Офтальмол. журн. — 2022. — № 2. — С. 27-31.

УДК 617.7-007.681-008.818-073-089:617.715.8-089.85:617.749-018.2-089.85

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202222731

 

Порівняння ефективності непроникаючої глибокої склеректомії в комбінації з ендотрабекулоектомією  та трабекулоектомії

І. Я. Новицький, д-р мед.наук, професор; О. В. Левицька, аспірантка

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Львів (Україна)

E-mail:  Inovytskyy@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Новицький І. Я.Порівняння ефективності непроникаючої глибокої склеректомії в комбінації з ендотрабекулоектомією  та трабекулоектомії / І. Я.Новицький, О. В. Левицька // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 27-31.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202222731


Мета дослідження – порівняти клінічну ефективність непроникаючої глибокої склеректомії (НГСТ) у комбінації з ендотрабекулоектомією (ЕТЕ) з доступом ab interno та проникаючої трабекулоектомії у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою (ПВГК). 

Матеріал та методи. У дослідженні брало участь 25 пацієнтів (25 очей) з ПВГК. У першій групі (13 пацієнтів) проведено трабекулоектомію, у другій групі (12 пацієнтів) – комбіновану операцію – НГСТ з ЕТЕ.  

Результати. При порівнянні одержаних показників стало відомо, що різниця між передопераційним та післяопераційним внутрішньоочним тиском (ВОТ) та між кількістю місцевих препаратів для зниження ВОТ достовірна до 12-го місяця включно у двох групах (p<0,05). Не було виявлено достовірної різниці при порівнянні показників ВОТ двох груп в однакові часові періоди. Не спостерігалось різниці в кількості місцевих препаратів для зниження ВОТ, що застосовувались пацієнтами двох груп в однакові часові періоди.

Висновок. Непроникаюча глибока склеректомія у комбінації з ендотрабекулоектомією здійснює достовірний гіпотензивний вплив, що не поступається такому при трабекулоектомії у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою протягом 12 місяців дослідження, проте супроводжується меншою кількістю ускладнень, що може позиціонувати її як операцію вибору.

Ключові слова: ендотрабекулоектомія, непроникаюча глибока склеректомія, внутрішньоочний тиск, місцеві гіпотензивні препарати, трабекулоектомія

 

Література

1.Trivli A. et al. Primary open angle glaucoma genetics: The common variants and their clinical associations (Review) // Mol. Med. Rep. – 2020. – Vol.22, № 2. – P. 1103–1110.

2.Sihota R. et al. Simplifying “target” intraocular pressure for different stages of primary open-angle glaucoma and primary angle-closure glaucoma // Indian J. Ophthalmol. Wolters Kluwer - Medknow Publications. – 2018. – Vol. 66, № 4. – P. 495.

3.Bertaud S. et al. [Primary open-angle glaucoma] // La Rev. Med. interne. Rev Med Interne. – 2019. – Vol. 40, № 7. – P. 445–452.

4.Sato T., Hirata A., Mizoguchi T. Outcomes of 360° suture trabeculotomy with deep sclerectomy combined with cataract surgery for primary open angle glaucoma and coexisting cataract // Clin. Ophthalmol. Clin Ophthalmol. – 2014. – Vol.8. – P. 1301–1310.

5.Новицький І.Я. Сучасна хірургія первинної відкритокутової глаукоми. Перехід до мініінвазивних операцій. Львів: Літопис, 2018. – 106–119 с.

6.Rabiolo A. et al. Primary Deep Sclerectomy in Open-Angle Glaucoma: Long-Term Outcomes and Risk Factors for Failure // Ophthalmol. Glaucoma. Ophthalmol Glaucoma. – 2021. – Vol. 4, № 2. – P. 149–161.

7.Bendel R E., Patterson M T. Long-term Effectiveness of Trabectome (Ab-interno Trabeculectomy) Surgery // J. Curr. Glaucoma Pract. – 2018. – Vol. 12, № 3. – P. 119..

8.Klemm M. [Deep sclerectomy. An alternative to trabeculectomy] // Ophthalmologe. – 2015. – Vol. 112, № 4.

 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Зовнішні джерела фінансування відсутні. 

 

Надійшла 15.02.2022