Офтальмол. журн. — 2011. — № 6. — С. 8-12.

Полный текст Pdf 


УДК 617.735-002-02:616.379-008.64:617.747-003.215-089

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20116812

АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ГЕМОФТАЛЬМА ПОСЛЕ ВИТРЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ

Д. Н. Погорелый, аспирант, А. А. Путиенко, ст. н. сотр., д. мед. н.

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМH Украины»

Проведено порівняльний аналіз двох груп хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію, основної — 68 осіб (68 очей), у яких після вітректомії протягом 2—2,5 місяців зберігався гемофтальм, та контрольної — 75 хворих (75 очей) з повною прозорістю вітреального вмісту в тому ж терміні після втручання

Дослідження показали, що гемофтальм достовірно частіше розвивався при: діабеті I типу (у2 = 7,46, р = 0,006), гіпоглікемії, переважно в нічний час (у2 = 8,48, р = 0,004), підвищенні артеріального тиску (у2 = 7, 40, р = 0,007), наявності до операції тотального гемофтальма (у2 = 5,86, р = 0,016), рецидивуванні гемофтальма протягом 6 місяців до операції (у2 = 6,68, р = 0,009), розвитку інтра-операційних кровотеч (у2 = 7,67, р = 0,006), розвитку гіфеми (у2 = 4,71; р = 0,03) з необхідністю її промивання в ранні терміни після операції (у2 = 4,95, р = 0,026), а також при розвитку ексудативної реакції в ранньому післяопераційному періоді (у2 = 5,76; р = 0,016), що супроводжується підвищенням офтальмотонуса (у2 = 9,35,р = 0,002).

Ключевые слова: пролиферативная диабетическая ретинопатия, витрэктомия, гемофтальм

Ключові слова: проліферативна діабетична ретинопатія, вітректомія, гемофтальм

ЛИТЕРАТУРА

1.Avitabile T.  Severe proliferative diabetic retinopathy treated with vitrectomy or panretinal photocoagulation: a monocenter randomized controlled clinical trial /T. Avitabile, V. Bonfiglio, F Castiglione // Can J. Ophthalmol. — 2011. — V.46. — № 4. — Р.345- 351.

2.Entezari M. Cryotherapy of sclerotomy sites for prevention of late post-vitrectomy diabetic hemorrhage: a randomized clinical trial / M. Entezari, A. Ramezani, H. Ahmadieh // Graefes. Arch Clin Exp Ophthalmol. — 2010. — № 248. — Р. 1-19.

3.Gunduz K. Management of proliferative diabetic retinopathy / K. Gunduz, S. J. Bakri // Compr. Ophthalmol Update. — 2007. — V.8. — № 5. — р. 245- 256.

4.Neely K. A. Peripheral retinal cryotherapy for postvitrectomy diabetic vitreous hemorrhage in phakic eyes / K. A. Neely, M. W. Scroggs, B. W. McCuen // Am. J. Ophthalmol. — 1998. — № 126. — V.1. — Р. 82- 90.

5.Rizzo S. Injection of intravitreal bevacizumab (Avastin) as a preoperative adjunct before vitrectomy surgery in the treatment of severe proliferative diabetic retinopathy (PDR) / S. Rizzo, F Genovesi-Ebert, E. Di Bartolo et al. // Graefes. Arch Clin Exp Ophthalmol. — 2008. — № 246. — Р.837- 842.

6.Romano M. R. Can a preoperative bevacizumab injection prevent recurrent postvitrectomy diabetic vitreous haemorrhage? M. R. Romano, S. K. Gibran, J. Marticorena et al. // Eye. — 2009. — V. 23. — № 8. — Р.1698- 1701.

7.Yang C. M. Intravitreal long-acting gas in the prevention of early postoperative vitreous hemorrhage in diabetic vitrectomy / C. M. Yang, P. T. Yeh, C. H. Yang // Ophthalmology. — 2007. — V.114. — № 4. — Р. 710-715.

8.West J. F. Fibrovascular ingrowth and recurrent haemorrhage following diabetic vitrectomy / J. F. West, Z. J. Gregor // Br. J Ophthalmol. — 2000. — № 84. — Р. 822- 825.

9.Wu W. C. Management of postvitrectomy diabetic vitreous hemorrhage with volume homeostatic fluid-fluid exchanger / W. C. Wu, J. Y. Chen, Y. C. Chen // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.  2009. — V.247. — № 9. — Р.1183- 1189.