Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 48-51.

УДК  617.7-007:616-053.2:613.95

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202164851


Результати вивчення впливу офтальмологічної патології на якість життя дітей 

Н. В. Медведовська, д-р мед. наук, професор, 

начальник науково-координаційного управління НАМН України 

Національна академія медичних наук України

Київ (Україна)

E-mail:  medvedovsky@ukr.net

ЯК ЦИТУВАТИ: Медведовська Н. В. Результати вивчення впливу офтальмологічної патології на якість життя дітей / Н. В. Медведовська // Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 48-51. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202164851


Вступ. Порушення функцій зору, починаючи з раннього дитячого віку, впливає на формування індивідуальних особливостей світосприйняття дитини. Зростає актуальність вивчення не тільки показників порушення зорових функцій, але і сили їх впливу на якість життя, для прогнозування повноцінної соціалізації дитини в майбутньому, можливостей застосування сучасних методів лікування і корекції виявленої патології зорових функцій. 

Мета. Вивчення впливу офтальмологічної патології на формування складових якості життя у дітей різного віку. 

Матеріал і методи. Наведені результати проведеного соціологічного дослідження (методом анонімного добровільного анкетування) 824 респондентів з використанням адаптованої версії стандартизованого опитувальника The Children's Visual Function Questionnaire (CVFQ). 

Результати. Доведено, що наявність офтальмологічної патології негативно впливає на формування якості життя дітей, знижуючи її на 17,8 % у віці до 3-х років та на 19,3 % у віці старше 3-х років. Порушення зорових функцій знижує самосприйняття стану здоров’я в цілому, а також негативно впливає на самосприйняття зорових функцій, оволодіння побутовими, освітніми навичками та вміннями, на формування особистості, зокрема на здатність дитини знаходити спільну мову з однолітками і друзями. 

Висновок. Дослідження якості життя доведено демонструють вплив порушення зорових функцій на можливості дитини соціалізуватися, продовжують залишатися засобом «зворотного зв’язку» з пацієнтом при необхідності тривалого нагляду за динамікою його зорових функцій.

Ключові слова: офтальмологічна патологія у дітей, якість життя

 

Література

1.World report on vision. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

2.Дуфинець В.А. Обгрунтування оптимізованої системи надання офтальмологічної допомоги населенню на регіональному рівні в умовах розвитку закладів охорони здоров’я різних форм власності // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2016. – № 2 (68). – С. 32-38.

3.Здоровье-2020: Основы Европейской политики и стратегия для ХХІ века / ЕРК ВОЗ. – Копенгаген, 2013. – 224 с.

4.Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2025 рр. – Київ, 2015. – 41 с.

5.План действий для обеспечения всеобщего доступа к здоровью глаз на 2014–2019 гг. – ВОЗ. Женева, 2013. – 34 с.

6.Birch E.E., Cheng C.S., Felius J. Validity and reliability of the Children's Visual Function Questionnaire (CVFQ) // J AAPOS. – 2007. – Vol.11. – P.473-479.

Конфлікт інтересів: Автор засвідчує про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на її думку стосовно предмету чи матеріалів даного рукопису. 

Джерела підтримки: відсутні.

Поступила 04.10.2021