Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 12-18.

УДК  617.713-002/.44-06:617.72-002.77

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202251218


Особливості клінічних проявів кератитів та виразок рогівки у хворих на ревматоїдний артрит (аналіз архівного матеріалу)

Л. Ю. Рязанова, аспірант; Г. І. Дрожжина, д-р мед. наук, професор

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Рязанова Л. Ю. Особливості клінічних проявів кератитів та виразок рогівки у хворих на ревматоїдний артрит (аналіз архівного матеріалу) / Л. Ю. Рязанова, Г. І. Дрожжина // Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 12-18.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202251218


Актуальність. Частота кератитів та виразок рогівки при ревматоїдному артриті (РА) серед іншої патології рогівки достеменно не відома, а особливості їх клінічних проявів вивчені недостатньо.

Мета – визначення частоти та особливостей клінічних проявів кератитів та виразок рогівки у хворих на ревматоїдний артрит, за даними звернення пацієнтів до відділу патології рогівки ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України».

Матеріал та методи. Проведено ретроспективний аналіз 6627 архівних історій хвороби пацієнтів, госпіталізованих у відділ патології рогівки з січня 2014 по серпень 2019 року.

Результати. З 6627 архівних історій хвороби виявлено 82 історії хвороби (1,2%) хворих з кератитами та виразками рогівки, що страждали на РА. Чоловіків – 23 (28%), жінок – 59 (72%), віком від 37 до 79 років. У 71 (86,6%) пацієнта виявлене двобічне ураження рогівки (142 ока). Всього кількість спостережень (очей) склала 153. Точкові та нитчасті кератити діагностовано в 90 (58,8%) випадках. Важкі ураження рогівки (виразки, в т.ч. з перфорацією, та корнеосклеромаляції) виявлені на 63 (41,2%) очах. З 82 пацієнтів 39 (47,6%) не отримували базисної терапії РА. У цих хворих спостерігались найбільш важкі форми ураження рогівки.

Висновки.  Хворі на РА потребують систематичного  спостереження офтальмолога та ревматолога. Відсутність базисної терапії РА, може бути причиною розвитку ускладнень з боку органа зору.  При наявності ураження рогівки хворі на РА потребують лікування у спеціалізованій установі, де може бути вчасно виконано необхідне оперативне втручання. Успіх лікування уражень рогівки забезпечується комплексом лікувальних заходів, обов'язковим компонентом яких є призначення адекватної базисної терапії основного захворювання. 

Ключові слова: кератит, виразка рогівки, корнеосклеромаляція, ревматоїдний артрит 

 

Література 

1.Демографія і стан здоров’я народу України: аналітично-статистичний посібник / за ред. В. М. Коваленка, В. М. Корнацького. Київ, 2010. 143 с.

2.Majitha V, Geraci SA. Rheumatoid arthritis: diagnosis and management. Am J Med. 2007; 120: 936–939.

3.Мазуров ВИ, Трофимов ЕА. Инновационные методы лечения системных аутоиммунных заболеваний. Вестник Росс. академии мед. наук. 2015; №2. С.165–168. 

4.Яременко ОБ., Микитенко АМ. Діагностика ревматоїдного артриту на ранніх стадіях. Здоров'я України. 2008; 5 (1): 63–65.

5.Коваленко ВМ, Борткевич ОП, Білявська Ю.  В.Сучасні аспекти діагностики ревматоїдного артриту. Здоров’я України. 2010; 1: 74–77

6.Нейко ЄМ, Яцишин РІ, Штефюк ОВ. Ревматоїдний артрит: сучасний погляд на проблему. Український ревматологічний журнал. 2009; 2 (36): 35–39. 

7.Levitt A, McManus K, McClellan A. et al. Ocular inflammation in the setting of concomitant systemic autoimmune conditions in an older male population. Cornea. 2015; 34: 762–767.

8.Bettero RG, Cebrian RF, Skare TL. Prevalence of ocular manifestation in 198 patients with rheumatoid arthritis: a retrospective study. Arq. Bras. Oftalmol. 2008; 71 (3): 365–369.

9.Daguano CR, Bochnia CR, Gehlen M.  Anterior uveitis in the absence of scleritis in a patient with rheumatoid arthritis: case report. Arq. Bras. Oftalmol. 2011; 74(2): 132–133.

10.Hennessy AL, Katz J, Covert D. et al. A video study of drop instillation in both glaucoma and retina patients with visual impairment. Am. J. Ophthalmol. 2011; 152(6): 982–988.

11.Синяченко ОВ с соавт. Ревматоидный артрит и офтальмопатия. Укр. ревм. журнал. 2012; 50 (4).

12.Катаргина ЛА, Хватова АВ, Денисова ЕВ. Эффективность трабекулэктомии с применением цитостатиков в лечении увеальной глаукомы у детей // Офтальмохирургия. 2002; 3: 37–40. 

13.Рудакова АВ. Фармакоэкономические аспекты терапии ингибиторами фактора некроза опухоли хронического увеита, рефрактерного к базисной терапии (в т. ч. ассоциированного с ювенильным идиопатическим артритом). Педиатрическая фармакология. 2011; Т. 8 (4): 55–58

14.Sahatçiu-Meka V, Rexhepi S, Manxhuka-Kerliu S, Rexhepi M. Extraaricular manifestation of seronegative and seropositive reumathoid arthritis. Bosn. J Basic Med Sci. 2010; 10(1): 27–31. 

15.Lilleby V, Gran JT. Systemic rheumatoid arthritis. Tidsskr Nor Laegeforen. 1997; 117(29): 4223–4225. 

16.Sobrin L, Kim EC, Christen W, Papadaki T, Letko E, Foster CS. Infliximab therapy for the treatment of refractory ocular infiammatory disease. Arch Ophthalmol. 2007; 125(7): 895–900. 

17.Sainz de la Maza M, Foster CS, Jabbur NS. Scleritis associated with rheumatoid arthritis and with other systemic immune-mediated diseases.  Ophthalmol.  1994; 101(7): 1281–1286. 

18.Fong LP, Sainz de la Maza M, Rice BA, Kupferman AE, Foster CS. Immunopathology of scleritis Ophthalmol. 1991; 98(4): 472–479. 

19.Felson DT, Anderson JJ, Boers M. American College of Rheumatology. Preliminary definition of improvement in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1995; 38: 727–735. 

20.Turesson C, O’Fallon WM, Crowson CS, Gabriel SE, Matteson EL. Extra-articular disease manifestations in rheumatoid arthritis: incidence trends and risk factors over 46 years. Ann. Rheum. Dis. 2003; 62: 722–727. 

21.Cimmino MA, Salvarani C, Macchioni P, et al. Extra-articular manifestations in YZ Italian patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2000; 19(6): 213–217.

22.Zlatanović G, Veselinović D, Cekić S, Zivković M, Dorđević-Jocić J, Zlatanović M. Ocular manifestation of rheumatoid arthritis-different forms and frequency. Bosn J Basic Med Sci. 2010; 10(4): 323-327. 

23.Коваленко ВМ, Шуба ММ, Шолохова ЛБ. Ревматоїдний артрит. Діагностика та лікування. К. : Моріон, 2001. 272 с.

24.Тарасова ЛН., Кудряшова ЮИ. Клиника  чистых  язв  роговицы  различной  локализации. Вестник офтальмологии. 1999; 1: 29-¬31.   

25.Gregory JK, Foster CS. Peripheral ulcerative keratitis in the collagen vascular diseases. Int. Ophthalmol. Clin. 1996 Winter. 36 (1): 21-30. 

26.Smith VA, Hoh HB. Role of ocular matrix metalloproteinases in Peripheral Ulcerative Keratitis. Br. J. Ophthalmol. 1999; 83: 1376-1383. 

27.Messmer EM, Foster CS. Vasculitic peripheral ulcerative keratitis. Surv. Ophthalmol. 1999; 43 (5): 379-396.

28.Дроздова ЕА, Тимошевская ЕИ. Дифференциальная диагностика и тактика лечения периферических поражений роговицы. Точка зрения. Восток – Запад.  2017; 1: 57–60

29.Solomon A, Meller D, Prabhasawat P. et al. Amniotic membrane grafts for nontraumatic corneal perforations, descemetoceles, and deep ulcers. Ophthalmology. 2002: 694–703.

30.Singh G, Salvador VB, Bagchi A, Tushabe R, Abrudescu A. Rheumatoid arthritis-associated corneal ulceration with superimposed infection by methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a complicated type of corneal melt. Am J Case Rep. 2014 Nov 27; 15: 523-5. 

31.Ide T, Matsuda H, Nishida K, et al. Rheumatoid arthritis-associated corneal ulceration complicated by bacterial infection. Mod Rheumatol. 2005; 15: 454–58. 

32.Squirell DM, Winfield J, Amos RS. Peripheral ulcerative keratitis corneal melt and rheumatoid arthritis: a case series. Rheumatology. 1999; 38(12): 1245–48. 

33.Perez VL, Azar DT, Foster CS. Sterile corneal melting and necrotizing scleritis after cataract surgery in patients with rheumatoid arthritis and collagen vascular disease. Semin Ophthalmol. 2002; 17(3–4): 124–30. 

34.Itty S, Pulido JS, Bakri SJ, et al. Anti-cyclic citrullinated peptide, rheumatoid factor, and ocular symptoms typical of Rheumatoid arthritis. Trans Am Ophthalmol Soc. 2008; 106: 75–83.

35.Степанов ВК, Муриева ИВ, Исаева ОВ. Лечебная пересадка роговицы при деструктивной кератопатологии у больных ревматоидным полиартритом. Вестник ОГУ. 2015; 12: 231–233.

36.Kemeny-Beke A, Szodoray P. Ocular manifestations of rheumatic diseases. Int Ophthalmol. 2020 Feb; 40(2): 503-510. 

37.Turk MA, Hayworth JL, Nevskaya T, Pope JE. Ocular Manifestations in Rheumatoid Arthritis, Connective Tissue Disease, and Vasculitis: A Systematic Review and Metaanalysis. J Rheumatol. 2021 Jan 1; 48(1) :25-34. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор листування: Рязанова Лілія Юріївна - lili.r@ukr.net

Внесок авторів. Всі автори приймали участь в розробці концепції статті та в написанні рукопису. Остаточна версія рукопису була ухвалена всіма авторами, які в свою чергу несуть повну відповідальність за надання її остаточної версії до друку.

Декларація про конфлікт інтересів. Всі автори не мають жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути на предмет чи матеріал, описаний та обговорений в даному рукописі.

Джерела підтримки. Зовнішні джерела фінансування відсутні.

Надійшла 03.08.2022