Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 64-68.

УДК 617.723/.735-002-921:612.017.1:616-008:616-053.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202166468


Клінічний випадок невпинно рецидивуючого herpes zoster ophthalmicus у пацієнта з первинним дефіцитом маннозозв'язуючого лектину

Д. В. Мальцев, канд. мед. наук

Інститут експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця, Київ (Україна)

E-mail: dmaltsev@ukr.net

ЯК ЦИТУВАТИ: Мальцев Д. В. Клінічний випадок невпинно рецидивного herpeszosterophthalmicusу пацієнта з первинним дефіцитом маннозозв'язуючого лектину / Д. В. Мальцев // Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 64-68. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202166468


В публікації наведено показовий клінічний випадок невпинно рецидивуючого herpes zoster ophthalmicus з розвитком хронічного кератокон’юнктивіту, помутніння рогівки, вторинної герпетичної екземи і резистентності як до противірусних хіміопрепаратів, так і до протиалергічних ліків у пацієнтки з первинним дефіцитом МЗЛ. Продемонструємо, як саме з’ясування причинового імунодефіциту і пов’язане з цим призначення специфічної замісної імунотерапії стало наріжним каменем у досягненні клінічного успіху у важкокурабельному випадку. Результати імунологічних тестів вказували на різке зниження сироваткової концентрації МЗЛ – до 167 нг/мл при нормі – вище 450 нг/мл, тоді як інші вивчені лабораторні показники імунного статусу перебували в межах референтних величин. В результаті генетичного тестування було ідентифіковано дві патогенні поліморфні заміни нуклеотидів в промоторі та структурних генах MBL-2, а саме – 550 G/C та 221 C/G. Ці дані дозволили говорити про первинний дефіцит МЗЛ у пацієнтки. Саме з наявністю імунодефіцитної хвороби пов’язали атиповий, несприятливий перебіг VZV-інфекції в цьому випадку. Виявлення первинного дефіциту МЗЛ відкрило нові, раніше недоступні шляхи терапії важкокурабельної інфекційної хвороби за рахунок специфічної замісної імунотерапії препаратом кріоконсервованої плазми крові людини в дозі 10 мл/кг маси тіла в/в краплинно двічі на місяць протягом 3 місяців поспіль з метою посилення імунного нагляду над опортуністичним агентом шляхом компенсації причинового імунодефіциту.

Ключові слова: імунодіагностика, імунотерапія, кератокон’юнктивіт, помутніння рогівки, імунодефіцит

 

Література

1.Мальцев Д.В. Дефіцит маннозозв’язувального білка // Український терапевтичний журнал. – 2015. – №1. – С. 80–89.

2.Мальцев Д.В. Клінічні випадки дефіциту маннозозв’язувального білка // Український медичний часопис. – 2015. – №2(106). – С. 122–127.

3.Мальцев Д.В. Эффективность заместительной терапии препаратом криоконсервированной плазмы крови человека у пациентов с первичным дефицитом маннозосвязывающего лектина, страдающих хронической активной герпесвирусной инфекцией // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2020. – №2. – С. 15–25.

4.Alstadhaug K.B., Kvarenes H.W., Prytz J., Vedeler C. A case of relapsing-remitting facial palsy and ipsilateral brachial plexopathy caused by HSV-1 // J. Clin. Virol. – 2016. – Vol. 78. – P. 62–65.

5.Antony J.S., Ojurongbe O., van Tong H. et al. Mannose-binding lectin and susceptibility to schistosomiasis // J. Infect. Dis. – 2013. – Vol. 207(11). – P. 1675–1683.

6.Birbian N., Singh J., Jindal S.K. et al. Association of the wild-type A/A genotype of MBL2 codon 54 with asthma in a North Indian population // Dis. Markers. – 2012. – Vol. 32(5). – P. 301–308.

7.Christiansen O.B., Nielsen H.S., Lund M. et al. Mannose-binding lectin-2 genotypes and recurrent late pregnancy losses // Hum. Reprod. – 2009. – Vol. 24(2). – P. 291–299.

8.de Morais V.M.S, de Lima E.L.S, Cahú G.G. et al. MBL2 gene polymorphisms in HHV-8 infection in people living with HIV/AIDS // Retrovirology. – 2018. – Vol. 15(1). – P. 75.

9.Denier M., Gabison E., Sahyoun M. et al. Stromal Keratitis After Varicella in Children // Cornea. – 2020. – Vol. 39(6). – P. 680–684.

10.Eurich D., Boas-Knoop S., Morawietz L. et al. Association of mannose-binding lectin-2 gene polymorphism with the development of hepatitis C-induced hepatocellular carcinoma // Liver. Int. – 2011. – Vol. 31(7). – P. 1006–1012.

11.Frakking F.N., Brouwer N.M., van de Wetering D. et al.. Safety and pharmacokinetics of plasma-derived mannose-binding lectin (MBL) substitution in children with chemotherapy-induced neutropaenia // Eur. J. Cancer. – 2009. – Vol. 45. – P. 505–512.

12.Friborg J.T., Jarrett R.F., Koch A. et al. Mannose-binding lectin genotypes and susceptibility to epstein-barr virus infection in infancy // Clin.Vaccine Immunol. – 2010. – Vol. 17(9). – P. 1484–1487.

13.Gao D.N., Zhang Y., Ren Y.B. et al. Relationship of Serum Mannose-Binding Lectin Levels with the Development of Sepsis: a Meta-analysis // Inflammation. – 2014. – Vol. 38(1). P. 338–347.

14.Garred P., Pressler T., Lanng S. et al. Mannose-binding lectin (MBL) therapy in an MBL-deficient patient with severe cystic fibrosis lung disease // Pediatr. Pulmonol. – 2002. – Vol. 33. – P. 201–207.

15.Lambourne J., Agranoff D., Herbrecht R. et al. Association of mannose-binding lectin deficiency with acute invasive aspergillosis in immunocompromised patients // Clin. Infect. Dis. – 2009. – Vol. 49(10). – P. 1486–1491.

16.Maltsev D.V., Hurzhii O.O. ANA-associated uveitis in the presence of reactivated HHV-7 infection in a patient with MBL deficiency // J. Ophthalmol. (Ukraine). – 2020. – Vol. 6 (497). – P. 64–69.

17.Maltsev D.V., Hurzhii O.O. Toxoplasma chorioretinitis in primary myeloperoxidase MPO deficiency: A case report // J. Ophthalmol. (Ukraine). – 2019. – Vol. 4. – P. 75–81.

18.Manuel O., Pascual M., Trendelenburg M., Meylan P.R. Association between mannose-binding lectin deficiency and cytomegalovirus infection after kidney transplantation // Transplantation. – 2007. – Vol. 83(3). – P. 359–362.

19.Nofal A., Fawzy M.M., Sharaf El Deen S.M., El-Hawary E.E. Herpes zoster ophthalmicus in COVID-19 patients // Int. J. Dermatol. – 2020. – Vol. 59(12). – P. 1545–1546.

20.Petersen K.A., Matthiesen F., Agger T. Phase I safety, tolerability, and pharmacokinetic study of recombinant human mannan-binding lectin // J. Clin. Immunol. – 2006. – Vol. 26(5). – P. 465–475.

21.Tang Y.W., Cleavinger P.J., Li H. et al. Analysis of candidate-host immunogenetic determinants in herpes simplex virus-associated Mollaret's meningitis // Clin. Infect. Dis. – 2000. – Vol. 30(1). – P. 176–178.

22.Valdimarsson H. Infusion of plasma-derived mannan-binding lectin (MBL) into MBL-deficient humans // Biochem. Soc. Trans. – 2003. – Viol. 31. – P. 768–769.

23.Vengen I.T., Madsen H.O., Garred P. et al. Mannose-binding lectin deficiency is associated with myocardial infarction: the HUNT2 study in Norway // PLoS One. – 2012. – Vol. 7(7). – e42113.

 

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на його думку стосовно предмету чи матеріалів описаних та обговорених в даному рукописі.

Поступила 28.06.2021