Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 31-40.

УДК 617.7.487:616.714+616.831] – 006.25

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202163140


Нейроофтальмологічні порушення та їх динаміка після хірургічного лікування у хворих з епідермоїдними кістами краніобазальної локалізації 

В. О. Федірко, д-р мед. наук; К. С. Єгорова, канд. мед. наук; О. М. Лісяний, д-р мед. наук; А. Г. Набойченко, лікар-нейрохірург; П. М. Оніщенко, канд. мед. наук; Д. М. Цюрупа, канд. мед. наук; М. В.Єгоров, лікар-інтерн; В. В. Шуст, лікар-інтерн; А. О. Лісяний, лікар-інтерн

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»

Київ (Україна)

E-mail:  iegorova_katya@ukr.net

ЯК ЦИТУВАТИ: ФедіркоВ. О. Нейроофтальмологічніпорушеннятаїхдинамікапісляхірургічноголікуванняухворихзепідермоїднимикістамикраніобазальноїлокалізації / В. О. Федірко, К. С. Єгорова, О. М. Лісяний, А. Г. Набойченко, П. М. Оніщенко, Д. М. Цюрупа, М. В. Єгоров, В. В. Шуст, А. О. Лісяний // Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 31-40. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202163140


Вступ. Збереження функції черепних нервів при видаленні епідермоїдів краніобазальної локалізації залишається нагальною проблемою навіть при залучених новітніх технологіях.

Мета дослідження. Проаналізувати офтальмологічні порушення у хворих з епідермоїдними кістами краніобазальної локалізації в динаміці спостереження після хірургічного лікування.

Матеріал і методи. Проведено ретроспективне дослідження 21 хворого з епідермоїдними кістами краніобазальної локалізації, у яких мали місце офтальмологічні  порушення (ОП) (порушення функції зору, окорухові, трофічні), чи черепні нерви (ЧН) (зоровий, окоруховий, блокоподібний, трійчастий, відвідний, лицевий) були залучені до новоутворення. Тактика полягала у намаганні тотального видалення новоутворення з метою попередження розвитку менінгіту в післяопераційному періоді та зменшення ризиків рецидивування новоутворення. При роботі з черепними нервами застосовувалось максимальне збільшення мікроскопу та залучення ендоскопічної техніки. Під час оперативного втручання хворим проводився інтраопераційний нейромоніторинг відповідних черепних нервів. Всі випадки інтраопераційно фіксовано на відео. Віддалені результати визначалися при амбулаторному огляді або дистанційно за допомогою телефонного опитування за стандартною схемою.

Результати. Тотальне видалення досягнуто у 7 (33,3%) хворих, майже тотальне – у 2 (9,5%), субтотальне – у 12 (57,2%). Окорухові функції без порушень після операції у 11(52,4%), порушення в ранньому післяопераційному періоді у 10 (47,6%) хворих, з подальшим регресом до норми у 3, частковим ‒ у 7 хворих. Больовий синдром у хворих з тригемінальною невралгією регресував у всіх 3 хворих.

Висновки. Визначено які саме були офтальмологічні порушення як до, так і після операції в залежності від термінів їх відновлення. За нашими даними радикальне видалення епідермоїдних кіст під максимальним збільшенням мікроскопу з комбінацією ендоскопу та інтраопераційного моніторингу є безпечним та ефективним щодо функції черепних нервів у віддалені терміни після операції.

Ключові слова: епідермоїдні кісти, краніобазальна локалізація, офтальмологічні порушення

 

Література

1.Eunice You. Split-Pons Syndrome by Epidermoid Cyst: A Case Report and Review of the Literature / Eunice You, Rakan Bokhari, Denis Sirhan // World Neurosurg. – 2019. – V.12131. – P.275 – 280.

2.Multiple intracranial epidermoid cysts: Case report / Podeur P., Okhremchuk I., Morvan J. B. [et al.] // Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). – 2015. – V.136, N.4. – P.159 – 162.

3.Berger M.S. Epidermoid cysts of the posterior fossa  / M.S. Berger, C. B. Wilson // Neurosurg. – 1985. – V.62, N.2. – P.214 – 219. 

4.Epidermoid cysts of the cavernous sinus: clinical features, surgical outcomes, and literature review / Feng Zhou   Zixiao Yang, Wei Zhu [et al.] // Neurosurg. – 2018 – V.129, N.4. – P.973 – 983. 

5.Yaşargil M. G. Microneurosurgical treatment of intracranial dermoid and epidermoid tumors / M. G. Yaşargil, C. D. Abernathey, A. C. Sarioglu // Neurosurgery. – 1989 – V.24, N.4. – P.561 – 567. 

6.Intracranial Epidermoid Lesions: our Experience of 38 Cases / Lal Rehman, Iram Bokhari, Shamim Ul Siddiqi [et al.] // Turk Neurosurg. – 2017 Oct 2. 

7.Gelabert-González M. Intracranial epidermoid and dermoid cysts. Rev Neurol. / M. Gelabert-González // Neurosurgery. – 1998 – V.27, N.159. – P.777 – 782. 

8.Intracranial midline dermoid and epidermoid cysts in children / [Massimo Caldarelli, Luca Massimi, Charles Kondageski, Concezio Di Rocco] //  J Neurosurg. – 2004 – V.100, N.5. – P.473 – 480.  

9.Operative treatment of intracranial epidermoid cysts and cholesterol granulomas: report of 21 cases / Altschuler E. M., Jungreis C. A., Sekhar L. N. [et al.] // Neurosurg. – 1990 – V.26, N.4. – P.606 – 613. 

10.Surgical strategy for intracranial dermoid and epidermoid tumors: An experience with 33 Patients / Jose Carlos Lynch, Antônio Aversa, Celestino Pereira [et al.] // Surg Neurol Int. – 2014 – V.28, N.5. – P.163 

11.Extent of resection of epidermoid tumors and risk of recurrence: case report and meta-analysis / Brain M. Shear, Lan Jin, Yawei Zhang [et al.] // J. Neurosurgery. – 2019 – N.4. – P.1 – 11.   

12.Intracranial epidermoid cyst in a single Mexican institution, experience of over 16-years / Moreno-Jimenez S., Tena-Suck M.L., Collado-Ortiz M. [et al.] // Patología. – 2012 – V.50, N.3. – P.182 – 189.   

13.Surgery of intracranial epidermoid cysts. Report of 44 patients and review of the literature / Lopes M., Capelle L., Duffau H. [et al.] // Neurochirurgie. – 2002 – V.48, N.1. – P.5 – 13. 

14.Ghartimagar D. Recurrence of ruptured intracranial epidermoid cyst - A rare case report and presentation / D. Ghartimagar, M.K. Shrestha, A. Ghosh // Int. J. Surg. Case Rep. – 2020 – N.76. – P.310 – 314.  

15.Baldia M. Clinico-Surgical Outcomes of Giant Intracranial Epidermoids: Gross Total Resection vs Subtotal Resection Which is Better? / M.Baldia, E.Gandham, K. Prabhu // Turk Neurosurg. – 2021 – V.31, N.4. – P.574 – 581. DOI: 

16.Malignant transformation eight years after removal of a benign epidermoid cyst: a case report / Kaoru Tamura, Masaru Aoyagi, Hiroaki Wakimoto [et al.] // J. Neurooncol. – 2006 – V.79, N.1. – P.67 – 72.  

17.Extent of resection of epidermoid tumors and risk of recurrence: case report and meta-analysis / Brain M. S., Jin L., Zhang Y. J. [et al.] // Neurosurgery. – 2019 – N.5. – P.1 – 11.  

18.Surgical strategy for intracranial dermoid and epidermoid tumors: An experience with 33 Patients / Lynch J.C., Aversa A., Pereira C. [et al.] // Surg Neuro Int. – 2014 – V.28, N.5. – P.163. 

19.Whole Course Neuroendoscopic Resection of Cerebellopontine Angle Epidermoid Cysts / Zhiqiang Hu, Feng Guan, Tiejiang Kang [et al.] // J. Neurol. Surg. A. Cent. Eur. Neurosurg. –  2015 – V.77, N.5. – P.381 – 388. 

20.Achard J.M. Recurrent aseptic meningitis secondary to intracranial epidermoid cyst and Mollaret's meningitis: two distinct entities or a single disease? A case report and a nosologic discussion / J.M. Achard, P.Y Lallement, P. Veyssier // Am. J. Med. – 1990 – V.89, N.6. – P.807 – 810. 

21.Pojskic M. Microsurgical Resection of the Epidermoid Tumor in the Cerebellopontine Angle / M. Pojskic, K.I. Arnautovic // J. Neurol. Surg. B. Skull Base. – 2019 – V.80, N.3. – P.327 – 328. 

22.Abramson R. C. Multiple complications from an intracranial epidermoid cyst: case report and literature review / R. C. Abramson, R.B. Morawetz,  M. Schlitt // Neurosurgery. – 1989 – V.24, N.4. – P.574 – 578. 

23.Recurrent aseptic meningitis secondary to intracranial epidermoids / [Becker W. J., Watters G. V., de Chadarevian J. P., Vanasse M.] Can. J. Neuro. Sci. – 1984 – V.11, N.3. – P.387 – 389. 

24.Yaşargil M. G. Microneurosurgical treatment of intracranial dermoid and epidermoid tumors / M.G. Yaşargil, C.D. Abernathey, A.C. Sarioglu // Neurosurgery. – 1989 – V.24, N.43. – P.561 – 567. 

25.Burnham J.M. Intracranial Extension of an Orbital Epidermoid Cyst / J. M. Burnham, K. Lewis // Ophthalmic Plast Reconstr Surg. – 2016– V.32, N.6. – P.135 – 136. 

26.Multiple intracranial epidermoid cysts: Case report / Podeur P., Okhremchuk I., Morvan J. B. [et al.] // Rev Laryngol tool Rhinol (Board). – 2015 – V.136, N.4. – P.159 – 162.  

27.Lane C. M. Orbital dermoid cyst / C.M. Lane, W.W. Ehrlich, J.E. Wright // Eye (Load) – 1987 – V.1, N.4. – P.504 – 511

28.Mandal S.K. Post Surgical Giant Epidermal Inclusion Cyst of the Lid and Orbit- A Rare Case / S. K. Mandal, A. Mandal, A. Bandyopadhya //J. Clin. Diagn. Res. – 2015 – V.9, N.9. – P.1 – 3. 

29.Miyagi A. Intraorbital conjunctival cyst after a penetrating orbital injury: a case report / A. Miyagi, K. Maeda, T. Sugawara // No Shinkei Geka. – 1996 – V.24, N.7. – P.649 – 653. 

30.König B. Intracranial epidermoids. Characteristic observations concerning epidermoids in the region of the optic chiasma / B. König, V. Vána, K. Vojácek // Klin. Monbl. Augenheilkd. – 1966 – V.148, N.2. – P.190 – 202. 

 

Конфлікт інтересів: Автори заявляють про відсутність жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути на думку стосовно предмету чи матеріалів описаних та обговорених в даній рукописі.    

Відмова від відповідальності: Висловлені в представленій статті думки є власними, а неофіційними позиціями установи. 

 Поступила 10.09.202