Офтальмол. журн. — 2021. — № 4. — С. 3-8.

УДК 617.713-002-022.7-07-036:616.379-008.64 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2021438


Особливості динаміки бактеріальних кератитів II ступеню тяжкості у хворих на цукровий діабет

О. В. Заволока 1, канд. мед. наук, доцент; П. А. Бездітко 1, д-р мед. наук, професор; М. А. Карлійчук 2, д-р мед. наук, доцент

1 Харківський національний медичний університет; Харків (Україна)

2 Буковинський державний медичний університет; Чернівці (Україна)

E-mail: Olesya_zavoloka@yahoo.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Заволока О. В. Особливості  динаміки бактеріальних кератитів II ступеню тяжкості у хворих на цукровий діабет / О. В. Заволока, П. А. Бездітко, М. А. Карлійчук // Офтальмол. журн. — 2021. — № 4. — С. 3-8.

 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2021438


Актуальність. При цукровому діабеті (ЦД) відбуваються патологічні зміни імунної системи та запальної відповіді, що приводять до порушення процесу загоєння ран та їх хронізації.  

Мета роботи –  виявити особливості динаміки бактеріальних кератитів II ступеню тяжкості у хворих на ЦД 1 типу.

Матеріал та методи. Було проаналізовано результати лікування бактеріальних кератитів II ступеню тяжкості у хворих на ЦД (19 хворих основної групи) та без ЦД (15 хворих контрольної групи). Усім хворим проводили лікування інстиляціями антибіотику офлоксацину, антисептиків, антиоксидантів, репарантів, сльозозамінників, мідриатиків, системною протизапальною терапією. Спостереження проводили на протязі 24 діб. Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали бактеріологічне дослідження, флюоресцеїновий тест, ОКТ переднього відрізку ока, безконтактне дослідження чутливості рогівки. 

Результати. У хворих основної групи чутливість рогівки на протязі усього спостереження, глибина інфільтрації та набряку рогівки починаючи з 3-го дня, а ступінь перикорнеальної ін'єкції, розмір й глибина виразкового дефекту рогівки починаючи з 7-го дня спостереження перевищували відповідні показники хворих контрольної групи (р<0,05). Усунення інфільтрації рогівки у всіх хворих основної групи відбулося на 4 дні, а набряку рогівки – на 7 днів пізніше, ніж у хворих контрольної групи (р<0,05). Наслідок захворювання в основній групі (на 24-й день дослідження у 33,3% хворих залишалися виразкові дефекти рогівки; у 44,4% хворих – помутніння рогівки у вигляді хмаринки, у 22,2% хворих –  у вигляді плями) був тяжчим, ніж у контрольній (помутніння рогівки у вигляді хмаринки – у 93,3% хворих та плями – у 6,7% хворих) (р<0,05).

Висновки. У хворих на ЦД відмічаються особливості динаміки бактеріальних кератитів II ступеню тяжкості, що приводять до подовження тривалості захворювання та   погіршення його наслідків.

Ключові слова: цукровий діабет, бактеріальний кератит, ступінь тяжкості бактеріального кератиту, динаміка бактеріального кератиту

 

Література

1.Wang B., Yang S., Zhai H. et al. A comparative study of risk factors for corneal infection in diabetic and non-diabetic patients // Int J Ophthalmol. – 2018. – Vol.11(1). – P.43–7.

2.Peleg A.Y., Weerarathna T., McCarthy J.S., Davis T.M. Common infections in diabetes: pathogenesis, management and relationship to glycaemic control // Diabetes Metab Res Rev. – 2007. – Vol.23(1). – P.3-13. 

3.Vital M.C., Belloso M., Prager T.C., Lanier J.D. Classifying the severity of corneal ulcers by using the "1, 2, 3" rule // Cornea. – 2007. – Vol. 26(1). – P.16-20. 

4.Ситник Г.В. Современные подходы к лечению язвы роговицы // Медицинский журнал. – 2007. – №4. – C.100-14.

5.Dyck P.J., Dyck P.J.B. Diabetic polyneuropathy: section III. In Diabetic Neuropathy. 2nd ed. // Dyck P.J., Thomas P.K., Eds. – Philadelphia, W.B. Saunders, 1999. – P.255–278. 

6.Заволока О.В., Бездітко П.А., Луханін О.О. Ефективність нового пристрою для безконтактної діагностики чутливості рогівки при визначенні її нейротрофічного стану у хворих на цукровий діабет I типу та бактеріальний кератит // Офтальмол. журн. – 2019. – №6. – С.29-33.

7.Tsai S., Clemente-Casares X., Revelo X.S., Winer S., Winer D.A. Are obesity-related insulin resistance and type 2 diabetes autoimmune diseases? // Diabetes. – 2015. – Vol.64(6). – P.1886-97. 

8.Gregor M.F., Hotamisligil G.S. Inflammatory mechanisms in obesity // Annu Rev Immunol. – 2011. – Vol.29. – P.415-45. 

9.Esser N., Legrand-Poels S., Piette J., Scheen A.J., Paquot N. Inflammation as a link between obesity, metabolic syndrome and type 2 diabetes // Diabetes Res Clin Pract. –2014. – Vol.105(2). – P.141-50. 

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 04.03.2021