Офтальмологічний журнал №5-2021

  

ЗМІСТ

Питання клінічної офтальмології

 

Морфологічні та офтальмоскопічні особливості епіретинальних мембран після інтравітреального введення різних доз афліберсепта у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію 

Пономарчук Віра С., Віт В. В., Уманець М. М.  

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Моніторинг матриксних металопротеїназ 2 і 9 в травматичних ранах допоміжного апарату ока

Петренко О. В., Дранко М. М., Корнієнко В. В., Грицай Л. В. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Evaluation of corneal distortion characteristics in different eyes using Scheimpflug camera device   

Sbordone S., Ragucci A., Iaccarino G., Scognamiglio G., Serra L., Gironi Carnevale U.A., Lanza M. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Морфо-функціональні та структурні зміни еритроцитів пацієнтів із проліферативною діабетичною ретинопатією та різною тривалістю цукрового діабету 2 типу        

Ганюк В.М., Петренко О. В., Натрус Л.В., Прусак О. І. 

 
 Абстракт  Fulltext  Pdf


Состояние гемодинамики глаз у больных регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки  

Храменко Н. И., Уманец Н. Н., Розанова З. А., Левицкая Г. В. 

  Абстракт   Fulltext   Pdf


Особливості зорових розладів в динаміці спостереження у хворих, оперованих трансназальним ендоскопічним доступом з приводу краніофарінгіоми    

Єгорова К. С., Чуков А. А., Гук М. О., Скобська О. Є., Задояний Л. В., Костюк М. Р. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf


Клінічні особливості перебігу неврита зорового нерва як ускладнення переднього ідіопатичного увеїта  

Венгер Л. В., Савко В. В., Ковтун О. В.; Соколов В. М.

  Абстракт   Fulltext   Pdf


Влияние оптико-рефлекторного метода тренировок аккомодации на показатели меридиональной остроты зрения у пациентов с астигматизмом и амблиопией  

Коломиец В. А., Качан О. В. 

  Абстракт   Fulltext   Pdf


Особливості стану спектру ритмів електроенцефалографії та морфометричних показників сітківки при застосуванні нейропротектора в комплексному лікуванні хворих на рефракційну та дисбінокулярну амбліопію  

Бойчук І., М., Бадрі Ваєл.

Абстракт Fulltext Pdf

                                                                           Експериментальні дослідження


Рівень неоптерину в передньому відділі ока при експериментальному увеїті, обтяженому очною гіпертензією,  за умови впливу дипептиду карнозину 

Михейцева І. М., Бондаренко Н. В., Коломійчук C. Г., Курильців Н. Б. 

 Абстракт  Fulltext  Pdf

Випадки з практики


Двусторонний синдром «Утренней славы» ассоциированный с синдромом «Первичной фетальной сосудистой сети» и агенезией мозолистого тела  

Боброва Н.Ф., Романова Т.В., Шилик А.В. 

Абстракт  Fulltext Pdf


Как избежать ошибок при диагностике полипоидной хориоидальной васкулопатии у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (часть вторая). Клинические примеры.  

Луценко Н. С., Рудычева О. А., Исакова О. А., Кириллова Т. С. 

Абстракт Fulltext Pdf


Клінічний випадок хлорохінової макулопатії при тривалому лікуванні хлорохіном у пацієнтки із саркоїдозом легень  

Малачкова Н. В., Козлова Т. Є. 

Абстракт Fulltext

Pdf

 

Вышла из печати монография д-ра мед. наук, професора С. А. Якименко "Ожоги глаз и их лечение" (2021)

 
Абстракт Fulltext

Pdf