ПРО ЖУРНАЛ

ПРО ЖУРНАЛ

Науково-практичний журнал "Офтальмологічний журнал" заснований академіком В.П. Філатовим у 1946 році є колективним виданням, до складу засновників якого входять ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН України» та Товариство офтальмологів України.

Журнал виходить 6 разів на рік і поширюється по підписці.

В Офтальмологічному журналі публікуються статті українських та зарубіжних науковців, аспірантів та студентів, а також матеріали наукових конференцій, на яких розглядаються різноманітні аспекти офтальмології.

 

МЕТА

Проблематика журналу націлена на формування наукового та професійного потенціалу в галузі офтальмології в Україні, підтримку вчених та наукової молоді, роботи яких сприяють розвитку української державності.

 


ТЕМАТИКА

Офтальмологічний журнал публікує матеріали з діагностики та лікування хвороб очей, гігієни зору, профілактики очних захворювань, історії вітчизняної офтальмології, організації офтальмологічної допомоги населенню, проблем технічного оснащення. У журналі представлені оригінальні наукові дослідження та оглядові статті, присвячені найбільш актуальним питанням теорії та практики вітчизняної та зарубіжної офтальмології, випадки з практики, огляди, круглі столи, історичні огляди, винаходи, медичний путівник. Також Офтальмологічний журнал публікує рецензії на книги з офтальмології, статті про роботу наукових товариств офтальмологів, хроніку з'їздів та конференцій. Офтальмологічний журнал розрахований на лікарів-окулістів та науковців, які займаються питаннями клініки очних хвороб та фізіології зору.

 

ЕТИКА

У своїй діяльності Офтальмологічний журнал слідує рекомендаціям для редакторів журналів, розробленими Комітетом з етики наукових публікацій (COPE) та Рекомендаціям з проведення, опису, редагування та публікації результатів наукової роботи в медичних журналах, розроблені Міжнародним комітетом редакторів медичних та біомедичних журналів (ICMJE).


СЕРТИФИКАЦІЯ ТА ІНДЕКСАЦІЯ

Держкомітет України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження – свідоцтво про реєстрацію КВ № 1034 від 28.10.1994.

Офтальмологічний журнал входить до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, у Мін'юсті України 6 лютого 2018 року за № 148/21600)." Офтальмологічному журналу присвоєно категорію "А". Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 № 527";Держкомітет України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження – свідоцтво про реєстрацію КВ № 1034 від 28.10.1994.

 

Офтальмологічний журнал входить до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, у Мін'юсті України 6 лютого 2018 року за № 148/21600)." Офтальмологічному журналу присвоєно категорію "А". Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 № 527";

Офтальмологічний журнал входить/індексуєтся  в Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO Publishing's Electronic Databases, Scimago Journal Ranking, ScopusНациональная библиотека им. В.И. ВернадскогоOpen Ukrainian Citation Index (OUCI), Google Scholar


ЗМІСТ

В Офтальмологічному журналі матеріал представлено по слідуючим розділам:

«Питання клінічної офтальмології», «Експериментальні дослідження», «Огляди літератури», «Випадки з практики», «До історії офтальмології», «Рецензії», «Дискусії», «Лекції», «Оперативна техніка та раціоналізаторські пропозиції», «Організація офтальмологічної допомоги», «На допомогу практичному лікарю», «Обмін досвідом», «Випадки з практики», «Інформація», «З'їзди та конференції».


МОВА ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ

Друкована версія журналу Статті у друкованій версії журналу видаються  українською, російською чи англійською мовами (мова публікації – вибір автора). Журнал розповсюджується за передплатою.

Електронна версія журналу. На сайті представлені метадані статей (назва, автори, резюме) українською, російською та англійською мовами. Повні тексти статей україномовною, російськомовної версії викладаються на сайті у форматі PDF через 2 роки після публікації.

Електронна англомовна версія журналу. Статті англійською мовою повністю відповідають статтям у друкованій версії журналу та є їх англомовним еквівалентом. На сайті представлені повні тексти статей англійською у вільному доступі.