Офтальмол. журн. — 2009. — № 5. — С. 17-21.

Полный текст Pdf 

УДК 617.721-007.243-001-089

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh200951721

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ КОЛОБОМАМИ РАДУЖКИ

Л. В. Венгер, канд. мед. наук

Одесский государственный медицинский университет

В роботі представлені особливості клініки та результати хірургічного лікування 107 хворих з травмами очей, ускладнених повною колобомою райдужки. У переважній більшості хворих травма райдужки супроводжувалась ушкодженням інших структур ока: рогівки (68,2%), кришталика (92,5%), скловидного тіла (25,2%) та інш., що обумовило необхідність проведення складних реконструктивних операцій з включенням методів закритої іридопластики.

Проведені дослідження показали високу ефективність розробленої технології відновленого лікування хворих з повними колобомами райдужки, що дозволило відновити високі зорові функції (вище 0,3 — у 74% хворих) та в 96,3% випадків одержати хороший косметичний ефект, незважаючи на тяжкий початковий стан травмованих очей.

Ключевые слова: травматические колобомы радужки, хирургическое лечение, эффективность.

Ключові слова: травматичні колобоми райдужки, хірургічне лікування, ефективність.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.А. с. 1364334 СССР, МКИ A 61F 9/00. Способ устранения обширных колобом радужной оболочки / М. Т. Азнабаев, М. М. Мустафин, В. К. Суркова, Т. С. Иванова (СССР). — заявл. 10.10.85; опубл. 07.01.88, Бюл. № 1.

2.А. с. 1560197 СССР, МКИ A 61F 9/00. Способ лечения полных колобом радужной оболочки / Н. Ф. Боброва (СССР). — заявл. 25.07.88; опубл. 30.04.90, Бюл. № 16.

3.Боброва И. Ф. Травмы глаз у детей / Надежде Федоровна Боброва. — М.: Медицина, 2003. — 192 с.

4.Венгер Г. Е. Реконструктивная хирургия радужной оболочки / Г. Е.Венгер, С. А. Рыков, Л. В. Венгер. — Киев: Логос, 2006. — С. 151-160.

5.Венрег Г. Е. Реконструктивное замещение обширных дефектов радужки при исходах травм глаза / Г. Е. Венгер // Офтальмол. журн. — 1984. — С. 52-59.

6.Волков В. В. Хирургическое устранение врожденной колобомы радужки / В. В. Волков, В. Н. Черноусенко // Офтальмол. журн. — 1975. — № 7. — С. 548-549.

7.Гундорова Р. А. Пластическая хирургия радужки / Р. А. Гундорова, А. А. Малаев, А. М. Южаков // ВКН: Травмы глаза. — М.: Медицина, 1986. — С. 52-59.

8.Патент України на корисну модель № 10824 від 15.11.2005. Спосіб діагностики виразності післяопе-раційної запальної реакції ока після екстракції катаракти з імплантацією інтриокулярних лінз / Пасечникова Н. В., Іванова В. М., Горшкова Р. О.

9.Пучковская И. А. Восстановление правильного положения радужной оболочки при ее отрыве и завороте и зашивании ее дефектов / Н. А. Пучковская // Офтальмол. журн. — 1972. — С. 499-502.

10.Скрипниченко 3. М. Реконструктивные операции на радужной оболочке при травмах глаза и их исходах / 3. М. Скрипниченко, Г. Е. Венгер // Методические рекомендации. — Одесса, 1979.

11.Федоров С. И. Пластические операции на радужной оболочке / С. Н. Федоров, Э. В. Егорова, Д. И. Иоффе // Вестник офтальмологии. — 1974. — № 6. — С. 2429.

12.Хирургическая коррекция аниридии и дефектов радужки / С. Н. Федоров, В. К. 3уев, С. Н. Багров и др. // Офтальмохирургия. — 1990. -№ 2. — С. 20-22.