Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 79-85.

УДК  617.7-78:681.3

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202057985

 

Стратегії розвитку кіберофтальмології

Ю. Г. Даник 1, д-р тех. наук, професор; О. В. Зборовська 2, д-р мед. наук; Н.В. Пасєчнікова 2, д-р мед. наук, член-кор. НАМН України, професор 

1 Інститут інформаційних технологій; Київ (Україна)

2 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»;  Одеса (Україна)

E-mail: filatoveye@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:Даник Ю.Г.Стратегії розвитку кіберофтальмології / Ю.Г.Даник, О.В.Зборовська, Н.В.Пасєчнікова // Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 79-85.http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202057985   


Актуальність. Покращення і наближення висококваліфікованого офтальмологічного супроводу та ефективності лікування офтальмопатології всіх верств населення в усіх куточках України є актуальною задачею не тільки відомчого, але й державного рівня. 

Мета. Дати наукове, теоретико-прикладне обґрунтування формування нового напряму в офтальмології – кіберофтальмології. 

Результати. Показується актуальність досліджуваної проблеми, її важливість у світлі розвитку теле і кібермедицини, розширення застосування інформаційних і кібертехнологій та впровадження штучного інтелекту в медицині в цілому та в галузі офтальмології зокрема. 

Висновок. Кіберофтальмологія стає об'єктивною реальністю і самостійним напрямком, невід'ємною складовою частиною офтальмології. Її дослідження і розвиток сприяють наближенню висококваліфікованого офтальмологічного супроводу та зростанню ефективності лікування офтальмопатології у всіх верств населення.

Ключові слова:  кіберофтальмологія, кібермедицина, телемедицина, штучний інтелект, нейрокомп’ютерний інтерфейс, кібербезпека

 

Література

1.Державна служба статистики України. Статистичний збірник. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення україни у 2017 році. Київ, 2018

2.Зоровий нейропротез, сторінка вікіпедії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97% D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7

3.Якушенко Л. М. Актуальні проблеми соціального захисту людей з інвалідністю. – Аналітична записка Серія «Соціальна політика». 2019. – №9.

4.Chun D.W. Visual prosthetic device for bilateral end–stage macular degeneration / D. W. Chun, J. S. Heier, M. B. Raizman // Expert Review of Medical Devices. – 2005. – Vol.2(6). – P. 657–665.

5.Farandos N.M. Contact Lens Sensors in Ocular Diagnostics / N.M. Farandos, A.K. Yetisen [et al] // Advanced Healthcare Materials. — 2014. – Vol.4 (6). – 792–810.

6.Fernandes R. A. Artificial vision through neuronal stimulation / R. A. Fernandes, B. Diniz, R. Ribeiro // Neuroscience Letters. – 2012. – Vol. 519(2). – P. 122–128.

7.Miyawaki Y. Visual Image Reconstruction from Human Brain Activity using a Combination of Multiscale Local Image Decoders / Y. Miyawaki, H. Uchida, O. Yamashita, [et al.] // Neuron. – 2008. –Vol. 60 (5). –P. 915–929. 

8.Rush A.D. A power and data link for a wireless-implanted neural recording system / A. D. Rush, P. R. Troyk // IEEE Trans. Biomed. Eng. – 2012. – Vol.59(11). –P. 3255–3262.

9.Santhanam G. A high–performance brain–computer interface / G. Santhanam, S.I. Ryu., Yu B.M. [et al.] // Nature Letters. –2006. – Vol.442. – P. 195–198. 

10.Vidal J. Toward Direct Brain–Computer Communication / Vidal J. // Annual Review of Biophysics and Bioengineering. – 1973. – Vol. 2. – P. 157–180.

11.Wolpaw, J. R. An EEG–based brain–computer interface for cursor control / Wolpaw, D.J. McFarland, G.W. Neat, [et al.] // Electroencephalography & Clinical Neurophysiology.– 1991. – Vol 78 (3). – Р. 252–259.

12.Wolpaw J.R. Brain–Computer Interface Technology: A Review of the First International Meeting / J.R. Wolpaw, N. Birbaumer, W. J. Heetderks, [et al.] // IEEE transactions on rehabilitation engineering. – 2000. – Vol. 8(2). – P. 164–173. 

13.Wolpaw J.R. An EEG-based brain-computer interface for cursor control / J.R. Fernandes R. A. Artificial vision through neuronal stimulation / R. A. Fernandes, B. Diniz, R. Ribeiro, [et al.] // Neuroscience Letters. – 2012. – Vol.519(2). – P. 122-128.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила  15.06.2020