Офтальмол. журн. — 2022. — № 2. — С. 32-36.

УДК 617.764.7-007.272:617.764.6-002]-07-08-02:616.379-008.64

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202223236


Клінічні особливості симптоматичної набутої непрохідності слізних шляхів у хворих на цукровий діабет 2 типу 

П. А. Бездітко¹, доктор мед. наук, професор; Н. М. Безега²

1 Харківський національний медичний університет; Харків (Україна)

2 Полтавський державний медичний університет; Полтава (Україна)

E-mail:  bezeganina@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Бездітко П. А. Клінічні особливості симптоматичної набутої непрохідності слізних шляхів у хворих на цукровий діабет 2 типу / П. А. Бездітко, Н. М. Безега // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 32-36.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202223236


Набута непрохідність сльозовідвідних шляхів (ННСШ) може бути симптоматичною (якщо проявляється специфічними симптомами та скаргами) чи безсимптомною (при порушенні слізного відтоку за відсутності симптомів захворювання). 

Мета – виявити клінічні особливості симптоматичної ННСШ у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2).

Матеріал та методи. Були проаналізовані хворі, що звернулися зі скаргами на сльозотечу, яким був встановлений діагноз симптоматичної ННСШ (284 хворих). У 56 хворих був виявлений ЦД2, вони склали основну групу. До контрольної групи віднесли 228 хворих на симптоматичну ННСШ, що не мали ЦД. Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали вимірювання розмірів слізної точки, висоти слізного меніску, діагностичні тести для визначення сльозовиділення (тест Ширмера, Джонеса, пробу Норна), сльозоносову, сльозовсмоктуючу пробу, та пробу рефлюксу, оцінку балансу слізної системи, діагностичне промивання слізних шляхів, зондування слізних канальців.

Результати. ЦД2 виявили у 19,7±2,4 % хворих на симптоматичну ННСШ. У хворих на ЦД2 основної групи було виявлено клінічні особливості симптоматичної ННСШ: частота двобічного ураження (46,4±6,7 % хворих) була у 1,6 разів, дакріоциститу (60,7±6,5 % хворих) у 1,5 разів, непрохідності слізних точок (30,3±6,1 % хворих) у 1,3 рази, двобічної непрохідності слізних точок (7,1±3,4 % хворих) у 2,7 разів, непрохідності слізних точок по мембранному типі (9,8±3,3 % очей) у 2 рази, по крапковому типі (9,8±3,3 % очей) у 1,9 разів, блефариту (71,4±6,0 % хворих) у 1,4 рази вище, а середній вік – на 8,1 років менше у порівнянні до відповідних показників хворих на симптоматичну ННСШ без ЦД  контрольної групи (р<0,05). 

Висновки. На ЦД2 хворіє 19,7±2,4 % хворих на симптоматичну ННСШ. У хворих на ЦД2 відмічаються клінічні особливості симптоматичної ННСШ.

Ключові слова: набута непрохідність сльозовідвідних шляхів, цукровий діабет 2 типу, дакріоцистит

 

Література

1.Валиева Г.Н. Отдаленные результаты и меры предупреждения рецидивов трансканаликулярной лазерной эндоскопической дакриоцисториностомии [диссертация]. – Уфа: Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней АН Башкортостана, 2006. – 106 с.

2.Linberg J.V., McCormick S.A. Primary acquired nasolacrimal duct obstruction. A clinicopathologic report and biopsy technique // Ophthalmology. – 1986. –Vol. 93(8). –P. 1055-63. 

3.Woog J.J. The incidence of symptomatic acquired lacrimal outflow obstruction among residents of Olmsted County, Minnesota, 1976-2000 (an American Ophthalmological Society thesis) // Trans Am Ophthalmol Soc. – 2007. – Vol.105. – P. 649-66.

4.Rabina G., Golan S., Neudorfer M., Leibovitch I. External Dacryocystorhinostomy: Characteristics and Surgical Outcomes in Patients with and without Previous Dacryocystitis // J Ophthalmol. – 2013. – 287524. 

5.Sung J.Y., Lee Y.H., Kim K.N., Kang T.S., Lee S.B. Surgical outcomes of endoscopic dacryocystorhinostomy: analysis of age effect // Sci Rep. – 2019. – Vol. 27; 9(1). – 19861. 

6.Hur M.C., Jin S.W., Roh M.S., Jeong W.J., Ryu W.Y., Kwon Y.H., Ahn H.B. Classification of Lacrimal Punctal Stenosis and Its Related Histopathological Feature in Patients with Epiphora // Korean J Ophthalmol. – 2017. – Vol. 31(5). – P.375-382. 

7.Kashkouli M.B., Pakdel F., Kiavash V. Assessment and management of proximal and incomplete symptomatic obstruction of the lacrimal drainage system // Middle East Afr J Ophthalmol. – 2012. – Vol. 19(1). – P.60-9. 

8.Bartley G.B. Acquired lacrimal drainage obstruction: an etiologic classification system, case reports, and a review of the literature. Part 1. // Ophthalmic Plast Reconstr Surg. – 1992. – Vol. 8(4). – P.237-242.

9.Tsai S., Clemente-Casares X., Revelo X.S., Winer S., Winer D.A. Are obesity-related insulin resistance and type 2 diabetes autoimmune diseases? // Diabetes. – 2015. – Vol. 64(6). – P.1886-97. 

10.Kesarwani D., Rizvi S.W.A., Khan A.A., Amitava A.K., Vasenwala S.M., Siddiqui Z. Tear film and ocular surface dysfunction in diabetes mellitus in an Indian population // Indian J Ophthalmol. – 2017. – Vol. 65(4). – P.301-304. 

 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Зовнішні джерела фінансування відсутні. 

 

Надійшла 24.11.2021