Офтальмол. журн. — 2022. — № 3. — С. 54-57.

УДК  617.7:47-003.215:617.735-002-02:616.379-008.64-089

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202235457


Наш досвід лікування діабетичної проліферативної ретинопатії у пацієнта з гемофтальмом  (випадок із практики)

О. Б. Кощинець, канд. мед. наук;  Р. Л. Вадюк, канд. мед. наук  

Івано-Франківський національний медичний університет; Івано-Франківськ (Україна)

E-mail:  okoshchynets83@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Кощинець О. Б. Наш досвід лікування діабетичної проліферативної ретинопатії у пацієнта з гемофтальмом  (випадок із практики) / О. Б. Кощинець, Р. Л. Вадюк // Офтальмол. журн. — 2022. — № 3. — С. 54-57.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202235457


У статті представлено випадок із практики успішного лікування пацієнта 35 років з діагнозом: цукровий діабет 1 типу, важка форма, стадія субкомпенсації,   проліферативна діабетична ретинопатія обох очей, тотальний первинний гемофтальм правого ока. Сучасні методи візуалізації, зокрема оптична когерентна томографія з режимом ангіографії та фотореєстрація очного дна, виявили значну неоваскуляризацію зорового нерва та перипапілярно по ходу судин сітківки. Незважаючи на те, що в наших вітчизняних інструкціях до застосування афліберцепту, немає показань його використання при неоваскуляризації сітківки при діабетичній ретинопатії без наявності діабетичного макулярного набряку, ми покладалися на досвід закордонних колег та провели п'ять завантажувальних ін’єкцій афліберцепту (0,05 мл один раз на місяць) хворому на оці без гемофтальму. Починаючи з другого року, лікування проводили в режимі treat and extend.

Приведений клінічний випадок показав ефективність інтравітреальних введень афліберцепта в поєднанні з панретинальною лазерною коагуляцією для регресу неоваскуляризації та відсутності повторних крововиливів у скловидне тіло. 

Ключові слова: проліферативна діабетична ретинопатія, неоваскуляризація, інтравітреальні введення, анти-VEGF препарати

 

Література

1.Абдулаева Э. А. и др., Анти-VEGF терапия пролиферативной диабетической ретинопатии: от исследований к реальной клинической практике / Э. А. Абдулаева, Э.Л. Минхузина, А.Н. Кусков // Клин. офтальмология. –  2020. – №2. С. 97-109.

2.Демидова Т.Ю., Трахтенберг Ю.А. Современные возможности терапии диабетической ретинопатии / Т.Ю. Демидова, Ю.А.  Трахтенберг // Сахарный диабет. – 2014. – №3. С.122-128. 

3.Бикбов М.М., Файзрахманов Р.Р. и др. Макулярный отек как проявление диабетической ретинопатии / М.М. Бикбов, Р.Р. Файзрахманов и др. // Сахарный диабет. – 2017. – 20(4). С. 263- 269. 

4.Литвиненко С. С. Гемофтальм після оперативного лікування діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу. – 2021. – Том 9, № 3. – С. 15-21. 

5.Сейдинова А. Ш., Ишигов И.А. и др. Частота ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом по данным центра диабета / А. Ш. Сейдинова, И.А. Ишигов и др.// Весник Каз НМУ. – 2017. – №1. С. 328-330.

6.Ahmed Roshdy Alagorie, Swetha Velada, Muneeswar Gupta Nittala et al. Effect of Aflibercept on Diabetic Retinopathy Severity and Visual Function in the RECOVERY Study for Proliferative Diabetic Retinopathy // Ophthalmol Retina. 2021 May;5(5):409-419. doi: 10.1016/j.oret.2020.08.018. 

7.Brooks H.L. Jr., Caballero S. Jr., Newell C. K., Steinmetz R.L. et al. Vitreous levels of vascular endothelial growth factor and stromal-derived factor 1 in patients with diabetic retinopathy and cystoid macular edema before and after intraocular injection of triamcinolone // Arch Ophthalmol. – 2004. – Vol. 122(12). – P.1801-1807.

8.Cho NH, Shaw JE, Karuranga S, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract.  2018 Apr; 138:271-281.

9.Do D.V., Schmidt-Erfurth U., Gonzalez V.H., Gordon C.M. et al. The DA VINCI study: phase 2 primary results of VEGF trap-eye in patients with diabetic macular edema. // Ophthalmology. – 2011. – Vol. 118(9). – P.1819-1826. 

10.Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S105–S118 | https://doi.org/10.2337/dc18-S010.

11.Grzybowski A. Update on Intravitreal injections: Euretina expert consensus recommendations / A. Grzybowski, R. Told, S. Sacu et al. // Ophthalmologica. –2018. – Vol. 239(4). – P.181-193. 

12.Heidemann C., Paprott R., Stühmann L.M., Baumert J.  et al. Perceived diabetes risk and related determinants in individuals with high actual diabetes risk: results from a nationwide population-based survey // BMJ Open Diabetes Res. – Care. – 2019. – Vol. 7(1). – e000680. 

13.Schmidt-Erfurth U. at al. Guidelines for the management of diabetic macular edema by EURETINA // Ophthalmologica. – 2017. – Vol.237. – P.185-222. 

14.Stewart M. W. The expanding role of vascular endothelial growth factor inhibitors in ophthalmology // Mayo Clin Proc. – 2012. – Vol. 87(1). – P.77-88.

15.Taskintuna I., Elsayed M.E., Taskintuna K., Ahmad K. et al. Comparison of outcomes of four different treatment modalities for diabetic vitreous haemorrhage // Sci. Rep. [Internet]. – 2020. – Vol. 10(3674). Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-020- 60378-8#citeas.

16.Yanoff M., Duker, J. S. Vitrectomy. In: Ophthalmology. 3rd ed. St Louis, M.O.: Mosby Elsevier 533 (1999).

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор-кореспондент: Кощинець Олеся Богданівна, email: okoshchynets83@gmail.com

Вклад кожного автора в роботу: Р.Л. Вадюк: консервативне та хірургічне лікування хворого, концепція та редагування; Р.Л. Вадюк, О.Б. Кощинець: ідея публікації та редагування статті; О.Б. Кощинець: аналіз літератури та формування статті.

Декларація про конфлікт інтересів: Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів, який міг би вплинути на їхню думку щодо теми чи матеріалів, представлених у рукописі.

Абревіатури: ЦД – цукровий діабет; IDF – Міжнародна федерація діабету; ДРП – діабетична ретинопатія; ПДР – проліферативна діабетична ретинопатія; VEGF – vascular endothelial growth factor; NVE – нові судини в будь-якій ділянці; NVD – нові судини на диску; ДМН – діабетичний макулярний набряк; ОСТА – оптична когерентна томографія з програмою ангіографії; ДЗН – диск зорового нерва.

Надійшла 17.02.2022