вітаміни. Додатково в основній групі хворих застосовували ліпосомальний розчин на основі озону в очних краплях по 1краплі 4 рази на добу. 

Результати. Застосування ліпосомального розчину на основі озону дозволило вірогідно зменшити виділення з кон’юнктивальної порожнини, ступінь виразності змішаної ін’єкції кон’юнктиви, набряку та запальної інфільтрації рогівки (р<0,001), зменшити строки перебування у стаціонарі на 3,3±0,1 дні.

Висновок. Застосування ліпосомального розчину на основі озону в комплексному лікуванні хворих з бактеріальним кератитом – новий метод лікування, який дозволяє прискорити зниження явищ запалення, епітелізацію рогівки та зменшити строки лікування.

Ключові слова: бактеріальні кератити, ліпосомальний розчин на основі озону, комплексне лікування, клінічні показники в балах

 

Література

1.Ohashi LY, Dogru MV, Tsubta KF et al. Laboratory findings in tear fluid analysis. Ophthalmology. 2010;  36: 17 – 28.

2.Miller D. Update on the epidemiology and antibiotic resistance of ocular infections.  Middle East Afri J Ophthalmol. 2017; 24(1): 30-42.

3.Ventola CL. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. PT. 2015; 40:  277–283.  

4.Ting DSJ, Ho CS, Cairns J, et al. 12-year analysis of incidence, microbiological profiles and in vitro antimicrobial susceptibility of infectious keratitis: the Nottingham Infectious Keratitis Study. Br J Ophthalmol. 2021. 105 (3): 328–333.

5.Smith NL, Wilson AL, Gandhi J, Vatsia S, Khan SA. Ozone therapy: an overview of pharmacodynamics, current research, and clinical utility. Med Gas Res. 2017; 7(3):212–219. 

6.Celenza G, Iorio R, Cracchiolo S, et al. Antimycotic activity of ozonized oil in liposome eye drops against Candida spp. Transl Vis Sci Technol. 2020; 9: 4. 

7.Spadea L, Tonti E, Spaterna A, Marchegiani A. Use of ozone-based eye drops: a series of cases in veterinary and human spontaneous ocular pathologies. Case Rep Ophthalmol. 2018; 9: 287–298. 

8.Cagini C, Mariniello M, Messina M, et al. The role of ozonized oil and a combination of tobramycin/dexamethasone eye drops in the treatment of viral conjunctivitis: a randomized clinical trial. Int Ophthalmol. 2020; 40: 3209–3215. 

9.Kim HS, Noh SU, Han YW, et al. Therapeutic effects of topical application of ozone on acute cutaneous wound healing. J Korean Med Sci. 2009; 24: 368–374. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Внесок кожного автора в роботу: Сакович В. М. – розробка концепції, проектування, проведення досліджень інтерпретація даних, підготовка та написання рукопису; Алексєєва О. В. – розробка  концепції, збір даних,  аналіз даних, підготовка рукопису.

Відмова від відповідальності: заявлені та представлені у статті міркування є виключно авторськими, а не є офіційною позицією фонду чи установи.

Джерела підтримки: відсутні.

Декларація про конфлікт інтересів: усі автори не мають конфлікту інтересів 

Надійшла 24.06.2022