Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 84-88.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202218488


Авторський покажчик статей, опублікованих в "Офтальмологічному журналі" у 2021 році

 

ЯК ЦИТУВАТИ: Авторський покажчик статей, опублікованих в "Офтальмологічному журналі" у 2021 році // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 84-88http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202218488


Питання клінічної офтальмології

Бойчук І. М, Алуі Тарак. Особливості стереозору у хворих з розбіжною косоокістю залежно від форми до і після хірургічного лікування ......... №3 (23-27)

Бойчук І. М., Алуі Тарак. Співвідношення акомодативної конвергенції до акомодації і фузіонна здатність у хворих з постійною і періодичною розбіжною косоокістю  ......................................................  №4 (39-42)

Бойчук І., М., Бадрі Ваєл. Особливості стану спектру ритмів електроенцефалографії та морфометричних показників сітківки при застосуванні нейропротектора в комплексному лікуванні хворих на рефракційну та дисбінокулярну амбліопію .. №5 (56-63)

Бондарчук О.Д., Дмитренко І. В., Дідик Н. Д., Існюк А. С. Ендоназальна орбітотомія як перша допомога при посттравматичних внутрішньоорбітальних крововиливах у хворих з фронтобазальною травмою .......................................................  №4 (53-56)

Булдигіна Ю.В., Замотаєва Г.А., Терехова Г.М., Степура Н.М., Клочкова В.М., Федько Т.В. Роль цитокінів - інтерлейкінів 1-β та 10 у розвитку ендокринної офтальмопатії при хворобі Грейвса ........ №4 (48-52)

Величко Л. Н., Зборовская А. В., Курыльцив Н. Б., Богданова А. В. Уровень экспрессии маркеров активации лимфоцитов СD 54 (ICAM-1), СD 5, СD 95 (FAS) и маркера активации нейтрофилов СD 15 в периферической крови пациентов со средним увеитом и у здоровых лиц .......................................  №6 (16-20)

Венгер Л. В., Савко В. В., Ковтун О. В.; Соколов В. М. Клінічні особливості перебігу неврита зорового нерва як ускладнення переднього ідіопатичного увеїта ........................................................... №5 (41-46)

Ганюк В.М., Петренко О. В., Натрус Л.В., Прусак О. І. Морфо-функціональні та структурні зміни еритроцитів пацієнтів із проліферативною діабетичною ретинопатією та різною тривалістю цукрового діабету 2 типу .................................. №5 (21-27)

Гудзенко К.А., Могілевський С.Ю. Предиктори ризику виникнення діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2-го типу та первинної відкритокутової глаукоми при їх клінічному поєднанні  ...... №3 (3-9)

Джамалова Ш. А., Янгиева Н. Р., Курьязова З. Х. Цитологическое исследование состояния конъюнктивы при лечении инфекционных заболеваний глаз .......................................................... №2 (3-9)

Дмитрієв С. К., Перетягін О. А., Лазарь Ю.М., Татаріна Ю. О. Залежність величини цільового внутрішньоочного тиску від центральної товщини рогівки у пацієнтів зі стабілізованою та нестабілізованою глаукомою ............................................. №2 (10-15)

Єгорова К. С., Чуков А. А., Гук М. О., Скобська О. Є., Задояний Л. В., Костюк М. Р. Особливості зорових розладів в динаміці спостереження у хворих, оперованих трансназальним ендоскопічним доступом з приводу краніофарінгіоми  ...  №5 (35-40)

Єгорова К.С., Гук М.О., Пичкур Л.Д., Задояний Л. В., Конах В.Н. Динаміка відновлення зорових функцій при компресійній оптичній нейропатії у пацієнтів з первинними макроаденомами гіпофіза після ендоскопічних трансназальних операцій  ...... №3 (28-33)

Жмудь Т.М., Дрожжина Г.І., Демчук А.В. Цитологічні особливості бульбарної кон'юнктиви у хворих з цукровим діабетом ІІ типу ........................ №1 (24-31)

Завгородня Н. Г., Новікова В. Ю. Вплив рогівкового астигматизму на рефракційні результати факоемульсифікації катаракти при імплантації сферичних інтраокулярних лінз .................................. №1 (3-9)

Завгородня Н.Г., Михайленко Н.В., Саржевська Л.Е., Завгородня Т.С., Саржевський А.С. Порівняльний аналіз ефективності імплантації моно- та мультифокальних інтраокулярних лінз при факоемульсифікації катаракти на очах з міопією високого ступеня ............................................. №2 (23-30)

Заволока О. В., Бездітко П. А., Карлійчук М. А. Особливості  динаміки бактеріальних кератитів II ступеня тяжкості у хворих на цукровий діабет №4 (3-8)

Коломиец В. А., Качан О. В. Влияние оптико-рефлекторного метода тренировок аккомодации на показатели меридиональной остроты зрения у пациентов с астигматизмом и амблиопией ............. №5 (47-55)

Коломиец В. А., Качан О. В., Коломиец Н. В. Диагностика меридиональной амблиопии у больных с астигматизмом на основе оценки асимметрий рефракции и остроты зрения как векторных величин ............................................................. №1 (17-23)

Комах Ю. А., Борзенок С.А., Радыгина Т.В., Купцова Д.Г., Петричук С.В. Фактор транскрипции NF-kB в прогнозе результата рекератопластики ... №2 (16-22)

Кочина М. Л., Каплін І. В., Ковтун Н. М., Маслова Н. М., Яворський О. В. Результати дослідження напружено-деформованого стану рогівки ока в поляризованому світлі в умовах зорової праці ... №4 (61-66)

Луценко Н. С., Рудычева О. А., Исакова О. А., Кириллова Т. С. Как избежать ошибок при диагностике полипоидной хориоидальной васкулопатии у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (часть первая) ................................................ №4 (32-38)

Луценко Н.С., Кирилова Т.С., Рудичева О.А., Ісакова О.А., Неділька Т.В. Оцінка стану мікроциркуляторного русла сітківки від фовеа до периферії за допомогою оптичної когерентної томографії ангіографії   ................................................................... №1 (32-37)

Луценко Н.С., Красножан О.В., Ефименко Н.Ф. Содержание 25-гидроксикальциферола в сыворотке крови жителей Херсонской области с катарактой, при сочетании с глаукомой или миопией средней и высокой степени в предоперационном периоде  ..................................................... №3 (15-22)

Малиева Е.В., Бушуева Н.Н. Объективные критерии осевого и рефракционного компонентов в модифицированной классификации осевой, рефракционной, смешанной и комбинированной миопии, предложенной на основании анализа морфометрических параметров миопических и эмметропических глаз .................................................................. №1 (10-16)

Медведовська Н. В. Результати вивчення впливу офтальмологічної патології на якість життя дітей №6 (48-51)

Набиева И.Ф., Хайдарова Ф.А., Бахритдинова Ф.А., Орипов О.И. Особенности манифестации синдрома сухого глаза у пациентов с различной длительностью сахарного диабета ......................... №2 (31-35)

Новицький І. Я., Левицька О.В. Гіпотензивний ефект ендотрабекулоектомії в залежності від стадії глаукоми та доопераційного внутрішньоочного тиску у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою  ................................................ №6 (41-47)

Панченко Ю. О., Могілевський С. Ю., Риков С.О.,  Жабоєдов Д. Г., Уманець М.М.,  Зябліцев С.В. Прогнозування рецидивів діабетичного макулярного набряку після хірургічного лікування діабетичної макулопатії  у пацієнтів на цукровий діабет 2 типу з української популяції ..........................  №4 (9-18)

Пархомец Р.А. Эффективность применения ортокератологических линз в зависимости от топографического диаметра зрачка и размера оптической зоны линзы .............................................. №4 (67-71)

Петренко О. В., Дранко М. М., Корнієнко В. В., Грицай Л. В. Моніторинг матриксних металопротеїназ 2 і 9 в травматичних ранах допоміжного апарату ока  ..........................................................  №5 (10-13)

Пономарчук В.С., Коновалова Н.В., Храменко Н.И. Клинический опыт применения препарата «Вазавитал®» при возрастной дегенерации сетчатки (сухая форма) и ишемической нейропатии зрительного нерва ............................................  №1 (38-45)

Пономарчук Віра С., Величко Л. М., Уманець М. М. Рівень фактора росту ендотелію судин у скловидному тілі хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію в залежності від загальноклінічного та офтальмологічного статусу  №4 (19-25)

Пономарчук Віра С., Віт В. В., Уманець М. М. Морфологічні та офтальмоскопічні особливості епіретинальних мембран після інтравітреального введення різних доз афліберсепта у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію  ........................  №5 (3-9)

Пономарчук Віра С., Молчанюк Н. І.,Уманець М. М. Особливості ультраструктури епіретинальних мембран у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію після інтравітреальної ін'єкції різних доз афліберсепту ...........................................  №6 (25-30)  

Путієнко О.О., Погорілий Д.М., Путієнко В.О. Результати застосування афліберсепту для лікування гемофтальма після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію ......... №3 (10-14)

Соболева І. А., Борисенко Ю. Ю. Дослідження особливостей показників кератометрії у передчасно народжених дітей  ........................................ №6 (3-7)

Туйчибаева Д.М., Ризаев Ж.А., Стожарова Н.К. Основные характеристики динамики показателей заболеваемости глаукомой в Узбекистане . №4 (43-47)

Федірко В.О., Єгорова К.С., Лісяний О.М., Набойченко А.Г., Оніщенко П.М., Цюрупа Д.М., Єгоров М.В., Шуст В.В., Лісяний А.О. Нейроофтальмологічні порушення та їх динаміка після хірургічного лікування у хворих з епідермоїдними кістами краніобазальної локалізації ............. №6 (31-40)

Храменко Н. И., Уманец Н. Н., Розанова З. А., Левицкая Г. В. Состояние гемодинамики глаз у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки ...... №5 (28-34)

Якименко С.А., Амжад Альбин. Оптимизация лечения синдрома сухого глаза у больных с рубцовыми изменениями конъюнктивы и роговицы после тяжелых ожогов глаз..................................... №2 (36-39)

Alnoelaty ALmasri M.A., Stebnev V.C. Development of new Methods of Selection of Multifocal Intraocular Correction in cataract Surgery ....................... №6 (21-25)

Bakhritdinova F. A., Maksudova Z. R., Matkarimov A. K. Analysis of the structure of eye diseases in the population of the South Aral Sea region  ....................... №1 (46-49)

Bakhritdinova F.A., Kangilbaeva G.E., Nabieva I.F., Jurabekova A.Z. Prediction of the progression of diabetic retinopathy based on hemodynamic data .... №4 (26-31)

Deepthi Slesser N., Nasrin Y., Krishna Prasad P. Visual outcome following cataract surgery in children of 2 months to 16 years age: a prospective study in a tertiary eye care center .................................. №6 (8-15)

Garg P., Raj P., Rathore S. Сomparision of retinal nerve fibre layer defects in glaucomatous and normal fellow eyes of glaucomatous patients: an OCT based study .............................................. №1 (50-54) 

Meisam Akhlaghdoust, Saeid Safari, Poorya Davoodi, Shaghayegh Soleimani, Ehsan Ebadian. The relation between Eyelid Tumors and Demographic Variable ........................................................... №4 (57-60)

Sbordone S., Ragucci A., Iaccarino G., Scognamiglio G., Serra L., Gironi Carnevale U.A., Lanza M. Evaluation of corneal distortion characteristics in different eyes using Scheimpflug camera device ....... №5 (14-20)

Експериментальні дослідження

Кузенко О. В., Дьомін Ю. А., Кузенко Є.В. Дослідження протекторних властивостей гідрогелю метилкремнієвої кислоти щодо нейротоксичності, індукованої Cr (VI)  в  зоровому нерві щурів ... №1 (62-69) 

Михейцева І. М., Бондаренко Н. В., Коломійчук C. Г., Курильців Н. Б. Рівень неоптерину в передньому відділі ока при експериментальному увеїті, обтяженому очною гіпертензією,  за умови впливу дипептиду карнозину ................................... №5 (64-70)

Михейцева І. М., Бондаренко Н.В., Коломійчук C. Г., Сіроштаненко Т. І. Клінічна картина увеїту на тлі офтальмогіпертензіі у кроликів та корекція його перебігу дипептидом карнозин .......... №1 (55-61)

Михейцева І. М., Молчанюк Н. І., Абдулхаді Мохаммад, Коломійчук С. Г., Супрун О. О. Ультраструктурні зміни елементів хоріоретинального комплексу щурів після моделювання деприваційної осьової міопії, діабетичної ретінопатії та при їх поєднанні ....................................  №4 (72-78)

Тройченко Л. Ф., Дрожжина Г. І., Молода А. Л., Доленко Л. В. Вивчення впливу in vitro на грибкову флору Candida albicans та Fusarium spp ультрафіолетового випромінювання довжиною хвилі 365 нм та низькоенергетичного лазерного випромінювання 630-670 нм з використанням фотосенсибілізаторів  ....................................................  №3 (34-40)

Огляди літератури

Aznabaev B.M., Dibaev T.I., Mukhamadeev T.R., Vafiev A.S., Idrisova G.M. Modern aspects of using of ultrasonic energy in cataract and vitreoretinal surgery ...................................................... №3 (61-65)

Васюта В.А., Білошицький В.В., Коробова О.В., Гук А.П., Жданова В.М., Каджая М.В. Нейроофтальмологічні аспекти окорухових порушень ....................................................................  №6 (52-55)

Гаврилова Н.А., Тищенко О.Е., Зиновьева А.В. Результаты и возможные перспективы применения генетических технологий в офтальмологии. Часть. 1.  ................................................... №1 (70-75)

Гаврилова Н.А., Тищенко О.Е., Зиновьева А.В. Результаты и возможные перспективы применения генетических технологий в офтальмологии. Часть 2. .............................................. №2 (40-45)

Король А.Р., Ростель В.В. Ангіоїдні смужки сітківки ............................................................... №2 (46-54)

Курильців Н. Б., Зборовська О. В. Неоптерин – перспективний біомаркер діагностики внутрішньоочного запалення .................................... №3 (55-60)

Лисенко Д. А., Джигалюк О. В., Черешнюк Л. І. Офтальмологічні прояви у онкогематологічних пацієнтів .........................................................  №3 (49-54)

Випадки з практики

Білошицький В. В., Васюта В. А., Білошицька М.В. Офтальмологічні прояви тригемінальних вегетативних цефалгій. Аналіз клінічних випадків  .......................................................  №2 (64-68)

Боброва Н. Ф., Сорочинська Т. А., Артьомов О. В., Бринь М. В. Клініко-морфологічна характеристика випадку вторинної енуклеації ока з ретинобластомою  .......................................... №4 (79-85)

Боброва Н.Ф., Романова Т.В., Шилик А.В. Двусторонний синдром «Утренней славы» ассоциированный с синдромом «Первичной фетальной сосудистой сети» и агенезией мозолистого тела ............................................................ №5 (71-76)

Боброва Н.Ф., Романова Т.В., Шилик А.В. Осложненные увеальные катаракты после внутриутробного вирусного инфицирования (клинический случай) .......................................................... №3 (70-74)

Боброва Н.Ф., Тронина С.А., Иваницкая Е.В., Величко Л.Н., Артемов А.В., Богданова А.В. Посттравматический симпатический увеит в детском возрасте  (обзор литературы, клинический случай) ........................................................... №6 (56-63)

Боброва Н.Ф., Уманец Н.Н., Дембовецкая А.Н., Братишко А.Ю. Офтальмотравматический реконструктивный дуэт – pole to pole surgery (педиатрический случай) ......................................................  №2 (55-60)

Иваницкая Е.В., Терлецкая О.Ю., Левицкая Г.В. Случай выявления разрывов сетчатки методом оптической когерентной томографии у пациентки с миопией на 38 неделе беременности  ....... №6 (69-72)

Красновид Т. А., Свистунов И. В., Сидак-Петрецкая О. С., Бондарь Н. И. Случай эндофтальмита на фоне гонококкового сепсиса .......... №1 (76-80)

Красновид Т.А., Сидак-Петрецкая О.С., Бондарь Н.И. Осложнения длительно пребывающего в глазу металлического внутриглазного инородного тела .................................................... №2 (61-63)

Луценко Н. С., Рудычева О. А., Исакова О. А., Кириллова Т. С. Как избежать ошибок при диагностике полипоидной хориоидальной васкулопатии у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (часть вторая). Клинические примеры. ...... №5 (77-83)

Малачкова Н. В., Козлова Т. Є. Клінічний випадок хлорохінової макулопатії при тривалому лікуванні хлорохіном у пацієнтки із саркоїдозом легень  ................................................. №5 (84-87)

Мальцев Д.В. Клінічний випадок невпинно рецидивного herpes zoster ophthalmicus у пацієнта з первинним дефіцитом маннозозв'язуючого лектину ............................................................. №6 (64-68)

Орипов О. И., Билалов Э. Н. Тромбоз кавернозного синуса, ассоциированный с COVID-1 №2 (69-71)

Сакович В. М., Устименко С. Б., Березнюк Л. Г., Гарькава Н. А. Клінічний випадок ураження органу зору при поєднанні кліщового бореліозу та токсоплазмозу ..................................................  №6 (73-76)

Уманець М.М., Науменко В.О., Тукілуш Т. М. Імітація рецидиву увеальної меланоми ядром кришталика (клінічний випадок) .................... №3 (66-69)

Garduño-Vieyra Leopoldo, Flores Escobar Bruno. Lens subluxation in a patient with homocystinuria. Case report ...........................................  №4 (86-87)

Організація офтальмологічної допомоги

Родіна Н. В., Бірон Б. В., Суслова В.О., Кернас А.В., Гриценко О.С. Психосемантичний аналіз уявлень медиків офтальмологічного профілю про творчі здібності ............................................  №3 (41-48)

Історія офтальмології

Боброва Н.Ф. Профессор Зинаида Михайловна Скрипниченко – основатель украинской офтальмотравматологии ........................................... №3 (75-82)

Синяченко О.В., Єрмолаєва М.В., Лівенцова К.В., Верзілов С.М., Герасименко В.В. Символи офтальмології та знамениті українські окулісти в дзеркалі нумізматики .................................... №2 (72-79) 

Інформація

Аряєв М.Л. Рецензiя на монографію «Ретинобластома: клініка, діагностика, лікування» під редакцією д.м.н., професора Бобрової Н.Ф. ................  №2 (80-81)

Консенсус экспертов. Особенности ведения пациентов с хроническими заболеваниями сетчатки в современных условиях пандемии COVID-19 в мире и в Украине ...................................... №2 (82-84)

Соболєва І.А.  Звіт  «Клінічні дослідження препаратів глаутан та оригінального  травопросту  у  пацієнтів з первинною відкритокутовою  глаукомою» ...............................................................  №6 (77-83)

Ювілей

К 90-летию литературного редактора "Офтальмологического журнала" Збандут Инны Семеновны    №4 (88)

Некролог

Пам’яті Аліфанової Тетяни Андріївни .......  №3 (83-84)

Памяти Георгия Ивановича Желтова .......... №1 (81)

 

Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2020 году  . №1 (82)