Офтальмол. журн. — 2022. — № 2. — С. 15-20.

УДК 617.7-007.681-021.5 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202221520


ОКТ – ангіографія як індикатор ефективності лікування хоріоїдальної неоваскуляризації

Бахритдінова Ф. А., Максудова З.Р., Усманова Н.А., Урманова Ф.М. 

Ташкентська медична академія; Ташкент (Узбекистан)

Інноваційна клініка DMC; Ташкент (Узбекистан) 

ЯК ЦИТУВАТИ: Бахритдинова Ф. А.ОКТ–ангиографиия как индикатор эффективности лечения хориоидальной неоваскуляризации / Ф. А.Бахритдинова, З. Р.Максудова, Н.А.Усманова, Ф. М. Урманова // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 15-20.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202221520


Актуальність. Патологічна міопія до 11,3% випадків ускладнюється хоріоїдальною неоваскуляризацією (ХНВ), яка є головною причиною первинної інвалідності через незворотну втрату центрального зору. З появою ОКТ-ангіографії з’явилися нові перспективи в об'єктивній реєстрації, якісній та кількісній оцінці динаміки структури ХНВ в ході терапії.

Мета дослідження: методом ОКТ-ангіографії оцінити ефективність інгібітору ангіогенезу Ранібізумабу у лікуванні хоріоїдальної неоваскуляризації при патологічній міопії.

Матеріал та методи. В дослідження було включено 37 пацієнтів (37 очей) з патологічною міопією, ускладненої ХНВ. Всім пацієнтам були виконані інтравітреальні ін'єкції Ранібізумабу за стандартною технологією в режимі «pro re nata».

Результати. Повна резорбція субретинальної рідини з приляганням нейроепітелію відзначалася у всіх випадках (37 очей), для цього знадобилося в середньому 4,56±0,1 ін'єкцій. При цьому максимально коригована гострота зору в середньому збільшилася з 0,12±0,03 до 0,42±0,04 на 27 очах (72,97%). За даними ОКТ-ангіографії динаміка патернів «активності» ХНВ мала тенденцію до згасання та набула форми «мертвого» судинного дерева.

Висновок. Застосування високоінформативного методу дослідження ОКТ-ангіографії при патологічній міопії сприяє персоналізованому підходу до визначення доцільності антиангіогенного лікування та вибору режиму введення анти-VEGF терапії залежно від активності ХНВ.

Ключові слова: хоріоїдальна неоваскуляризація, антиангіогенна терапія, оптична когерентна томографія з функцією ангіографії, патологічна міопія

 

Література

1.Benediktova O. A., Saksonov S.G., Suk S.A. Diagnostic value of optical coherence tomography and fluorescein angiography in the evaluation of the dynamics of regression of classical subretinal neovascular membranes at high-complicated myopia after combined use of ranibizumab and transpupillary thermotherapy // Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. – 2012. – №2. – Р. 53 55. 

2.Coscas G., Lupidi M., Coscas F., Français C. et al. Optical coherence tomography angiography during follow-up: qualitative and quantitative analysis of mixed type I and II choroidal neovascularization after vascular endothelial growth factor trap therapy // Оphthalmic Research. – 2015. – Vol. 54 (2). – P.57-63 

3.Coscas G., Lupidi M., Coscas F., Cagini C. et al. OCTA versus traditional multimodal imaging in assessing the activity of exudative AMD. A new diagnostic challenge // Retina. – 2015. – Vol. 35(11). – P. 2219-2228. 

4.Chan W.M., Ohji M., Lai T.Y. Choroidal neovascularization in pathological myopia: an update in management // British Journal of Ophthalmology. – 2005. – Vol. 89 (11). – P. 1522.

5.Chan Hong Min, Heba M. Al-Qattan, Joo Yong Lee, June-Gone Kim. Macular Microvasculature in High Myopia without Pathologic Changes: An Optical Coherence Tomography Angiography Study // Korean Journal of Ophthalmology. – 2020. –  Vol. 34(2). – P.106–112.

6.Hayashi K., Ohno-Matsui K., Shimada N. Long-term pattern of progression of myopic maculopathy: a natural history study // Ophthalmology. – 2010. – Vol.117 (8). – P.1595–611. 

7.Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050 // Ophthalmology. – 2016. – Vol. 123 (5). – P. 1036–1042. 

8.Neelam K., Cheung C.M., Ohno-Matsui K. Choroidal neovascularization in pathological myopia // Prog Retin Eye Res. – 2012. – Vol. 31. – P.495 525.

9.Raecker Matthew E., Park Dong-Wouk, Lauer A. K. Diagnosis and treatment of CNV in myopic macular degeneration // Eye Net Magazine. – 2015. – P.35–7.

10.Tien Y. Wong,  Kyoko Ohno-Matsui, Leveziel N., Holz F.G. et al. Myopic choroidal neovascularization: current concepts and update on clinical management // Br. J. Ophthalmol. – 2015. – Vol. 99. – P.289–296. 

11.Tufail A., Narendran N., Patel P.J. Ranibizumab in myopic choroidal neovascularisation: the 12 month results from the REPAIR study // Оphthalmology. – 2013. – Vol. 120(9). – P.1944 1945. 

12.Wolf  S., Balciuniene V.J., Laganovska G., Menchini U. et al. RADIANCE: a randomized controlled study of ranibizumab in patients with choroidal neovascularization secondary to pathologic myopia // Ophthalmology. – 2014. –  Vol. 121(3). – P.682 692.

13.Wei Yan Ng, Daniel Shu Wei Ting, Rupesh Agrawal, Neha Khandelwal et al. Choroidal Structural Changes in Myopic Choroidal Neovascularization after Treatment with Antivascular Endothelial Growth Factor Over 1 Year // IOVS. – 2016. – Vol. 57(11). – P.49-35. 

14.Yao Wang, Zhongli Hu, Tiepei Zhu, Zhitao Su. Optical Coherence Tomography Angiography-Based Quantitative Assessment of Morphologic Changes in Active Myopic Choroidal Neovascularization During Anti-vascular Endothelial Growth Factor Therapy // Frontiers in Medicine. – 2021. – May 7. http://www 10.3389/fmed.2021.657772

 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку відносно предмету чи матеріалів, обговорених у данному рукопису. 

Надійшла  24.11.21