Офтальмол. журн. — 2009. — № 3. — С. 80-82.

Полный текст Pdf 

УДК 617.7:613.638:665.6-073

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh200938082

СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У РАБОТНИКОВ НЕФТЕРПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

М. С. Рустамов

Ташкентский институт усовершенствования врачей

Вивчався стан гемо- і гідродинаміки ока у 68 пацієнтів, що раніше працювали на нафтопереробному заводі, де професійними шкідливими факторами є вуглеводень, сірководень та шум. У 29 з обстежуваних в анамнезі були гострі отруєння нафтопродуктами.

Встановлено значне зниження реографічного коефіцієнта та біопотенціалів сітківки до світла і темряви.

З часом у цих пацієнтів розвиваються виражені порушення показників гідродинаміки ока, пригнічення продукції та зниження відтоку внутрішньоочної рідини. До ознак негативного впливу на організм умов праці в нафтопереробній промисловості відносяться також розлади збоку мікроциркуляції кон'юнктиви і очного дна. Встановлена також залежність частоти змін від тривалості контакту з виробничими факторами.

Ключевые слова: гемо-, гидродинамика глаза, производственные факторы, нефтепереработка.

Ключові слова: гемо-, гідродинаміка, виробничі фактори, нафтопереробка.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Карамова Л. М., Обухова М. П. Исследования органа зрения при ранней диагностике отклонений в состоянии здоровья работающих в нефтеперерабатывающей промышленности // Гигиена труда и проф. заболевания. — М., 1991. — № 11. — С. 1-3.

2.Iran S. Т., Mahashur A. A. A survey of Bhopal children affected by methyl isocyanate gas // J. Postgrad. Med. — 1986. — Vol. 32.— P. 195-198.

3.Luck J. Kaye S. B. An unrecognized form of hydrogen sul-phide keratoconjunctivitis // British Journal of Industrial Medicine. — 1989. — Vol. 46. — P. 748-749.

CrossRef   PubMed

4.Diaz E., Smith-Sivertsen T. Eye discomfort, headache and back pain among Mayan Guatemalan women taking part in a randomized stove intervention // Med. Line J. Epidemiol Community Health. — 2007, Jan. — Vol. 61 (1). — P. 74-79. 

CrossRef  PubMed