Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 18-22.

УДК  617.735-005.98:616.379-008.64:615.015.2:615.835-78

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202241822


Особливості комбінованої терапії діабетичного макулярного набряку з використанням гіпербарічної оксигенації

В. О. Дроздов,  аспірант; В. М. Сакович, д-р мед. наук, професор

Дніпровський державний медичний університет; Дніпро (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Дроздов В. О. Особливості комбінованої терапії діабетичного макулярного набряку з використанням гіпербарічної оксигенації / В. О. Дроздов, В. М. Сакович // Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 18-22.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202241822


Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) – це захворювання, що характеризується хронічною гіперглікемією та каскадом судинних патологічних змін, що призводить до діабетичної ретинопатії (ДР) та діабетичного макулярного набряку (ДМН).

Мета: провести порівняльну оцінку клінічних показників при лікуванні хворих ДМН з використанням афліберсепту і гіпербаричної оксигенації (ГБО).

Матеріал і методи. Відкрите контрольоване дослідження, охоплювало 91 хворого на ЦД 2 типу з непроліферативною ДР та ДМН. Пацієнти контрольної групи отримували 1 раз на місяць афліберсепт інтравітреально в дозі 2 мг впродовж 5 місяців. Хворим основної групи призначали 1 раз на місяць афліберсепт інтравітреально в дозі 2 мг впродовж 3 місяців. Перед першою та третьою ін’єкціями пацієнти основної групи проходили 10 сеансів ГБО. Всім пацієнтам було проведено стандартні загальноклінічні і офтальмологічні обстеження.

Результати. Застосування комбінованої терапії при терміні спостереження 3 та 6 місяців показало суттєві відмінності в основній групі за: збільшенням гостроти зору на 28,81% і 7,14% (р<0,05) та світлочутливості сітківки на 24,44% і 19,5% (р<0,05), зменшенням наявності ДМН на 84,56% і 51,13% (p<0,05).

Висновки. Підвищення ефективності лікування ДМН за непроліферативної ДР у хворих на ЦД 2 тиу шляхом комбінації інтравітреального введення афліберсепту з ГБО дозволяє зменшити кількість та ризики інтравітральних втручань, зменшити фармакологічне навантаження та строки лікування.

Ключові слова: непроліферативна діабетична ретинопатія, діабетичний макулярний набряк, афліберсепт, гіпербарична оксигенація

 

Література

1.Li J., Welchowski T., Schmid M. et al. Prevalence, incidence and future projection of diabetic eye disease in Europe: a systematic review and meta-analysis // Eur J Epidemiol. – 2020. – Vol. 35(№1). – Р. 11-23. 

2.Linderman R., Cava J., Salmon A., et al. Visual Acuity and Foveal Structure in Eyes with Fragmented Foveal Avascular Zones // Ophthalmol Retina. – 2020. – №4 (5). – Р.535-544. 

3.Holekamp N.M. Overview of diabetic macular edema // Am J Manag Care. [Internet]. – 2016 Jul [cited 2022 July 26]; 22 (10 Suppl): s284 - s291. Available from: https://www.ajmc.com/view/overview-of-diabetic-macular-edema.

4.Stefánsson E. Ocular oxygenation and the treatment of diabetic retinopathy // Surv Ophthalmol. – 2006. – Vol. 51. – P. 364-380. 

5.Browning D., Stewart M., Lee Ch. Diabetic macular edema. Evidence-based management // Indian Journal of Ophthalmology. – 2018. – Vol. 66 (12). – Р. 1736-1750. 

6.Lund-Andersen H. Mechanisms for monitoring changes in retinal status following therapeutic intervention in diabetic retinopathy // Surv. Ophthalmol. – 2002. – Vol. 47 (2). – P. 2770-2777. 

7.Shin E.S., Sorenson C.M., Sheibani N. Diabetes and retinal vascular dysfunction // J Ophthalmic Vis Res. – 2014. – Vol. 9(3). – P.362-73. 

8.Kodjikian L, Bellocq D, Mathis T. Pharmacological Management of Diabetic Macular Edema in Real-Life Observational Studies // Biomed Res Int. – 2018. – Vol.28. – 8289253. 

9.Korobelnik J.F., Do D.V., Schmidt-Erfurth U. et al. Intravitreal aflibercept for diabetic macular edema // Ophthalmology. – 2014. – Vol. 121 (11). – P.2247-54. 

10.Wells A.J., Glassman A.R., Ayala A.R., et al. Aflibercept, bevacizumab, or ranibizumab for diabetic macular edema // N Engl J Med. – 2015. – Vol. 372 (13). – Р. 1193-1203. 

11.Baker C.W., Glassman A.R., Beaulieu W.T. et al. DRCR Retina Network. Effect of Initial Management With Aflibercept vs Laser Photocoagulation vs Observation on Vision Loss Among Patients With Diabetic Macular Edema Involving the Center of the Macula and Good Visual Acuity: A Randomized Clinical Trial // JAMA. – 2019. Vol. 21; 321(19). – P. 1880-1894. 

12.Maalej A., Khallouli A., Choura R. et al. The effects of hyperbaric oxygen therapy on diabetic retinopathy: A preliminary study // J Fr Ophtalmol. – 2020. – Vol. 43(2). – P.133-8.

13.Petersmann A., Müller-Wieland D., Müller U.A. et al. Definition, Classification and Diagnosis of Diabetes Mellitus // Exp Clin Endocrinol Diabetes. – 2019. Vol. 127 (S 01). – S1-S7. 

14.Wilkinson C.P., Ferris F.L., Klein R.E. et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales // Ophthalmology. – 2003. – Vol. 110 (9). – P.1677-82. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор листування: Дроздов Володимир  vladimirandco@gmail.com

Внесок кожного автора в роботу: Дроздов В.О. – збір даних і/або проведення досліджень, аналіз і/або інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис/ рецензування; Сакович В.М. – розробка концепції, проектування, підготовка рукопису/напис/ рецензування. Усі автори проаналізували результати та погодили кінцевий варіант рукопису.

Відмова від відповідальності: заявлені та представлені у статті міркування є виключно авторськими, а не є офіційною позицією фонду чи установи.

Джерела підтримки: проведене дослідження є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету «Оптимізація методів діагностики та лікування патології сітківки та зорового нерва при цукровому діабеті» (державний реєстраційний № 0118U001275), термін виконання 01.2018 – 12.2020 та «Вдосконалення діагностики і патогенетично обгрунтованого лікування дистрофічних, судинних та запальних захворювань ока» (державний реєстраційний № 0121U111440), термін виконання 01.2021 – 12.2024.

Декларація про конфлікт інтересів: усі автори не мають конфлікту інтересів 

Абревіатури. ГБО – гіпербарична оксигенація; ДР – діабетична ретинопатія; ДМН – діабетичний макулярний набряк; НПДР – непроліферативна діабетична ретинопатія; ЦД – цукровий діабет; VEGF – фактор росту ендотелію судин.

 

Надійшла 27.06.2022