Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 71-74.

УДК  617.78-002.4-06:616.98:578.834.1 COVID-19] - 092

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202257174


Патоморфологічні особливості некротичного ураження кісткових стінок та м'яких тканин орбіти при COVID-19 асоційованому тромбозі кавернозного синуса (випадок із практики) 

Оріпов О. І., Білалов Е. Н., Ісраїлов Р. І., Умаров Р. З., Білалов Б. Е., Худайбергенов Г. У.  

Ташкентська медична академія, Ташкент (Узбекистан);  Центр розвитку професійної кваліфікації медичних працівників; Ташкент (Узбекистан)

ЯК ЦИТУВАТИ: Орипов О. И. Патоморфологические особенности некротического поражения костных стенок и мягких тканей орбиты при COVID-19 ассоциированном тромбозе кавернозного синуса (случай из практики) / О. И. Орипов, Э. Н. Билалов, Р. И. Исраилов, Р. З. Умаров, Б. Э. Билалов, Г. У. Худайбергенов // Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 71-74.   http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202257174


У даній роботі описано випадок із практики пацієнтки з COVID-19 асоційованим тромбозом кавернозного синуса, ускладненим розвитком панофтальміту та флегмони орбіти, а також гнійно-некротичними ускладненнями з боку інших структур щелепно-лицьової області. У роботі наведено результати патоморфлогічного дослідження кісткових стінок орбіти та її м'яких тканин, проведені після взяття матеріалу під час хірургічного втручання. Результати патоморфологічного дослідження виявили ознаки активного запального процесу у тканинах орбіти з переважанням лімфопроліферативного компоненту та розвитком фібринового тромбозу.

Ключові слова: COVID-19; тромбоз кавернозного синусу; флегмона орбіти; патоморфологічне дослідження

 

Литература

1.Sarker H. Cavernous Sinus Thrombosis after Recovery from COVID-19 – A Rare Case Report. Journal of Medical Science And clinical Research. 2021; 9.

2.Oripov OI, Bilalov EN. COVID-19-associated cavernous sinus thrombosis: a case report. J. Оphthalmol (Ukraine). 2021; 2: 69-71.  

3.Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, Chuich T, Dreyfus I, Driggin E et al. COVID-19 and thrombotic or thromboembolic disease: implications for prevention, antithrombotic therapy, and followup. J Am Coll Cardiol. 2020; 75: 2950-2973.

4.Klok FA, Kruip M, van der Meer NJM. The rate of thrombotic complications in patients with COVID-19. ThrombRes. 2020.

5.Namiranian P, Razavi S, Karimi M, Ayati MH. Avascular Necrosis in Patients Recovering from COVID-19. The American journal of the medical sciences. 2021; 362(3): 331–332. 

6.Veyre F, Poulain-Veyre C, Esparcieux A, Monsarrat N, Aouifi A, Lapeze J, Chatelard P. Femoral Arterial Thrombosis in a Young Adult after Nonsevere COVID-19. Annals of vascular surgery. 2020; 69: 85–88.

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Высказанные в представленной статье мнения являются собственными умозаключениями авторов, а неофициальными позициями учреждения.

Дополнительный источников финансирования и поддержки нет.

Конфликт интересов отсутствует.

Надійшла 07.07.2022