Офтальмол. журн. — 2014. — №2. — С. 97-111.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.7-073.582(048.8)

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh2014297111

Современные возможности конфокальной микроскопии

Н. В. Пасечникова, член-корр. НАМН Украины, профессор, д-р мед. н., Г. И. Дрожжина, профессор, д-р мед. н., О. Н. Иванова, канд. мед. н., Е. В. Вансович, клинординатор, И. О. Насинник

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины», Одесса(Украина)

Ключевые слова: конфокальная микроскопия, роговица

Ключові слова: конфокальна мікроскопія, рогівка

Конфокальна мікроскопія рогівки — сучасний метод дослідження, який дозволяє проводити прижиттєвий моніторинг стану рогівки, з візуалізацією тканин на гістоморфологічному рівні в стані функціональної активності. Конфокальную мікроскопію використовують в науково-дослідних, експертних та клінічних цілях.

Конфокальний мікроскоп Confoscan 4 (NIDEK Technologies, Японія) дозво¬ляє безконтактним методом, через іммерсійний гель сканувати рогівку по всій її товщині, в напрямку від ендотелію до епітелію з визначенням якісного і кількісного складу клітин і нервів. Дослідження ендотелію дозволяє проводити аналіз поліморфізму, плеомегатизму і щільності клітин. За допомогою насадки Z- ring здійснюється функція оптичної пахіметріірогівки. Нами, в 2013році проведена конфокальна мікроскопія у 69 пацієнтів, з них: з спадковими дистрофіями рогівки — 6, епітеліально-ендотеліальною дістрофієюрогівки, включаючи дистрофію Фукса, cornea guttata і псевдоекфо-ліатівною кератопатією —15, кератоконусом —18, синдромом сухого ока — 12, після кератитів —1.

Проведений аналіз даних літератури та результати власних досліджень дозволяють визначити, що конфокальна мікроскопія є унікальним методом діагностики широкого спектру захворювань рогової оболонки, з оцінкою процесів регенерації рогівки і ускладнень після різних видів хірургічних втручань, впливу на рогівку різних фармакологічних препаратів, контактних лінз, а також імплантів. Здатність конфокального мікроскопа дослідити тканини рогівки з візуалізацією мікроорганізмів, запальних і епітеліальних клітин, нервових волокон, фіброзу, розкриває перспективи для його використання в офтальмології.

Литература

1.Аветисов С. Э. Офтальмология. Национальное руко-водство. — М.,изд. Гэотар — Медиа.,2008.

2.Алио X. Л., Хавалой X., Негри Э. П. и соавт. Качество интерфейса роговичного лоскута после ЛАСИК. Исследование с помощью конфокального микроскопа // Офтальмология. — 2004. — Том 1, № 3. — С.12-21

3.Бездітко П. А. Застосування методу конфокальної мікроскопії у діагностиці діабетичної нейропатії рогівки / П. А. Бездітко, О. В. Заволока, М. Г Лисенко // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. — 2008. — № 3. — С.17-19.

4.Майчук Д. Ю. Принцип работы и клиническое применение конфокального микроскопа Confoscan 3 при дифференциальной диагностике заболеваний роговицы // Рефракционная хирургия и офтальмоло¬гия. — 2004. — том4. — № 1. — С.35-38

5.Майчук Д. Ю. Конфокальная микроскопия — принцип действия, области применения и пример клинического исследования для дифференциальной диагностики патологии роговицы / Федоровские чтения- 2006. Научно-практич. конф. «Современные методы диагностики в офтальмологии. Анатомо-физиологические основы патологии органа зрения»: Сб. научн. ст. — М., 2006. — С.351- 354.

6.Auran J. D., Koester C. J., Kleiman N. J. et al. Scanning slit confocal microscopic observation of cell morphology and movement within the normal human anterior cornea // Ophthalmology. — 1995. — Vol.102. — P.33-41.

7.Auran J. D., Starr M. B., Koester C. J. et al. In vivo scanning slit confocal microscopy of Acanthamoeba keratitis. A case report // Cornea. — 1994. — Vol.13. — P. 183-5.

8.Avunduk A. M., Senft C. J., Emerah S. et al. Corneal healing after uncomplicated LASIK and its relationship to refractive changes: A six-month prospective confocal study // IOVS. — 2004. — Vol.45. — P.1334-9.

9.Berlau J., Becker H. H., Stave J. et al. Depth and age-dependent distribution of keratocytes in healthy human corneas // J Cataract Refract Surg. — 2002. — Vol. 28. — P.611-616

10.Beuerman R. W., Laird J. A., Kaufman S. C. et al. Quantification of real-time confocal images of the human cornea // J Neurosci Methods. — 1994. — Vol.54. — P.197- 203.

11.Bohnke M., Masters B. R. Confocal microscopy of the cornea // Prog Retin Eye Res. — 1999. — Vol.18. — P.553-628.

12.Bohnke M., Thaer A., Schipper I. Confocal microscopy reveals persisting stromal changes after myopic photorefrac-tive keratectomy in zero haze corneas // British Journ of Ophthalmol. — 1998. — Vol.82. — P.1393-400.

13.Bohnke M., Masters B. R. Long-term contact lens wear induces a corneal degeneration with microdot deposits in the corneal stroma // Ophthalmology. —  1997. — Vol.104. — P. 1887- 96.

14.Brookes N. H., Loh I. P. et al. Involvement of corneal nerves in the progression of keratoconus // Exper Eye Research. — 2003. — Vol.77. — P.515-24.

15.Calvfflo M. P., McLaren J. W., Hodge D. O. et al. Corneal reinnervation after LASIK: prospective 3-year longitudinal study // IOVS. — 2004. — Vol.45. — P.3991- 6.

16.Cavanagh H. D., Petroll W. M., Alizadeh H. et al. Clinical and diagnostic use of in vivo confocal microscopy in patients with corneal disease // Ophthalmology. - 1993. -Vol.100. - P.1444- 54.

17.Chew S. J., Beuerman R. W., Assouline M. et al. Early diagnosis of infectious keratitis with in vivo real time confocal microscopy // CLAO Journal. - 1992. - Vol.18. -P.197- 201.

18.Chiou A. G. Y, Beuerman R. W., Kaufman S. C. et al. Confocal microscopy in cornea lattice corneal dystrophy // Graefes Arch.Clin. Ophtalmol. - 1999. - Vol. 237. -P. 697- 701.

19.Chiou A. G., Kaufman S. C., Beuerman R.W. et al. Confocal microscopy in posterior polymorphous corneal dystrophy // Ophthalmologica. - 1999b. - Vol.213. - P.211-13.

20.Chiou A. G., Kaufman S. C., Beuerman R. W. et al. Differential diagnosis of linear corneal images on confocal microscopy // Cornea. - 1999c. - Vol.18. - P.63-6.

21.Ciancaglini M., Carpineto P., Doronzo E. et al. Morphological evaluation of Schnyder s central crystalline dystrophy by confocal microscopy before and after phototherapeutic keratectomy // J Cataract Refract Surg. -2001. - Vol.27. - P.1892- 1895.

22.Cohen R. A., Chew S. J., Gebhardt B. M. et al. Confocal microscopy of corneal graft rejection // Cornea. -1995. - Vol.14. - P.467- 72.

23.Corbett M. C., Prydal J. I., Verma S. et al. An in vivo investigation of the structures responsible for corneal haze after photorefractive keratectomy and their effect on visual function // Ophthalmology. - 1996. - Vol.103. - P.1366- 80.

24.Dilly P. N. Coontribution of the epitelium to the stability of the tear film // Trans.Ophtalmol. Soc.U. K. - 1985. -Vol.104 (4). - P.381- 389

25.Dilly P. N. Tandem scanning reflected light microscopy of the cornea // Scanning. - 1988. - № 10. - P.153- 156.

26.Efron N., Perez-Gomez I., Morgan P. B. Confocal micro-scopic observations of stromal keratocytes during extended contact lens wear // Clinical and Experimental Optometry. - 2002. - Vol.85. - P.156-60.

27.Erie J. C., Patel S. V., McLaren J. W. et al. Effect of myopic laser in situ keratomileusis on epithelial and stromal thickness: a confocal microscopy study // Ophthalmol¬ogy. - 2002a. - Vol.109. - P.1447- 52.

28.Florakis G. J., Moazami G., Schubert H. et al. Scanning slit confocal microscopy of fungal keratitis // Arch. Ophtalmol. - 1997. - Vol.115. - P.1461- 1463.

29.Font R. L., Fine B. S. Ocular pathology in Fabry's disease. Histochemical and electron microscope observations //Am J Pathol. - 1972. - Vol.97. - P.671.

30.Furrer P., Mayer J. M., Gurny R. Confocal microscopy as a tool for the investigation of the anterior part of the eye // J. Ocul. Pharmacol. Ther. - 1997. - Vol.13. - P.559- 578.

31.Grupcheva C. N., Wong T., Riley A. F. et al. Assessing the sub-basal nerve plexus of the living healthy human cornea by in vivo confocal microscopy // Clinical and Exp Ophthalmol. - 2002. - Vol.30. - P.187-90.

32.Heinz P., Bodanowitz S., Wiegand W. et al. In vivo observation of corneal nerve regeneration after photorefractive keratectomy with a confocal videomicroscope // German Journal of Ophthalmol. - 1997. - Vol.5. - P.373-377.

33.Hollingsworth J. G., Efron N. Confocal microscopy of the corneas of long-term rigid contact lens wearers // Cont Lens Anterior Eye. - 2004. - Vol.27. - P.57- 64.

34.Hollingsworth J. G., Efron N., Tullo A. B. In vivo corneal confocal microscopy in keratoconus // Ophthalmic Physiol Opt. — 2005. — Vol.25. — P.254- 60.

35.Jalbert I., Stapleton F. Effect of lens wear on corneal stroma: preliminary findings // Australian and New Zealand Journal of Ophthalmol. — 1999. — Vol. 27. — P.211-13.

36.Jester J. V., Petroll W. M., Garana R. M. R. et al. Comparison of in vitro and ex vivo cellular structure in rabbit eyes detected by tandem scanning microscopy // J. Microsc. — 1992. — Vol.165. — P.169-181.

37.Kallinikos P., Berhanu M., O'Donnell C. et al. Corneal nerve tortuosity in diabetic patients with neuropathy // IOVS. — 2004. — Vol.45. — P.418-22.

38.Kaufman S. C., Beuerman R. W., Kaufman H. E. Diagnosis of advanced Fuchs' endothelial dystrophy with the confocal microscope // American Journal of Ophthalmology. — 1993. — Vol.116. — P.652- 3.

39.Kauffmann T., Bodanowitz S., Hesse L. et al. Corneal reinnervation after photorefractive keratectomy and laser in situ keratomileusis: an in vivo study with a confocal video-microscope // German Journal of Ophthalmol. — 1996. —Vol.5. — P.508-12.

40.Kaufman S. C., Hamano H., Beuerman R. W. et al. Tran-sient corneal stromal and endothelial changes following soft contact lens wear: a study with confocal microscopy // CLAO Journal. — 1996. — Vol.22. — P.127- 32.

41.Kaufman S. C., Musch D. C., Belin M. W. et al. Confo-cal microscopy: a report by the American Academy of Ophthalmology // Ophthalmology. — 2004. — Vol.111. —

P.396-406.

42.Kobayashi A., Sugiyama K. In vivo laser confocal micros-copy findings for Bowman's layer dystrophies (Thiel-Behnke and Reis-Bucklers corneal dystrophies) // Ophthalmology. — 2007. — Vol.114. — P.69- 75.

43.Ku J. Y., Grupcheva C. N., McGhee C. N. Microstructual analysis of Salzmann's nodular degeneration by in vivo confocal microscopy // Clin. Exp. Ophtalmol. — 2002. —vol.30. — P.367-368.

44.Linna T., Tervo T. Real-time confocal microscopic obser-vations on human corneal nerves and wound healing after excimer laser photorefractive keratectomy // Current Eye Research. — 1997. — Vol.16. — P.640- 9.

45.Malik R. A., Kallinikos P., Abbott C. A. et al. Corneal con-focal microscopy: a non-invasive surrogate of nerve fibre damage and repair in diabetic patients // Diabetologia. — 2003. — Vol.46. — P.683- 8.

46.Mantyjarvi M., Tuppurainen K., Ikaheimo K. Ocular side effects of amiodarone // Surv Ophthalmol. —  1998. —Vol.42. — P.360-6.

47.Masters B. R., Thaer A. A. In vivo real-time confocal microscopy of wing cells in the human cornea: A new benchmark for in vivo corneal microscopy // Bioimages. — 1995. — Vol.3. — P.7-11.

48.Masters B. R., Bohnke M. Three-dimensional confocal microscopy of the human cornea in vivo // Ophtalmic. Res. — 2001. — Vol.33. — P.125- 135.

49.Mastropasqua L., Nubile M. Basic principles of confocal microscopy of the cornea. —  Slack Incorporated; USA: 2002. — P.1-5.

50.Mathers W. D., Lane J. A., Zimmerman M. B. Assessment of the tear film with tandem scanning confocal microscopy // Cornea. — 1997. — Vol.16. — P. 162- 168.

31.Mathers W. D., Goldberg M. A. et al. Coexistent Acanthamoeba keratitis and herpetic keratitis // Arch Ophthalmol. - 1997.  - P.714-18.

32.Maurice D. M. A scanning slit optical microscope // Invest. Ophtalmol. - 1974. - Vol.13. - P.1033- 1037.

33.Minsky M. Memoir on inventing the confocal scanning microscope // Scanning. - 1988. - Vol.10. - P.128- 138.

34.Mitooka K., Ramirez M., Maguire L. J. et al. Keratocyte density of central human cornea after laser in situ keratomileusis // Am Journal of Ophthalmol. - 2002. -Vol.133. - P.307- 14.

Moilanen J. A., Vesaluoma M. H., Muller L. J. et al. Long-term corneal morphology after PRK by in vivo confocal microscopy // Inves Ophthalmol and Vis Sci. - 2003. -Vol.44. - P.1064- 9. 56. M?ller L. J., Pels L., Vrensen G. F. Ultrastructural organisation of human corneal nerves // IOVS. - 1996. -P.476- 88.

37.Mustonen R. K., McDonald M. B., Srivannaboon S. et al. Normal human corneal cell populations evaluated by in vivo scanning slit confocal microscopy // Cornea. -1998. - Vol.17. - Е48З-92.

38.Nagel S., Wiegand W., Thaer A. A. Corneal changes and corneal healing after keratomileusis in situ. In vivo studies using confocal slit microscopy // Ophtalmology. -199З. - Vol.92. - P.397- 401.

39.O'Donnell C, Efron N. Corneal endothelial cell morphometry and corneal thickness in diabetic contact lens wearers // Optom Vis Sci. - 2004. - Vol.81. - Е8З8-62.

60.Oliveira-Soto L., Efron N.  Morphology of corneal nerves using confocal microscopy // Cornea. - 2001. -Vol.20. - P.374- 84.

61.Oliveira-Soto L., Efron N. Morphology of corneal nerves in soft contact lens wear. A comparative study using confocal microscopy // Ophthalmic and Physiological Optics. - 2003. - Vol.23. - P.163- 74.

62.Patel S. V., McLaren J. W., Hodge D. O. et al. Normal human keratocyte density and corneal thickness measurement by using contact microscopy in vivo // Invest. Ophthal.Vis. Sci. - 2001. - Vol.42. - P.333- 339.

63.Patel S. V., McLaren J. W., Hodge D. O. et al. Confocal microscopy in vivo in corneas of long-term contact lens wearers // Invest Ophthalmol and Vis Sci. -  2002. -Vol.43. - P.995- 1003.

64.Patel D. V., McGhee C. N. Mapping the corneal sub-basal nerve plexus in keratoconus by in vivo laser scanning confocal microscopy // IOVS. - 2006. - Vol.47. - P.1348-

6З. Pe'er J., Vidaurri J., Halfon S. T. et al. Association between corneal arcus and some of the risk factors for coronary artery disease // Br J Ophthalmol. - 1983. - Vol.67. -Е79З-8.

66.Petroll W. M., Jester J. V., Cavanagh H. D. In vivo confocal imaging // Int Rev Exp Pathol. - 1996. - Vol.36. -P.93- 129.

67.Petroll W. M., Yu A., Li J. et al. A prototype two-detector confocal microscope for in vivo corneal imaging // Scan¬ning. - 2002. - Vol.24. - P.163- 170.

68.Pfister D. R., Cameron J. D., Krachmer J. H. et al. Confocal microscopy findings of Acanthamoeba keratitis // Am J Ophthalmol. - 1996. - Vol.121. - P.119-128.

69.Richter A., Slowik C., Somodi S. et al. Corneal reinnervation following penetrating keratoplasty: correlation of esthesiometry and confocal microscopy // Ger J Ophthalmol. - 1996. — Vol.5. — P.513-17.

70.Rosenberg M. E., Tervo T. M., Muller L. J. et al. In vivo confocal microscopy after herpes keratitis // Cornea. -2002. - Vol.21. - P.265- 9.

71.Rosenberg M. E., Tervo T. M., Immonen I. J. et al. Corneal structure and sensitivity in type 1 diabetes mellitus // Invest Ophthalmol Vis Sci. - 2000. - Vol.41. - P.2915-21.

72.Rothstein A., Auran J., Wittpenn J. et al. Confocal microscopy in Meretoja syndrome // Cornea. - 2002. -Vol.21. - P.364-367.

73.Ruckhofer J., Bohnke M., Alzner E. et al. Confocal microscopy after implantation of intrastromal corneal ring segments // Ophtalmology. - 2000. - Vol.107. - P.2144-2151.

74.Simo Mannion L., Tromans C., O'Donnell C. An evaluation of corneal nerve morphology and function in moderate keratoconus// Cont Lens Anterior Eye. - 2005. -Vol.28. - P.185- 92.

75.Slowik C., Somodi S., Richter A., Guthoff R. Assessment of corneal alteration following laser in situ keratomileusis by confocal slit scanning microscopy // Ger J Ophtalmol. -1997. - № 15. - P.526- 531.

76.Somodi S., Hahnel C., Slowik C. et al. Confocal in vivo microscopy and confocal laser-scanning fluorescence microscopy in keratoconus // Ger. J. Ophthalmol. - 1997. -Vol.5. - P.518-525.

77.Sultan G., Baudouin C., Auzerie O. et.al. Cornea in Marfan disease: Orbscan and in vivo confocal microscopy analisis // Invest. Ophtalmol. Vis. Sci. - 2002. - Vol.43. -P.1757-1764.

78.Su Pei-Yuang, Fung-Rong Hu, Yen-Ming Chen, et al. Den-dritiform cells found in central cornea by in-vivo confocal microscopy in a patient with mixed bacterial keratitis // Ocul Immunol Inflamm. — 2006. — Vol.14. — P.241-4.

79.Sutphin J. E., Kantor A. L., Mathers W. D. et al. Evaluation of infectious crystalline keratitis with confocal microscopy in a case series // Cornea. — 1997. — Vol.16. — P.21-6.

80.Vesaluoma M. H., Linna T. U., Sankila E. M. et al. In vivo confocal microscopy of a family with Schnyder crystallin corneal dystrophy // Ophtalmology. — 199. — Vol.106. — P.944- 951.

81.Vinciguerra P., Torres I., Camesasca F. I. Applications of confocal microscopy in refractive surgery //J. Refract. Surg. — 2002. — Vol.18. — P.378- 381.

82.Werner L. P., Issid K., WernerL., et al. Salzmann's corneal degeneration associated with epithelial basement membrane dystrophy // Cornea. — 2000. — Vol.19. — P. 121¬123.

83.Werner L. P., Werner L., Dighiero P. et al. Confocal microscopy in Bowman and stromal corneal dystrophies // Ophthalmology. — 1999. — Vol.106. — P.1697- 704.

84.W?ebers D. O., Hollenhorst R. W., Goldstein N. P. The ophthalmologic manifestations of Wilson's disease // Mayo Clin Proc. — 1977. — Vol.52. — P.409- 16.

85.Wilson S. E., Kim W. J. Keratocyte apoptosis: implications on corneal wound healing, tissue organization, and disease // Invest. Ophtalmol. Vis. Sci. — 1998. — Vol. 39. — P.220-226.

86.Winchester K., Mathers W. D., Sutphin J. E. et al. Diagnosis of Acanthamoeba keratitis in vivo with confocal microscopy // Cornea. — 1995. — Vol.14. — P. 10-17.