Офтальмол. журн. — 2022. — № 2. — С. 3-9.

УДК 617.713-002.44-089.843:615.36

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2022239


Застосування удосконаленої техніки пошарової трансплантації амніотичної мембрани у хворих з виразками рогівки

К. В. Середа, канд. мед. наук; Г. І. Дрожжина, д-р мед. наук, професор; Т. Б. Гайдамака, д-р мед. наук

ДУ «Інститут очних хвороб і  тканинної  терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

E-mail:  evsereda08@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Середа К. В.Застосування удосконаленої техніки пошарової трансплантації амніотичної мембрани у хворих з виразками рогівки / К. В. Середа, Г. І.Дрожжина, Т. Б. Гайдамака // Офтальмол. журн. — 2022. — № 2. — С. 3-9. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2022239


Актуальність. Амніотична мембрана широко застосовується в офтальмохірургії. Відомі три основні техніки трансплантації амніотичної мембрани: onlay (біологічне покриття), inlay (пошарова трансплантація) і sandwich (комбінована техніка). Проте стандартної техніки трансплантації амніотичної мембрани не існує. Пошарова фіксація мембрани супроводжується накладенням великої кількості вузлових швів, що сприяє вираженій запальній реакції, васкуляризації, а також формуванню інтенсивного помутніння.                                                                              

Мета. Удосконалення пошарової техніки трансплантації анміотичної мембрани.

Матеріал і методи. Суть запропонованого методу трансплантації амніотичної мембрани полягає у формуванні двох-або трьох-шарового амніотичного трансплантата з подальшою його фіксацією одним рядом вузлуватих швів до тканини рогівки. 28 хворим на виразку рогівки різної етіології було проведено трансплантацію амніотичної мембрани, серед них 17 чоловіків (60,7%) та 11 жінок (39,3%). Середній вік хворих склав 51,3 (S.D. 0,81). За етіологією виразки рогівки були підрозділені на: герпетичні (7/28, 25%), нейротрофічні (10/28, 35,7%), бактеріальні (3/28, 10,7%), грибкові (2/28,7,2%), аутоімунні (3/28, 10,7%) та розацеа (3/28, 10,7%).

Результати. Після трансплантації амніотичної мембрани відзначались зниження ступеня набряку строми рогівки, χ2  =29,7 (р=0,0005), резорбція інфільтрації строми рогівки, χ2  =9,16 (р=0,0025). Використання запропонованої техніки ТАМ сприяло формуванню  обмеженого неінтенсивного помутніння рогівки у 26-ти хворих (92,8%). 

Висновок. Застосування удосконаленої техніки ТАМ, яка дозволяє виповнити дефект строми рогівки з одночасним зменшенням кількості вузлових швів, сприяє зниженню запальної реакції та прискоренню епітелізації поверхні рогівки.

Ключові слова: амніотична мембрана людини, трансплантація, виразка рогівки, пошарова техніка, вузлові шви

 

Література

1.Каспаров А.А. Использование консервированной амниотической мембраны для реконструкции поверхности переднего отрезка глаза / А.А. Каспаров, С.В. Труфанов // Вестн. офтальмол. – 2003. – № 3. – С. 45 - 47.

2.Новицкий И. Я. Место трансплантации амниотической оболочки в лечении заболеваний роговицы, сопровождающихся ее неоваскуляризацией / И. Я. Новицкий // Вестн. офтальмол. – 2003. – № 6. – С. 9 – 11.

3.Середа Е. В. Воспаление роговой оболочки и пролиферативная активность клеток переднего эпителия при моделировании бактериального кератита и использовании амниотической мембраны с различным типом ее фиксации / Е. В. Середа, В. В. Вит, Г. И. Дрожжина, Т. Б. Гайдамака // Офтальмол. журн. – 2016. – №1. – С.36-42.

4.Середа Е. В. Эффективность различных хирургических методов трансплантации амниотической мембраны / Е. В. Середа, Г. И. Дрожжина, Т. Б. Гайдамака и др. // Офтальмол. журн. – 2016. – №4. – С.3-10.

5.Смаль Т.М. Патогенетическое обоснование и эффективность трансплантации амниотической оболочки при неинфекционных язвах роговицы : дис. … канд. мед. наук : 14.00.08 / Т.М. Смаль – Одесса, 2007. – 188 с.

6.Труфанов С.В. Использование консервированной амниотической оболочки человека в реконструктивно–восстановительной хирургии глаза : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.08 «Глазные болезни» / М., 2004. – 24 с.

7.Abdulhalim B.E. Amniotic membrane graft to conjunctival flap in treatment of non-viral resistant infectious keratitis: a randomised clinical study / B.E. Abdulhalim, M.M. Wagih, A.A. Gad, G. Boghdadi, R.R. Nagy // Br J Ophthalmol. – 2015. – V. 99. - № 1. - P. 59-63.

8.Arya S.K. Review article. Role of amniotic membrane transplantation in ocular surface disorders / S.K Arya, S. Bhala, A. Malik, S. Sood // Nepal J Ophthalmol. – 2010. – V. 2. – № 2. – P. 145-153.

9.Arvola R. Amnion in the treatment of ocular diseases / R. Arvola, J. Holopainen // Duodecim. – 2015. – V.131. – № 11. – P. 1044-9.

10.Brücher V. C. Results of Resorbable and Running Sutured Amniotic Multilayers in Sterile Deep Corneal Ulcers and Perforations / V. C. Brücher, N. Eter, C. E. Uhlig // Cornea. – 2020. – V. - 39(8). – P. 952-956.

11.Dietrich T. Simultaneous amniotic membrane transplantation in emergency penetrating keratoplasty: a therapeutic option for severe corneal ulcerations and melting disorders / T. Dietrich, R. Sauer, C. Hofmann-Rummelt, A. Langenbucher, B. Seitz // Br J Ophthalmol. – 2011. – V.95. – № 7. – P. 1034-5.

12.Grau A.E. Treatment of a large corneal perforation with a multilayer of amniotic membrane and tachoSil / A.E. Grau, J.A. Duraxn // Cornea. – 2012. – V. 31. – P. 98–100.

13.Jirsova K. Amniotic membrane in ophthalmology: properties, preparation, storage and indications for grafting-a review / K. Jirsova, G.L. Jones // Cell Tissue Bank. – 2017. – V. 18(2). – P. 193-204. 

14.Kheirkhah A. Temporary sutureless amniotic membrane patch for acute alkaline burns. / A. Kheirkhah, D. A. Johnson, D. R. Paranjpe, V. K. Raju, V. Casas, S. C. Tseng // Arch. Ophthalmol. – 2008. – V.126. – P.1059–1066.

15.Kogan S. Amniotic Membrane Adjuncts and Clinical Applications in Wound Healing: A Review of the Literature / S. Kogan, A. Sood, M. S. Granick // Wounds. – 2018. – V.30(6). – P.168-173.

16.Lacorzana J. Amniotic membrane, clinical applications and tissue engineering. Review of its ophthalmic use / J. Lacorzana // Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed). – 2020. – V. 95(1). – P. 15-23.

17.Liu J. Effectiveness of Cryopreserved Amniotic Membrane Transplantation in Corneal Ulceration: A Meta-Analysis / J. Liu, L. Li, X. Li // Cornea. – 2019. – V.38(4). – P. 454-462.

18.Malhotra C. Human amniotic membrane transplantation: Different modalities of its use in ophthalmology / C. Malhotra, A.K. Jain // World J Transplant. – 2014. - V.24. – № 4(2). – P. 111–121.

19.Morikawa K. Indication and Efficacy of Amniotic Membrane Transplantation Performed under Advanced Medical Healthcare / K. Morikawa, C. Sotozono, T. Inatomi et al. // Nippon Ganka Gakkai Zasshi. – 2016. – V. 120. – № 4. – P. 291-5.

20.Nubile M. Amniotic membrane transplantation for the management of corneal epithelial defects: an in vivo confocal microscopic study / M. Nubile, H.S. Dua, T.E. Lanzini, et al. // Br. J. Ophthalmol. – 2008. – V. 92. – № 1. – P. 54–60.

21.Nubile M. In vivo analysis of stromal integration of multilayer amniotic membrane transplantation in corneal ulcers / M. Nubile, H.S. Dua, M. Lanzini, M. Ciancaglini M., et al. // Am. J. Ophthalmol. – 2011. – V. 151. – № 5. – P. 809-822.

22.Paolin А. Amniotic membranes in ophthalmology: long term data on transplantation outcomes / A. Paolin, E. Cogliati, D. Trojan // Cell Tissue Bank. – 2016. – V.17. – P. 51–58.

23.Resch M.D. Adhesion Structures of Amniotic Membranes Integrated into Human Corneas / M.D. Resch, U. Schlötzer-Schrehardt, C. Hofmann-Rummelt, R. Sauer, C. Cursiefen et al // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2006. – V. 47. – № 5. – P. 1853-61.

24.Röck T. Amniotic Membrane Transplantation in Reconstructive and Regenerative Ophthalmology / T. Röck, K.U. Bartz-Schmidt, J. Landenberger, M. Bramkamp // Ann Transplant. – 2018. – V. 23. – P. 160-165.

25.Sabater-Cruz N. Current clinical application of sclera and amniotic membrane for ocular tissue bio-replacement / N. Sabater-Cruz , M. Figueras-Roca, A. González, L. Padró-Pitarch // Cell Tissue Bank. – 2020. – V. 21(4). – P. 597-603.

26.Schroeder A. Effects of the human amniotic membrane on axonal outgrowth of dorsal root ganglia neurons in culture / A. Schroeder, C. Theiss, K. P. Steuhl, K. Meller, D. Meller // Curr. Eye. Res. – 2007. – V.32. – P. 731–738.

27.Sorsby A. Amniotic membrane grafts in caustic burns of the eye: (Burns of the second degree). / A. Sorsby, H. M. Symons // Br. J. Ophthalmol. – 1946. – V.30. – P. 337–345.

28.Thomasen H. Comparison of cryopreserved and air-dried human amniotic membrane for ophthalmologic applications / H. Thomasen, M. Pauklin, K. P. Steuhl, D. Meller // Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. – 2009. – V. 247. – P. 1691–1700. 

29.Ueta M. Immunosuppressive properties of human amniotic membrane for mixed lymphocyte reaction / M. Ueta, M. N. Kweon, Y. Sano // Clin. Exp. Immunol. – 2002. – V. 129. – P. 464–470.

30.Uhlig C.E. Resorbable and running suture for stable fixation of amniotic membrane multilayers: A useful modification in deep or perforating sterile corneal ulcers / C. E. Uhlig, V. C. Müller // Am J Ophthalmol Case Rep. – 2018. – V. – 10. – P. 296-299.

31.Zemanová M. Amniotic membrane transplantation at the department of ophthalmology of the University hospital BRNO / M. Zemanová, R. Pacasová, J. Šustáčková, E. Vlková // Cesk Slov Oftalmol. – 2021. – V.77(2). – P. 62-71

 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Зовнішні джерела фінансування відсутні. 

 

Надійшла 02.12.2021