№2-2020

 

СОДЕРЖАНИЕ

Вопросы клинической офтальмологии

 

Роль поліморфних варіантів генів   -174 G/C IL6 та -1082G/A і -592C/A IL10 у патогенезі кератоконуса та розвитку рецидивуючих ерозій  при гратчастій дистрофії рогівки у пацієнтів з України  

Лівшиць Л. А.,  Дрожжина Г. І., Кучеренко А. М., Івановська О. В., Гайдамака Т. Б., Городна О. В., Середа Е. В.

 

Абстракт

Full text

Pdf


Влияние упорно рецидивирующего птеригиума на оптический интерфейс роговицы

Билалов Э. Н.,  Юсупов А. Ф., Нозимов А. Э., Орипов О. И.  


Абстракт

Full text

Pdf

 

Опухолеподобные образования роговицы в области лимба

Середа К. В., Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б., Осташевский  В. Л., Вит В. В. 


Абстракт

Full text

Pdf

 

Структурні зміни рогівки, виявлені за допомогою конфокальної мікроскопії, у пацієнтів з кератоконусом після прискореного кросслінкінгу

Тройченко Л. Ф., Середа Е. В., Дрожжина Г. І., Іванова О. М., Медведовська Н.В. 

 

Абстракт

Full text

Pdf

 

Оптимизация лечения синдрома сухого глаза при аллергических конъюнктивитах

Бахритдинова Ф. А., Миррахимова С.Ш., Нарзикулова К. И., Сафаров Ж.О. Орипов О.И.  


Абстракт

Full text

Pdf


Особливості  акомодаційно-конвергентної  зіничної  реакції у здорових дітей і підлітків в залежності від їх віку і тонусу вегетативної іннервації 

Духаер Шакір, Бушуева Н.Н., Слободяник С.Б.  

Абстракт

Full text

Pdf

  

Особенности визуализации структур переднего отдела глаза способом инфракрасной диафаноскопии у пациентов с контузиями глазного яблока

Коган  М. Б.  

 

Абстракт

 Full text

Pdf


Системний аналіз патогенетичних чинників друзогенезу при віковій дегенерації макули 

Могілевський С. Ю., Ковальчук Х. В. 

 
 Абстракт

Full text 

 Pdf


Вплив імунокорекції на стан цитокінів (Іл-1β, Іл-10, γ-інтерферону, Іл-4) і ростового фактору(TGF-1β) в сироватці крові хворих з фронто-орбітальною травмою в віддаленому періоді після хірургічного лікування з використанням біокомпозиційного матеріалу   

Бондарчук О. Д., Кіщук В. В., Мельников О. Ф., Тимченко М. Д., Дідик Н. Д.  

 Абстракт

 Full text 

Pdf

Экспериментальные исследования

 

Влияние температуры ирригационного раствора на длительность внутриглазного кровотечения в процессе витрэктомии (экспериментальное исследование)

Назаретян Р. Э., Задорожный О. С., Уманец Н. Н., Науменко В. А., Пасечникова Н. В

 

 Абстракт   Full text   Pdf

 

Характеристика температури поверхні ока в проекції циліарного тіла у кроликів

Дорохова О. Е., Зборовська О. В., Мен Гуаньцзюнь, Задорожний О. С. 

 

Абстракт  Full text  Pdf

Инновации


Система підтримки прийняття рішень лікарем щодо визначення патології екстраокулярних м’язів

Кочина М. Л., Дьомін Ю. А., Яворський О. В., Ковтун Н. М.,  Фірсов О. Г. 

 

Абстракт

Full text

Pdf


Створення шкали для оцінки міжрольових конфліктів у медичних працівників офтальмологічного профілю

Родіна Н. В., Бірон Б. В., Уханова А.І., Семенюк Н.С., Кернас А.В. 


Абстракт

Full text

Pdf

Некролог


Памяті професора Логая Івана Михайловича 


 Абстракт  Fulltext  Pdf