Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 56-63.

УДК 617.721.6-002-02:617-001]-053/2(048)

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202165663


Посттравматичний симпатичний увеїт в дитячому віці (огляд літератури, клінічний випадок)

Боброва Н.Ф., Троніна С.А., Іваницька О.В., Величко Л.М., Артьомов О.В., Богданова А.В.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Боброва Н. Ф. Посттравматический симпатический увеит в детском возрасте  (обзор литературы, клинический случай) / Н. Ф. Боброва, С. А. Тронина, Е. В. Иваницкая, Л. Н. Величко, А. В. Артемов, А. В. Богданова // Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 56-63. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202165663


Актуальність. Симпатична офтальмія (СО) відноситься до рідкісних аутоімунних захворювань, що перебігають у вигляді гранульоматозного увеїту обох очей, який розвивається після травми, рідше – оперативного втручання, на одному оці.

Мета – опис клінічних, імунологічних та гістоморфологічних даних дитини з симпатичною офтальмією парного здорового ока після важкого проникаючого корнеосклерального поранення з контузійним компонентом.

Матеріал та методи. Представлені дані клінічного спостереження хлопчика 6,5 років, що отримав важке проникаюче корнеосклеральне поранення правого ока гілкою дерева, у якого через 1,5 місяці після травми розвинулась симпатична офтальмія парного ока. Описані і проаналізовані види лікування, дані клінічних, додаткових інструментальних (включаючи УЗД, спіральну ОКТ), патогістологічного та імунологічного досліджень.

Висновки. Клінічна настороженість і ретельний моніторинг стану не тільки травмованого, а й парного ока, як в безпосередні терміни після травми, так і у віддаленому періоді, дозволять виявити початкові ознаки симпатичного подразнення (світлобоязнь, сльозотеча) та ургентно вжити адекватні заходи щодо запобігання подальшого розвитку симпатичного запалення. Використання сучасних засобів візуалізації, включаючи УЗ-сканування і, особливо, СОКТ сітківки і ЗН, є умовами раннього документування перших ознак СО.

Перспективним напрямком подальших досліджень в лікуванні СО є розробка методів, що враховують ланки імунопатогенеза захворювання і мають таргетну спрямованість.

Ключові слова: симпатична офтальмія, травма, діти

 

Литература

1.Архипова Л.Т. О частоте симпатической офтальмии. Миф и реальность // Российский офтальмол. журн. – 2016. –№ 3. – С. 95-100. 

2.Боброва Н.Ф. Реконструктивная хирургия повреждений органа зрения в детском возрасте. – Одесса : Феникс, 2013. – 176 с. 

3.Храменко Н.И., Гайдамака Т.Б., Дрожжина Г.И., Величко Л.Н., Богданова А.В. Особенности экспрессии маркера молекул межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) на лимфоцитах в крови больных стромальным герпетическим кератитом в разные периоды заболевания // Офтальмол. журн. – 2020. – № 3. – С. 23-28.

4.Ahmad N., Soong T.K., Salvi S., Rudle P.A., Rennie I.G. Sympathetic ophthalmia after ruthenium plaque brachytherapy // Br J Ophthalmol. – 2007. – Vol.3 (3). – P.399–401.  

5.Albert D.M., Diaz-Rohena R. A historical review of sympathetic ophthalmia and its epidemiology // Surv Ophthalmol. – 1989. – Vol.3(1). – P.1–14. 

6.Arevalo J.F., Garcia R.A., Al-Dhibi H.A., Sanchez J.G. et al. Update on sympathetic ophthalmia // Middle East Afr J Ophthalmol. – 2012. – Vol.3(1). – P.13–21.

7.Bechrakis N.E., Muller-Stolzenburg N.W., Helbig H., Foerster M.H. Sympathetic ophthalmia following laser cyclocoagulation // Arch Ophthalmol. – 1994. – Vol.3(1). – P.80–84.

8.Bilyk J.R. Enucleation, evisceration, and sympathetic ophthalmia // Curr Opin Ophthalmol. – 2000. – Vol.3(5). – P.372–386.

9.Brour J., Desjardins L., Lehoang P., Bodaghi B. et al. Sympathetic ophthalmia after proton beam irradiation for choroidal melanoma // Ocul Immunol Inflamm. – 2012. –  Vol.3 (4). – P.273–276. 

10.Castiblanco C., Adelman R.A. Imaging for sympathetic ophthalmia: impact on the diagnosis and management // Int Ophthalmol Clin. – 2012. – Vol. 3(4). – P. 173–181. 

11.Chaithanyaa N., Devireddy S.K., Kishore Kumar R.V., Gali R.S. et al. Sympathetic ophthalmia: a review of literature // Oral Surg Oral Med. – 2012. – Vol.3(2). – P.172–176. 

12.Chan R.V., Seiff B.D., Lincoff H.A., Coleman D.J. Rapid recovery of sympathetic ophthalmia with treatment augmented by intravitreal steroids // Retina. – 2006. – Vol.3(2). – P.243–247. 

13.Chu D.S., Foster C.S. Sympathetic ophthalmia // Int Ophthalmol Clin. – 2002. – Vol.3(3). – P.179–185. 

14.Chu X.K., Chan .Chi-Chao  Sympathetic ophthalmia: to the twenty-first century and beyond // J Ophthalmic Inflamm Infect. – 2013. – Vol.3. – P.49.

15.Damico F.M., Kiss S., Young L.H. Sympathetic ophthalmia // Semin Ophthalmol. – 2005. – Vol.20(3). – P.191–197. 

16.Elschnig A. Studies on sympathetic ophthalmia, II: the antigenic effect of eye pigments // Graef Arch Clin Exp. – 1910. – Vol.3. – P.365–456. 

17.Galor A., Davis J.L., Flynn H.W. Jr, Feuer W.J. et al. Sympathetic ophthalmia: incidence of ocular complications and vision loss in the sympathizing eye // Am J Ophthalmol. – 2009. – Vol. 148 (5). – P.704–710. 

18.Gery I., Wiggert B., Redmond T.M., Kuwabara T. et al. Uveoretinitis and pinealitis induced by immunization with interphotoreceptor retinoid-binding protein // Invest Ophth Vis Sci. – 1986. – Vol.27(8). – P.1296–1300. 

19.Gery I., Chanaud N.P. 3rd, Anglade E. Recoverin is highly uveitogenic in Lewis rats // Invest Ophth Vis Sci. – 1994. – Vol.35 (8). – P.3342–3345. 

20.Goto H., Rao N.A. Sympathetic ophthalmia and Vogt-Koyanagi-Harada syndrome // Int Ophthalmol Clin. – 1990. – Vol. 30 (4). – P. 279–285. 

21.Kilmartin D.J., Dick A.D., Forrester J.V. Prospective surveillance of sympathetic ophthalmia in the UK and Republic of Ireland // Br J Ophthalmol. – 2000. – Vol.84 (3). – P.259–263. 

22.de Kozak Y., Sakai J., Thillaye B., Faure J.P. S antigen-induced experimental autoimmune uveo-retinitis in rats // Curr Eye Res. – 1981. – Vol.1 (6). – P.327–337.

23.Kumar K., Mathai A., Murthy S.I. Sympathetic ophthalmia in pediatric age group: clinical features and challenges in management in a tertiary center in Southern India // Ocul Immunol Inflamm. – 2014. – Vol.22(5). – P.367–372. 

24.Lubin J.R., Albert D.M., Weinstein M. Sixty-five years of sympathetic ophthalmia. A clinicopathologic review of 105 cases (1913–1978) // Ophthalmology. – 1980. – Vol.87 (2). – P.109–121. 

25.Marak G.E. Sympathetic Uveitis. Ophthalmology. – Vanoff M. Duker J.S., ed. 2nd ed. – Mosby, St.Louis; 2004. – P.1205–8. 

26.Phan L.T., Hwang T.N., McCulley T.J. Evisceration in the modern age // Middle East Afr J Ophthalmol. – 2012. – Vol.19(1). – P.24–33. 

27.Shindo Y., Ohno S., Usui M., Ideta H. et al. Immunogenetic study of sympathetic ophthalmia // Tissue Antigens. – 1997. – Vol. 49 (2). – P. 111–115.

28.Schalken J.J., Winkens H.J., Van Vugt A.H., De Grip W.J. et al. Rhodopsin-induced experimental autoimmune uveoretinitis in monkeys // Br J Ophthalmol. – 1989. – Vol.73 (3). – P.168–172. 

29.Su D.H., Chee S.P. Sympathetic ophthalmia in Singapore: new trends in an old disease // Graef Arch Clin Exp. – 2006. – Vol.244 (2). – P.243–247. 

30.du Toit N., Motala M.I., Richards J., Murray A.D., Maitra S. The risk of sympathetic ophthalmia following evisceration for penetrating eye injuries at Groote Schuur Hospital // Br J Ophthalmol. – 2008. – Vol.92(1). – P.61–63.

31.Williams A. M., Shepler A.M., Chu Ch.T. , Nischal K.K.  Sympathetic ophthalmia presenting 5 days after penetrating injury // Am J Ophthalmol Case Rep. – 2020. –Vol.19. – 100816. eCollection 2020 Sep.

32.Zaharia M.A., Lamarche J., Laurin M. Sympathetic uveitis 66 years after injury // Can J Ophthalmol. – 1984. – Vol.19(5). – P.240–243. 

 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, которые могли бы повлиять на их мнение относительно предмета или материалов, описанных и обсуждаемых в данной рукописи.. 

 

Поступила  15.07.21